Dnevna ¬Ļtampa Marketing Redakcija Kontakt
Gradonačelnik Pljevalja ide 24 dana u zatvor * Zaposlio ministrovu kśerku i brata * Prodali stan bez našega znanja * Život neće stati zbog nenadležnog suda * Putinovi oligarsi na udaru * Izdaja Bregzita gurnuće London u krizu * Brzo, brže, kvalitetnije
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Rijeè Dana
ALEKSANDAR PEJOVIĆ, MINISTAR EVROPSKIH POSLOVA:
Evropska unija možda nije efikasna kao Turska i nije možda toliko sposobna da zaista rješava brzo pitanja kao Rusija.

Vic Dana :)

Skupile se životinje u šumi da se takmiče u pričanju viceva. Prethodno se dogovore da ubiju onoga čijem se vicu ne budu svi smijali. Prva počne lisica. Ispriča vic i na kraju svi se smiju, osim mede, pa ubiju liju. Zatim dođe vuk. Ispriča vic, svi ćute, samo se meda smije. Pitaju ga ostali:
– Šta je, medo, što se smiješ?
Meda će:
– Ala je bio dobar onaj lijin!


Momak kaže djevojci:
– Ja bih tebe mogao da gledam čitavog dana.
– Što, je l` sam ti mnogo lijepa?
– Ma jok, nego si `slučaj za posmatranje`!

