Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2017-03-19 SDP KRITIKUJE MINISTARSTVO ZDRAVLJA ZBOG MIJEŠANJA U IZBOR RUKOVODSTVA LJEKARSKE KOMORE Ministar sprovodi pravno nasilje
Na­mje­ra i prav­no na­si­lje mi­ni­stra zdra­vlja Ke­na­na Hra­po­vi­ća sa ci­ljem ospo­ra­va­nja i uru­ša­va­nja le­gi­tim­no iz­ra­že­ne vo­lje lje­ka­ra da iza­be­ru ru­ko­vod­stvo Lje­kar­ske ko­mo­re još je­dan je, vi­še ne­go oči­gle­dan, pri­mjer da Cr­na Go­ra ula­zi u pro­ces ubr­za­nog uru­ša­va­nja in­sti­tu­ci­ja, oc­je­nju­je pot­pred­sjed­nik So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je (SDP) dr Al­mir Re­bro­nja. On pi­ta da li je nor­mal­no da pra­vo lje­ka­ra, jed­ne od naj­u­gled­ni­jih i naj­od­go­vor­ni­jih pro­fe­si­ja, bu­de ugu­še­no prav­nim na­si­ljem mi­ni­stra zdra­vlja.
– Iz­gle­da da mi­ni­star zdra­vlja vi­še bri­ne ko će bi­ti pred­sjed­nik Lje­kar­ske ko­mo­re ne­go za­što je cr­no­gor­sko zdrav­stvo naj­go­re oci­je­nje­no u Evro­pi, za­što su za­ra­de lje­ka­ra i dru­gih me­di­cin­skih rad­ni­ka is­pod ele­men­tar­nog mi­ni­mu­ma ili za­što su uslo­vi za nji­hov rad iz­u­zet­no lo­ši. U če­mu je pro­blem da mi­ni­star ne po­štu­je is­ka­za­nu vo­lju lje­ka­ra de­le­ga­ta na Skup­šti­ni Lje­kar­ske ko­mo­re. Ukup­no 22 go­di­ne se ni­je mi­je­nja­lo ru­ko­vod­stvo Lje­kar­ske ko­mo­re i sa­da je pro­mje­na za mi­ni­stra ne­do­pu­sti­va. Ni­je valj­da da mi­ni­star zna bo­lje od lje­ka­ra ko tre­ba da ih pred­sta­vlja u ru­ko­vod­stvu Lje­kar­ske ko­mo­re. Još mu je osta­lo da ope­ri­še i li­je­či ili pro­pi­su­je me­di­cin­ske di­jag­no­ze u ime lje­ka­ra. Mo­že on i to ako mu se ka­že – iz­ja­vio je Re­bro­nja.
On is­ti­če da ova­kvo prav­no na­si­lje ni­je sa­mo sra­mo­ta za mi­ni­star­stvo i Vla­du ne­go i po­ni­že­nje lje­kar­ske vo­lje i nji­ho­vog dig­ni­te­ta.
– Ni­je valj­da da je dr­ža­vi Cr­noj Go­ri sa­da pro­blem što je ugled­ni kar­di­o­hi­rurg iza­bran za pred­sjed­ni­ka Lje­kar­ske ko­mo­re. Mo­žda im sme­ta ne­ko­li­ko nje­go­vih jav­no sa­op­šte­nih sta­vo­va o zdrav­stve­nom si­ste­mu. Sme­ta im oči­gled­no nje­go­va slo­bo­da da jav­no sa­op­šti svo­je pro­fe­si­o­nal­no mi­šlje­nje. Na­ža­lost, ovo je znak da po­la­ko ali si­gur­no do­ti­če­mo dno. Mi­ni­star ko­ji ula­zi u otvo­ren su­kob sa vo­ljom lje­ka­ra po­ka­zu­je da nje­gov za­da­tak ni­je da una­pri­je­di po­sr­nu­lo cr­no­gor­sko zdrav­stvo ne­go da se ba­vi pri­ti­skom i gu­še­njem slo­bod­ne vo­lje lje­kar­ske pro­fe­si­je. I umje­sto da se ba­vi pro­ble­mi­ma du­ga ko­ji ima zdrav­stve­ni si­stem, do­tra­ja­lom opre­mom, uslo­vi­ma ra­da i za­ra­da­ma me­di­cin­skih rad­ni­ka mi­ni­star evo dva mje­se­ca gu­ši slo­bod­no is­ka­za­nu vo­lju lje­ka­ra. Da u Pjon­gjan­gu ču­ju za na­šeg mi­ni­stra zdra­vlja si­gur­no bi ga zva­li da bu­de mi­ni­star i ta­mo – da ši­ri „slo­bo­du jed­no­u­mlja” – za­klju­ču­je Re­bro­nja.M.S.


Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"