Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2017-03-19 U IZBJEGLIČKOM NASELJU VRUJA NOVI SLUČAJ UGINUĆA ŽIVOTINJA, VETERINAR POTVRDIO Otrovano osam pasa Izvršio sam pregled uginulih životinja i utvrdio da se u svim slučajevima radi o trovanju, a simptomi su jasni i na prvi pogled, jer kod svih uginulih životinja jasno je vidna baluška na ustima i to u većoj količini, kaže mr Zuvdija Jasavić
GU­SI­NjE - Pri­je par da­na, u ra­nim ju­tar­njim ča­so­vi­ma, u iz­bje­glič­kom na­se­lju „Vru­ja” kod Gu­si­nja, sta­na­ri su za­te­kli osam ugi­nu­lih pa­sa. O pri­zo­ru na ko­ji su na­i­šli sta­na­ri su oba­vi­je­sti­li Na­ta­li­ju Bo­ri­čić, pred­sjed­ni­cu Udru­že­nja za za­šti­tu ži­vo­ti­nja Gu­si­nje – Plav. Bo­ri­či­će­va ka­že da osno­va­no sum­nja da se ra­di o tro­va­nju, jer je sva­ki od ugi­nu­lih pa­sa imao ba­lu­šku na usti­ma. Ovim se, ka­že Bo­ri­či­će­va, na­sta­vlja trend tro­va­nja pa­sa lu­ta­li­ca, me­đu ko­ji­ma i kuć­nih lju­bi­ma­ca.
- Tro­va­nje pa­sa se nastavlja ne­sma­nje­nom že­sti­nom, vje­ro­vat­no iz raz­lo­ga jer su tro­va­či sa­mim tim da po tom pi­ta­nju ni­šta ni­je pred­u­zi­ma­no, oso­ko­lje­ni da to ra­de.
I ako sam sva­ki slu­čaj tro­va­nja i ubi­ja­nja tih ne­sreć­nih ži­vo­ti­nja, pri­ja­vlji­va­la, ne da ni­je ni­šta pred­u­zi­ma­no, već su mi se iz lo­kal­ne za­jed­ni­ce pod­smi­ja­va­li i go­vo­ri­li ka­ko psi stra­da­ju od hlad­no­će, pa i ovi sa­da, bez ob­zi­ra na vid­ne tra­go­ve tro­va­nja. Čak su za­pre­pa­šće­ni za­što to­li­ku bri­gu vo­dim o tim ži­vo­ti­nja i za­što sam to­li­ko emo­tiv­ni po tom pi­ta­nju. O tro­va­nju pa­sa u na­se­lju Vru­ja oba­vi­je­šte­na sam u če­tvr­tak uju­tro oko 6 sa­ti, a vje­ro­vat­no je taj čin ura­đen sat ili dva ra­ni­je.
Bi­la sam na po­slu i ni­je­sam mo­gla do­ći na li­ce mje­sta, ali su mi re­kli da je bi­la po­li­ci­ja, vje­ro­vat­no da iz­vr­ši uvi­đaj, a ka­sni­je i ve­te­ri­nar da utvr­di uzrok ugi­nu­ća. Bi­la sam po­pod­ne da dam iz­ja­vu po­li­ci­ji u Pla­vu, ali, ka­ko vi­dim, od ovo­ga ne­ma ni­šta i dža­ba je vi­še i pri­ča­ti i pi­sa­ti, čak je sve go­re i go­re, a vi­še je ne­go oči­gled­no da je u pi­ta­nju tro­va­nje, i to na­mjer­no. Ve­te­ri­nar bo­lje zna od svih nas pa će on ka­za­ti pra­vu isti­nu a on­da će se ne­ko za­sti­dje­ti, ako to bu­de umio –po­ža­li­la se Bo­ri­či­će­va.
Di­rek­tor Ve­te­ri­nar­ske am­bu­lan­te u Pla­vu mr Zuv­di­ja Ja­sa­vić ka­že da je za­i­sta uzrok ugi­nu­ća ovih ži­vo­ti­nja tro­va­nje.
-Na tra­že­nje Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca u Pla­vu iz­vr­šio sam pre­gled ugi­nu­lih ži­vo­ti­nja i utvr­dio da se u svim slu­ča­je­vi­ma ra­di o tro­va­nju i iz­vje­štaj ću u to­ku da­na po­sla­ti tu­ži­o­cu. Da­kle, slu­čaj je ja­san, ži­vo­ti­nje i ove i one ra­ni­je su ugi­nu­le jer su otro­va­ne. Simp­to­mi su ja­sni i na pr­vi po­gled, jer kod svih ugi­nu­lih ži­vo­ti­nja ja­sno je vid­na ba­lu­ška na usti­ma i to u ve­ćoj ko­li­či­ni. Slu­čaj je u nad­le­žno­sti dru­gih or­ga­na pa će ga oni vje­ro­vat­no pri­ve­sti kra­ju i sank­ci­o­ni­sa­ti po­či­ni­o­ce – ka­že mr Ja­sa­vić.
Tro­va­nje i ubi­ja­nje pa­sa lu­ta­li­ca po­če­lo je na pro­storu Gu­si­nja za no­vo­go­di­šnje pra­zni­ke i u kon­ti­nu­i­te­tu se na­sta­vlja. Pri­je ovog slu­ča­ja u na­se­lju Vru­ja, ka­ko je Na­ta­li­ja Bo­ri­čić iz­ja­vlji­va­la, otro­va­ni psi su ku­plje­ni po gra­du i ka­mi­o­nom od­ve­ze­ni na ne­po­zna­tu lo­ka­ci­ju, vje­ro­vat­no na de­po­ni­ju na Je­ri­ni.
N.V.


Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"