Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2017-03-19 RADIONICA O PRAĆENJU FINANSIRANJA STRANAKA I IZBORNIH KAMPANJA Jačati sisteme za kontrolu
Pro­je­kat Sa­vje­ta Evro­pe usmje­ren je, iz­me­đu osta­log, i na ja­ča­nje in­sti­tu­ci­o­nal­nih ka­pa­ci­te­ta za pre­ven­ci­ju ko­rup­ci­je, pa će kroz nje­ga bi­ti do­dat­no oja­ča­ni i ka­pa­ci­te­ti Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je u spro­vo­đe­nju ključ­nih nad­le­žno­sti u obla­sti kon­tro­le fi­nan­si­ra­nja po­li­tič­kih par­ti­ja i iz­bor­nih kam­pa­nja, sa­op­šte­no je iz agen­ci­je.
Ka­ko se na­vo­di, u Pod­go­ri­ci je odr­ža­na ra­di­o­ni­ca na te­mu „ja­ča­nje re­gu­la­tor­nog okvi­ra i si­ste­ma pra­će­nja fi­nan­si­ra­nja po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja”, ko­joj su pri­su­stvo­va­li i slu­žbe­ni­ci Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je. Ra­di­o­ni­ca je or­ga­ni­zo­va­na u okvi­ru pro­jek­ta Sa­vje­ta Evro­pe za bor­bu pro­tiv eko­nom­skog kri­mi­na­la u Cr­noj Go­ri.
Na­vo­di se da su pred­sta­vlje­ne eks­pert­ske ana­li­ze re­gu­la­tor­nog okvi­ra za kon­tro­lu fi­nan­si­ra­nja po­li­tič­kih su­bje­ka­ta, a di­sku­to­va­no je i o iza­zo­vi­ma u spro­vo­đe­nju pod­za­kon­skih aka­ta ko­ji de­fi­ni­šu me­to­de pra­će­nja i kon­tro­le fi­nan­si­ra­nja po­li­tič­kih su­bje­ka­ta i iz­bor­nih kam­pa­nja.
– Pre­da­va­nje je oku­pi­lo naj­va­žni­je ak­te­re uklju­če­ne u pro­ces fi­nan­si­ra­nja po­li­tič­kih su­bje­ka­ta – Agen­ci­ju za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, Dr­žav­nu re­vi­zor­sku in­sti­tu­ci­ju, Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja, Od­bor za an­ti­ko­rup­ci­ju, Mi­ni­star­stvo ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja, Mi­ni­star­stvo jav­ne upra­ve i Po­re­sku upra­vu – tvr­di se u sa­op­šte­nju.
Is­ti­če se da je cilj ra­di­o­ni­ce bi­la raz­mje­na is­ku­sta­va u spro­vo­đe­nju za­ko­na na iz­bo­ri­ma u to­ku 2016. go­di­ne, uklju­ču­ju­ći i iden­ti­fi­ka­ci­ju ključ­nih iza­zo­va u pro­ce­su pri­ku­plja­nja i ob­ra­de po­da­ta­ka, sank­ci­o­ni­sa­nja i odr­ža­va­nja ba­ze po­da­ta­ka o po­što­va­nju tre­nut­nog za­kon­skog okvi­ra od stra­ne po­li­tič­kih su­bje­ka­ta.
M.V.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"