Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2017-03-19 FINALNI TURNIR JADRANSKE LIGE KOŠARKAŠICA U PODGORICI
Podgoričanke predale krunu
Podgoričanke predale krunu Beroe – Budućnost Bemaks 66:64 (16:22, 22:19, 12:12, 16:11)
Dvo­ra­na: Sport­sko-kul­tur­ni cen­tar Uni­ver­zi­te­ta CG. Gle­da­la­ca: oko 800. Su­di­je: Ja­smi­na Ju­ras, Bra­ni­slav Mr­dak i Vla­di­mir Jev­to­vić (Sr­bi­ja).
BE­ROE: Iva­no­va, Ko­sto­va 4, Rim­po­va, To­mo­va 14, Ni­ko­lo­va, Mi­te­va 8, Per­kins 4, Že­li­za­ko­va 6, Rid 22, Za­ke­ri 2, Na­ne­va, Paj 6.
BU­DUĆ­NOST BE­MAKS: To­ma­še­vić, Vu­če­tić-Pe­jo­vić, Ba­bić 12, Mi­tra­ši­no­vić 5, Ma­to­vić 21, Mu­jo­vić 6, Jak­šić, La­za­re­vić, Mu­go­ša, Stje­pa­no­vić 7, Mi­ro­tić, Fol 13.
Ko­šar­ka­ši­ce Bu­duć­nost Be­mak­sa ni­je­su uspje­la da se pla­si­ra­ju u fi­na­le za­vr­šnog tur­ni­ra Ja­dran­ske li­ge, ko­ji se po tre­ći put u po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne odr­ža­va u Pod­go­ri­ci. Bo­lji od bra­ni­o­ca ti­tu­le u po­lu­fi­na­lu bi­la je bu­gar­ska eki­pa Be­roe, ko­ja je i po tre­ći put ove se­zo­ne sa­vla­da­la sa­stav tre­ne­ra Go­ra­na Bo­ško­vi­ća, pa će u fi­na­lu sa Atle­te Ce­ljem od­lu­či­va­ti o no­vom šam­pi­o­nu re­gi­o­nal­ne li­ge. Ima­ju za čim da ža­le Pod­go­ri­čan­ke, po­što su za po­sled­nji na­pad ima­le 11 se­kun­di, ali ni­je­su uspje­le da ga re­a­li­zu­ju – Ire­na Ma­to­vić je pr­vo pro­ma­ši­la šut za tri po­e­na, lop­tu je uhva­ti­la Bo­ži­ca Mu­jo­vić, ali je bi­la iz­blo­ki­ra­na. Ina­če, do­ma­će su bo­lje po­če­le i u pe­tom mi­nu­tu ima­le su osam po­e­na pred­no­sti (14:6), a po­čet­kom dru­ge di­o­ni­ce i mak­si­mal­nih 11 (27:16). Ula­skom u igru Ame­ri­kan­ke Mo­nik Rid u pot­pu­no­sti se pro­mi­je­ni­la si­tu­a­ci­ja na te­re­nu. Bu­gar­ke su pr­vo do­šle do iz­jed­na­če­nja (27:27), a br­zo i do pred­no­sti (34:30). Uz­vra­ti­le su do­ma­će se­ri­jom 9:0 za no­vo vođ­stvo (39:34), ali su do po­lu­vre­me­na igra­či­ce iz Sta­re Za­go­re uhva­ti­le pri­klju­čak. U na­stav­ku se vo­di­la iz­jed­na­če­na bor­ba, a po­bjed­nik je od­lu­čen u ne­iz­vje­snoj za­vr­šni­ci. T.B.


Ne­mi­le sce­ne na kra­ju

Po za­vr­šet­ku utak­mi­ce do­šlo je do ne­mi­lih sce­na. Ne­ko­li­ko sim­pa­ti­ze­ra ko­šar­ka­ši­ca Bu­duć­nost Be­mak­sa je ušlo na te­ren sa na­mje­rom da se ob­ra­ču­na sa čla­no­vi­ma eks­pe­di­ci­je bu­gar­ske eki­pe. Do­šlo je do pso­va­nja, gu­ra­nja, pao je i po ne­ki uda­rac, a te­ži in­ci­dent spri­je­či­lo je obez­bje­đe­nje i rukovodstvo podgoričkog tima.


Slo­ven­ke iz­ne­na­di­le
Mon­ta­na 2003 – Atle­te Ce­lje 74:85 (12:20, 23:24, 19:23, 20:18)
Dvo­ra­na: Sport­sko-kul­tur­ni cen­tar Uni­ver­zi­te­ta CG. Gle­da­la­ca: oko 200. Su­di­je: Je­le­na To­mić (Hr­vat­ska), Igor Dra­go­je­vić i Vla­dan Šun­dić (Cr­na Go­ra).
MON­TA­NA: Stoj­če­va 3, Alen 16, Di­mi­tro­va 25, Hri­sto­va, Fi­li­po­va, Še­ren­ka­po­va 9, So­ko­lan, Ma­ka­ri­je­va 7, Iva­no­va 4, Pe­te­va 2, Si­me­o­no­va, Bud­ges 8.
ATLE­TE CE­LjE: Mi­trić, Kro­šelj 2, Van­ša­van­hu, Pre­zelj 27, Mol­nar, Fri­ško­vec 17, Ocvirk 5, Ste­fa­nov­ski, Ma­rić 2, Slo­šnjak 14, Evans 18.
Če­tvr­to­pla­si­ra­na eki­pa li­ga­škog di­je­la se­zo­ne, ko­šar­ka­ši­ce Atle­te Ce­lja iz­ne­na­di­le su u pr­vom po­lu­fi­na­lu fa­vo­ri­zo­va­nu Mon­ta­nu 2003 i za­hva­lju­ju­ći fe­no­me­nal­noj igri u pr­vom po­lu­vre­me­nu, u ko­jem su ima­le i 23 po­e­na pred­no­sti (40:17) sa­svim za­slu­že­no iz­bo­ri­le pla­sman u fi­na­le.
T.B.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"