Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2017-03-18 OSNOVNI SUD U NIKŠIĆU DONIO PRESUDU PROTIV VLASNIKA ŽELJEZARE Radnici nezakonito dobili otkaz
Osnov­ni sud u Nik­ši­ću je, u spo­ru biv­ših rad­ni­ka pro­tiv Že­lje­za­re To­šče­lik, pre­su­dio da su svih de­set rad­ni­ka tog pred­u­ze­ća ne­za­ko­ni­to ot­pu­šte­ni, od­no­sno da ni­su pre­kr­ši­li ni­jed­nu rad­nu oba­ve­zu, te da je di­sci­plin­ski po­stu­pak vo­đen na ne­za­ko­nit na­čin, sa­op­šti­li su iz GP URA. Biv­še rad­ni­ke Že­lje­za­re je, kroz bes­plat­nu prav­nu po­moć ko­ju im je uka­zao GP URA, za­stu­pa­la advo­kat­ska kan­ce­la­ri­ja „Ter­zić-Živ­ko­vić” iz Pod­go­ri­ce.
Ka­ko su ka­za­li, sve je po­če­lo po­kre­ta­njem di­sci­plin­skog po­stup­ka pro­tiv rad­ni­ka Že­lje­za­re To­šče­lik ko­ji su, na­kon što su 16. apri­la 2015. go­di­ne ra­di­li noć­nu, a od­mah 17. apri­la ju­tar­nju smje­nu, od­bi­li da istog da­na po­no­vo ra­de i noć­nu smje­nu. Da ni­je izo­lo­van slu­čaj, po­tvr­đu­je i po­da­tak da su rad­ni­ci, to­kom vi­ken­da, ne­ri­jet­ko ra­di­li i po 15 sa­ti dnev­no.
– I po­red to­ga što je kom­pa­ni­ja „To­šče­lik” pri­je dva­de­se­tak da­na pri­mi­la pra­vo­sna­žnu pre­su­du, ko­ja im na­la­že da u ro­ku od osam da­na rad­ni­ke vra­ti na po­sao, u sa­zna­nju smo da po­slo­da­vac ne po­štu­je od­lu­ku su­da, zbog če­ga im pri­je­te ve­o­ma ozbilj­ne za­kon­ske ka­zne – na­ve­li su iz GP URA.
Uka­za­li su da i „mi­mo kon­kret­nog slu­ča­ja, ka­zne in­spek­cij­skih or­ga­na po­tvr­đu­ju ra­ni­ju sum­nju da DPS-ov in­ve­sti­tor, pred­u­ze­će „To­šče­lik”, po­slu­je ne­za­ko­ni­to”.
U obra­zlo­že­nju pre­su­de se na­vo­di da nji­ho­va rad­na mje­sta u Že­lje­za­ri pod­ra­zu­mi­je­va­ju „eks­trem­ne uslo­ve ra­da, ko­ji zah­ti­je­va­ju ve­li­ku kon­cen­tra­ci­ju i fi­zič­ki na­por”, dok im je rad­no vri­je­me ta­kvo da pr­va če­ti­ri da­na sed­mi­ce ra­de noć­nu, a ne­dje­ljom ju­tar­nju smje­nu ”s tim što ne­ri­jet­ko, na­kon tre­će smje­ne, na za­htjev po­slo­dav­ca ra­de i pr­vu smje­nu”.
Iz GP URA is­ti­ču da su uslo­vi u ko­ji­ma rad­nič­ka kla­sa da­nas funk­ci­o­ni­še ne­hu­ma­ni, kao i da dr­ža­va „omo­gu­ću­je po­slo­dav­ci­ma da iz­ra­blju­ju svo­je za­po­sle­ne i ko­ri­ste ih kao jef­ti­nu rad­nu sna­gu, pod kon­stant­nom pri­jet­njom da, uko­li­ko ne pri­hva­ta­ju ta­kve uslo­ve, mo­gu od­mah ići ku­ći”.
– Rad­ni­ci su ko­la­te­ral­na šte­ta tran­zi­ci­je, pljač­ka­ške pri­va­ti­za­ci­je i DPS-ove eko­nom­ske po­li­ti­ke – na­ve­li su iz te par­ti­je.D.M.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"