Kaže profesor studentu:
– Kolega, ne možete spavati na mom predavanju!
Student odgovori:
– Možda bih i mogao da ste malo tiši!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2018-02-12 DEMOLIRANO VOZILO EKOLOGA MILORADA MITROVIĆA
Strahuje od likvidacije
Mitrović Strahuje od likvidacije
Ne≠po≠zna≠ti na≠pa≠da≠či su u no≠ći iz≠me≠đu če≠tvrt≠ka i pet≠ka de≠mo≠li≠ra≠li vo≠zi≠lo eko≠lo≠ga Mi≠lo≠ra≠da Mi≠tro≠vi≠ća. Pre≠ma tvrd≠nja≠ma iz NVO „Bre≠zni≠ca”, či≠ji je iz≠vr≠šni di≠rek≠tor Mi≠lo≠rad Mi≠tro≠vić, auto≠mo≠bil „fi≠jat”, ko≠ji je bio par≠ki≠ran is≠pred ku≠će Mi≠tro≠vi≠ća u Plje≠vlji≠ma, u po≠sled≠njih mje≠sec da≠na bio je me≠ta vi≠še na≠pa≠da od stra≠ne ne≠po≠zna≠tih li≠ca. Pr≠vo je pod okri≠ljem no≠ći na vo≠zi≠lu po≠lo≠mlje≠no pred≠nje vje≠tro≠bran≠sko sta≠klo, ne≠du≠go na≠kon to≠ga po≠lo≠mljen je re≠tro≠vi≠zor na vo≠za≠če≠vim vra≠ti≠ma, iz≠bu≠še≠ne dvi≠je gu≠me i dje≠li≠mič≠no po≠lo≠mlje≠na zad≠nja stop svje≠tla.
Iz ove or≠ga≠ni≠za≠ci≠je tvr≠de da je Mi≠tro≠vić ne≠dav≠no po≠li≠ci≠ji pri≠ja≠vio de≠mo≠li≠ra≠nje auto≠mo≠bi≠la i kra≠đu na≠pon≠skog ka≠bla sa ku≠će, za≠tra≠živ≠ši nji≠ho≠vo an≠ga≠žo≠va≠nje ka≠ko bi ot≠kri≠li po≠či≠ni≠o≠ce. Po≠li≠ci≠ja je iz≠la≠zi≠la na li≠ce mje≠sta, oba≠vi≠li su uvi≠đaj, ali ni≠je po≠zna≠to da li su slu≠žbe≠ni≠ci po≠li≠ci≠je iz≠u≠ze≠li ma≠te≠ri≠jal≠ne tra≠go≠ve ko≠ji bi do≠ve≠li do po≠či≠ni≠la≠ca.
– Do da≠nas se ne zna re≠zul≠tat is≠tra≠ge oko ovih kri≠mi≠nal≠nih ak≠tiv≠no≠sti – na≠vo≠di se u sa≠op≠šte≠nju iz „Bre≠zni≠ce”.
Mi≠tro≠vić je is≠pri≠čao da ga je po≠zvao kom≠ši≠ja i oba≠vi≠je≠stio da je nje≠go≠vo vo≠zi≠lo po≠no≠vo bi≠lo na me≠ti van≠da≠la i da je vi≠dio da je ra≠ni≠je za≠mi≠je≠nje≠no zad≠nje de≠sno stop svje≠tlo po≠no≠vo po≠lo≠mlje≠no.
– Vi≠še sam ne≠go si≠gu≠ran da se sve ovo do≠vo≠di u ve≠zu sa po≠slom ko≠jim se ba≠vim, jer oči≠gled≠no je da sme≠tam od≠re≠đe≠nom dru≠štve≠nom mi≠ljeu, či≠je je po≠slo≠va≠nje i po≠na≠ša≠nje van za≠ko≠na i pro≠pi≠sa, i da im sme≠ta što ih jav≠no pro≠zi≠vam i tra≠žim od dr≠žav≠nih or≠ga≠na da ih pro≠ce≠su≠i≠ra≠ju i pri≠ve≠du prav≠di – ka≠zao je ju≠če Mi≠tro≠vić.
Mi≠tro≠vić is≠ti≠če da mu to≠li≠ko ni≠je va≠žna ma≠ter≠jal≠na šte≠ta, ko≠li≠ko ga bri≠nu sve če≠šći na≠pa≠di na nje≠go≠vu imo≠vi≠nu, kao i na imo≠vi≠nu nje≠go≠vih sa≠rad≠ni≠ka. On vje≠ru≠je da su ovi na≠pa≠di uvod u ozbilj≠ni≠je na≠pa≠de, pa čak i nje≠go≠vu li≠kvi≠da≠ci≠ju.
– Ovo po≠sta≠je ne≠iz≠dr≠ži≠vo i ako se ova≠ko na≠sta≠vi, a po≠či≠ni≠o≠ci se ne ot≠kri≠ju, u bu≠duć≠no≠sti mo≠gu sa≠mo da oče≠ku≠jem da mi na kra≠ju za≠pa≠le i ku≠ću, a me≠ne li≠kvi≠di≠ra≠ju. Zbog to≠ga, ako se ko≠jim slu≠ča≠jem de≠si, na≠vod≠no, ne≠ka ne≠sre≠ća u ko≠joj sam iz≠gu≠bio ži≠vot, že≠lim da jav≠nost zna da su za mo≠ju even≠tu≠al≠nu smrt od≠go≠vor≠ni oni lju≠di bli≠ski ak≠tu≠el≠nom re≠ži≠mu, či≠ja ime≠na sam osta≠vio za slu≠čaj da se me≠ni ne≠što de≠si. Na≠rav≠no, osta≠vio sam i do≠ku≠men≠te spa≠ko≠va≠ne na saj≠to≠vi≠ma či≠ji lin≠ko≠vi će bi≠ti jav≠no ob≠ja≠vlje≠ni i na osno≠vu ko≠jih će se ot≠kri≠ti sva ne≠po≠čin≠stva i kri≠mi≠nal ne≠ ak≠tiv≠no≠sti naj≠te≠žih kri≠vič≠nih dje≠la ko≠ja su za≠ta≠ška≠na od stra≠ne kri≠mi≠nal≠lnih struk≠tu≠ra i po≠je≠di≠na≠ca iz tu≠ži≠la≠štva, ANB-a i po≠li≠ci≠je po≠sled≠njih go≠di≠na – iz≠ja≠vio je Mi≠tro≠vić. B.Je.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"