Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-04-19 DOJAVE O POSTAVLJENIM EKSPLOZIVNIM NAPRAVAMA UZBUNILE PODGORICU
Podmetnuta bomba u ulazu, provjeravali i automobil
Policajci pronašli sumnjivu napravu Podmetnuta bomba u ulazu, provjeravali i automobil Naš fotoreporter je napravio snimke sa uviđaja u Ulici Radoja Dakića, lamela 5-4, na kojima se vidi da su pripadnici podgoričkog Centra bezbjednosti pronašli eksplozivnu napravu
In­spek­to­ri kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je i od­sje­ka za pro­tiv­po­žar­nu za­šti­tu si­noć su do­bi­li do­ja­vu da je po­sta­vlje­na eks­plo­ziv­na na­pra­va is­pod jed­nog auto­mo­bi­la i u ula­zu zgra­de u pod­go­rič­kom Si­ti kvar­tu. „Da­nu” je iz Va­tro­ga­sne slu­žbe po­tvr­đe­no da je na li­ce mje­sta upu­će­na eki­pa.
– Oba­vi­je­šte­ni smo iz po­li­ci­je da su pro­na­šli eks­plo­ziv­ne na­pra­ve. Upu­ti­li smo jed­no vo­zi­lo i če­ti­ri va­tro­ga­sca – sa­op­šte­no je iz te slu­žbe.
Iz Upra­ve po­li­ci­je si­noć ni­je­su mo­gli da sa­op­šte vi­še de­ta­lja jer uvi­đaj ni­je za­vr­šen do za­klju­če­nja ovog bro­ja na­šeg li­sta.
Naš fo­to­re­por­ter je na­pra­vio snim­ke sa uvi­đa­ja u Uli­ci Ra­do­ja Da­ki­ća, la­me­la 5-4, na ko­ji­ma se vi­di da su pri­pad­ni­ci pod­go­rič­kog Cen­tra bez­bjed­no­sti pro­na­šli eks­plo­ziv­nu na­pra­vu. Do ka­sno u noć je pro­vje­ra­va­no i jed­no vo­zi­lo ko­je je bi­lo par­ki­ra­no u bli­zi­ni lo­ka­la „Plan B”. Me­đu­tim do za­klju­če­nja ovog bro­ja li­sta ni­je­smo do­bi­li zva­nič­nu po­tvr­du šta je pro­na­đe­no u tom auto­mo­bi­lu.
Iz Ope­ra­tiv­no-ko­mu­ni­ka­ci­o­nog cen­tra su po­tvr­di­li da su po­li­cij­ske eki­pe na uvi­đa­ju, ali ni oni ni­je­su mo­gli da da­ju vi­še in­for­ma­ci­ja. U po­čet­ku je po­li­ci­ja mi­sli­la da se ra­di o la­žnoj do­ja­vi, po­što su sa­mo u to­ku ju­če­ra­šnjeg da­na do­bi­li če­ti­ri ta­kve do­ja­ve. Si­ti kvart je bio blo­ki­ran i ni­ko osim slu­žbe­ni­ka spe­ci­ja­li­zo­va­nih za ova­kve si­tu­a­ci­je ni­je mo­gao da pri­đe. O do­ga­đa­ju je oba­vi­je­šten i de­žur­ni osnov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac.
Ni­je po­zna­to ko­me su ove eks­plo­ziv­ne na­pra­ve bi­le na­mi­je­nje­ne.
Ovo je dru­gi slu­čaj u po­sled­nje po­la go­di­ne da je pro­na­đe­na eks­plo­ziv­na na­pra­va ko­ja ni­je ak­ti­vi­ra­na. Ne­dav­no je bom­ba ruč­ne iz­ra­de pro­na­đe­na is­pred jed­ne ku­će na Za­bje­lu, a po­li­ci­ja još uvi­jek ni­je ra­svi­je­tli­la taj slu­čaj.
M.D.


Uče­sta­li bom­ba­ški na­pa­di

U po­sled­njem bom­ba­škom na­pa­du ko­je se de­sio u Pod­go­ri­ci po­gi­nuo je Đor­đe Se­ku­lo­vić (30). On je pre­mi­nuo od po­sle­di­ca eks­plo­zi­je ko­ja se pri­je pet mje­se­ci do­go­di­la kod OŠ „Mak­sim Gor­ki” u Pod­go­ri­ci. Nje­go­va sa­put­ni­ca Je­le­na Ko­rać (31) ta­da je te­ško je po­vri­je­đe­na.
Ra­ni­je se de­si­lo još ne­ko­li­ko bom­ba­ških na­pa­da ko­ji do da­nas ni­je­su ra­svi­je­tlje­ni.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"