Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-03-19 FUNKCIONER DEMOSA GORAN DANILOVIĆ O SMJENI PREDSJEDNIKA SO PETNJICA
DPS o Njegošu misli isto što i Muhović
Danilović DPS o Njegošu misli isto što i Muhović
Funk­ci­o­ner De­mo­sa Go­ran Da­ni­lo­vić op­tu­žio je pred­stav­ni­ke vla­da­ju­ćih stra­na­ka da o Nje­go­šu mi­sle isto što i smi­je­nje­ni pred­sjed­nik par­la­men­ta Pet­nji­ce Ad­nan Mu­ho­vić, is­ti­ču­ći da na­sta­vlja­ju la­kr­di­ju sa Nje­go­šem i Cr­nom Go­rom. Da­ni­lo­vić je re­kao da bi Pe­tar Dru­gi, ka­da bi mo­gao da pro­be­re, smi­je­nio „pri­je vas ne­go Mu­ho­vi­ća”.
– A za­što ste smi­je­ni­li Mu­ho­vi­ća – Mu­ho­vić ne zna ni­šta o Nje­go­šu, ali zna sve o va­ma. Mu­ho­vić je svje­dok sa­rad­nik, i ni­šta vi­še od to­ga ka­da je u pi­ta­nju po­li­tič­ko ora­nje po pam­će­nju i pa­me­ti ovog na­ro­da. Smi­je­ni­li ste ga jer je re­kao da je Nje­goš ge­no­ci­dan. On je to re­kao, a vi ni­ste iz­gla­sa­li dru­ga­či­je. Vi mi­sli­te kao i on, sa­mo što on ne umi­je lu­ka­vo da ću­ti – na­pi­sao je Da­ni­lo­vić na svom fej­sbuk pro­fi­lu.
On je pi­tao „za­što ste smi­je­ni­li Mu­ho­vi­ća, a na­sta­vlja­te la­kr­di­ju sa Nje­go­šem i Cr­nom Go­rom”.
– Smi­je­ni­li ste Mu­ho­vi­ća zbog Nje­go­ša? Zbog Cr­ne Go­re? Ni­ko po­put Mu­ho­vi­ća ni­je smi­je­njen zbog Nje­go­ša od Nje­go­ša na­o­va­mo. Mu­ho­vić je sa­mo mr­cva­rio vla­di­ku Ra­da ko­je­ga smo se mi, za­hva­lju­ju­ći va­ma, kao i Sve­tog Pe­tra, od­re­kli pri­je ne­go je Mu­ho­vić i ro­đen. Mu­ho­vić ni­je po­je­di­nac, on je ko­lek­tiv­no ogle­da­lo. Ne du­gu­je­te vi na­ma Mu­ho­vi­ća. Vi nam du­gu­je­te mir, no­vac, li­jep ži­vot, pla­te, pen­zi­je, so­ci­ja­le, na­dok­na­de, osi­gu­ra­nje i rad­ni staž – is­ta­kao je Da­ni­lo­vić.
Ka­ko je na­gla­sio funk­ci­o­ner De­mo­sa, Nje­goš ne bi dao Mu­ho­vi­ća, ga­jio bi ga, a vi ste se od­re­kli obo­ji­ce.
– I oči­gled­ni­ja je va­ša iz­da­ja Mu­ho­vi­ća ne­go Nje­go­ša? Ili ni­šta ni­je zbog Nje­go­ša? Ili je sve zbog za­bo­ra­va? Da za­bo­ra­vi­mo gdje smo i zbog če­ga smo. Ka­da bi Pe­tar Dru­gi mo­gao da pro­be­re, smi­je­nio bi pri­je vas ne­go Mu­ho­vi­ća. Mu­ho­vić ne zna ni­šta o Nje­go­šu, ali zna sve o va­ma – re­kao je Da­ni­lo­vić.
Pred­sjed­nik OO Bo­šnjač­ke stran­ke Ad­nan Mu­ho­vić smi­je­njen je u pe­tak sa mje­sta pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne op­šti­ne Pet­nji­ca, a vo­ljom ve­ći­ne za vr­ši­o­ca du­žno­sti še­fa par­la­men­ta iza­bran je od­bor­nik DPS-a Erol Mu­ra­to­vić. Pret­hod­no je Mu­ho­vić ka­zao da je Nje­goš pje­snik ge­no­ci­da i krv­nik Isla­ma, ali i da Bo­šnja­ka ima vi­še u tu­zlan­skom kan­to­nu ne­go Cr­no­go­ra­ca u svi­je­tu, što je na­i­šlo na broj­ne kri­ti­ke i kon­tro­ver­ze.M.V.


SDP is­klju­ču­je dva od­bor­ni­ka

Iz OO SDP Pet­nji­ca ka­za­li su da će po­kre­nu­ti unu­tar­par­tij­sku pro­ce­du­ru za is­klju­če­nje dva od­bor­ni­ka, El­da­ra Ti­ga­nja i Adi­sa Osma­no­vi­ća, iz par­ti­je, a u skla­du sa sta­tu­tom.
– Bu­di­te si­gur­ni da će SDP sa još ja­čim ela­nom i en­tu­zi­ja­zmom na­pra­vi­ti bor­bu da se smi­je­ni ova neo­d­go­vor­na vlast, a ta­ko­đe i da se svi ko­ji su to za­slu­ži­li pri­ve­du prav­di, bi­lo oni ko­ji ku­pu­ju ljud­ske du­še ko­je su na pro­da­ju, ili one ko­ji se pro­da­ju za­rad lič­ne, sit­ne ko­ri­sti. Po­zi­va­mo biv­še od­bor­ni­ke SDP-a El­da­ra Ti­ga­nja i Adi­sa Osma­no­vi­ća, ko­ji su se pri­dru­ži­li ni­zu ko­rum­pi­ra­nih od­bor­ni­ka u Cr­noj Go­ri, da par­ti­ji sa či­je li­ste cr­pe man­dat, vra­te man­da­te i na taj na­čin ma­kar ma­lo uma­nje sra­mo­tu ko­ju su na­ni­je­li se­bi – na­ve­li su iz SDP-a.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"