Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-05-19 UPRKOS PRAVOSNAŽNOJ PRESUDI, BIVŠI ŠEF KOLAŠINSKE POLICIJE ZLATKO MALIKOVIĆ RAZRIJEŠEN DUŽNOSTI
Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu
Maliković Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu
Di­rek­tor Upra­ve po­li­ci­je Slav­ko Sto­ja­no­vić smi­je­nio je na­čel­ni­ka ko­la­šin­ske po­li­ci­je Zlat­ka Ma­li­ko­vi­ća od­mah na­kon što je sa­da već biv­ši na­čel­nik do­bio pra­vo­sna­žnu pre­su­du ko­jom je do­bio spor pro­tiv Upra­ve po­li­ci­je, a sud je ta­kvu od­lu­ku do­nio upra­vo zbog ra­ni­je od­lu­ke Slav­ka Sto­ja­no­vi­ća da ga smi­je­ni sa funk­ci­je ko­man­dan­ta po­seb­ne je­di­ni­ce. Sud je do­nio od­lu­ku da Ma­li­ko­vić mo­ra bi­ti vra­ćen na istu funk­ci­ju ili na mje­sto u ran­gu nje­go­vog či­na. Umje­sto to­ga, Ma­li­ko­vić je do­bio rje­še­nje o ra­zr­je­še­nju sa do­sa­da­šnje funk­ci­je. On je tu­žio Upra­vu po­li­ci­je zbog mo­bin­ga i dis­kri­mi­na­ci­je. Sud je od­ba­cio te op­tu­žbe, ali je pre­su­dio u ko­rist Ma­li­ko­vi­ća kva­li­fi­ku­ju­ći nje­go­vu ta­da­šnju smje­nu kao pro­tiv­prav­ni po­stu­pak i do­nio rje­še­nje da mo­ra bi­ti vra­ćen na sta­ru funk­ci­ju.
Sa­da već biv­ši na­čel­nik ko­la­šin­ske po­li­ci­je tvr­dio je to­kom su­đe­nja da je usme­nom na­red­bom di­rek­to­ra po­li­ci­je Slav­ka Sto­ja­no­vi­ća ras­po­re­đen na mje­sto na­čel­ni­ka ko­la­šin­ske po­li­ci­je. On je ka­zao da ni­ka­da ni­je do­bio rje­še­nje o ras­po­re­đi­va­nju na to mje­sto i da je po­gre­šna ka­drov­ska po­li­ti­ka po­li­ci­je uzrok ta­kvog po­stu­pa­nja. 
– Ta­ko sad ima­te si­tu­a­ci­ju da se na jed­nom rad­nom mje­stu na­la­ze dva čo­vje­ka jer je biv­ši na­čel­nik ko­la­šin­ske po­li­ci­je Mi­lo­rad Šu­ko­vić for­mal­no i da­lje na tom mje­stu – re­kao je Ma­li­ko­vić na su­đe­nju. 
U to­ku spo­ra je ka­zao i da je či­tav rad­ni vi­jek pro­veo u spe­ci­jal­nim je­di­ni­ca­ma, te da je po­seb­na je­di­ni­ca za go­di­nu da­na, ko­li­ko je bio na nje­nom če­lu, ostva­ri­la naj­bo­lje re­zul­ta­te od kad po­sto­ji i da ni­je po­sto­jao ni­ka­kav raz­log za nje­go­vu smje­nu. 
On je tra­žio 2.800 eura kao na­kna­du za pre­tr­plje­ne du­šev­ne bo­lo­ve.
Na­kon go­di­nu da­na, Ma­li­ko­vić je ime­no­van za na­čel­ni­ka Odje­lje­nja bez­bjed­no­sti Ko­la­šin. Na tu funk­ci­ju je ime­no­van na­kon smje­ne biv­šeg na­čel­ni­ka Mi­lo­ra­da Šu­ko­vi­ća.
Zlat­ko Ma­li­ko­vić je od 1995. ra­dio u spe­ci­jal­nim je­di­ni­ca­ma po­li­ci­je, a 1997. bio je u prat­nji ta­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka Cr­ne Go­re Mo­mi­ra Bu­la­to­vi­ća.
D.Ž.–M.V.P.


Če­ka ras­po­red

Zlat­ko Ma­li­ko­vić ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še raz­lo­ge za no­vu smje­ne. On je tre­nut­no ne­ras­po­re­đen, a iz Upra­ve po­li­ci­je nam je sa­op­šte­no da če­ka no­vi ras­po­red.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"