Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo USTAVNI SUD PROVJERAVA USTAVNOST ODREDABA ZAKONA O RADU
Sa 67 godina će se morati u penziju
Sjednica Ustavnog suda (arhiva „Dana”) Sa 67 godina će se morati u penziju U Crnoj Gori je godinama unazad ukazivano na problem da zaposleni koji su prešli 67 godinu i dalje ostaju na radnim mjestima i time zauzimaju mjesta mladima, kojih na birou ima na desetine hiljada, među kojima i 10.000 visokoškolaca Ustavni sud pokrenuo je postupak ocjene ustavnosti odredaba zakona kojim se trenutno dozvoljava da građani sa navršenih 67 godina i dalje rade, iako ispunjavaju uslove za penziju
Ustav­ni sud Cr­ne Go­re po­kre­nuo je po­stu­pak za ocje­nu ustav­no­sti od­re­da­ba Za­ko­na o ra­du, ko­jim je pro­pi­sa­no da za­po­sle­ni mo­že ra­di­ti i na­kon 67. go­di­ne ži­vo­ta. Po­kre­ta­nje po­stup­ka uglav­nom vo­di uki­da­nju spor­nih od­re­da­ba za­ko­na, zbog če­ga se oče­ku­je da na­kon od­lu­ke Ustav­nog su­da za­po­sle­ni ko­ji is­pu­nja­va­ju uslo­ve za pen­zi­ju ne­će mo­ći da osta­nu u rad­nom od­no­su.
– U pred­me­tu U-I broj 18/15, Ustav­ni sud je do­nio rje­še­nje ko­jim se po­kre­će po­stu­pak za ocje­nu ustav­no­sti od­red­be čla­na 139 stav 1 tač­ka 1 u di­je­lu ko­ji gla­si: „Ako se po­slo­da­vac i za­po­sle­ni druk­či­je ne spo­ra­zu­mi­ju” i od­re­d­be čla­na 140 Za­ko­na o ra­du – sa­op­šte­no je iz Ustav­nog su­da.
U Cr­noj Go­ri je go­di­na­ma uka­zi­va­no na pro­blem zbog či­nje­ni­ce da za­po­sle­ni ko­ji su pre­šli 67. go­di­nu ži­vo­ta i da­lje osta­ju na rad­nim mje­sti­ma, i ti­me za­u­zi­ma­ju mje­sta mla­di­ma, ko­jih na bi­rou ima na de­se­ti­ne hi­lja­da, od če­ga sa­mo 10.000 vi­so­ko­ško­la­ca.
Sud pre­i­spi­tu­je ustav­nost od­red­be za­ko­na ko­jom se na­vo­di da rad­ni od­nos pre­sta­je po si­li za­ko­na kad za­po­sle­ni na­vr­ši 67 go­di­na i naj­ma­nje 15 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja „ako se po­slo­da­vac i za­po­sle­ni druk­či­je ne spo­ra­zu­mi­ju”.
Pre­i­spi­tu­je se i ustav­nost čla­na 140 Za­ko­na o ra­du, ko­ji de­fi­ni­še mo­guć­no­sti pro­du­že­nja rad­nog od­no­sa.
– Za­po­sle­ni ko­ji na­vr­ši 67 go­di­na i ima naj­ma­nje 15 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja mo­že da na­sta­vi da ra­di, ako je to neo­p­hod­no za oba­vlja­nje od­re­đe­nog po­sla, na osno­vu pi­sa­ne od­lu­ke nad­le­žnog or­ga­na po­slo­dav­ca, od­no­sno po­slo­dav­ca. Za­po­sle­ni mo­že da na­sta­vi da ra­di i po­sli­je na­vr­še­nih 67 go­di­na ži­vo­ta, ako ni­je na­vr­šio 15 go­di­na sta­ža osi­gu­ra­nja, do is­pu­nje­nja tog uslo­va. Za­po­sle­ni ko­ji oba­vlja vas­pit­no-obra­zov­nu dje­lat­nost u vas­pit­no-obra­zov­noj usta­no­vi, od­no­sno na­uč­no-na­stav­nu dje­lat­nost u vi­so­ko-škol­skoj usta­no­vi, ko­ji je is­pu­nio uslov za pre­sta­nak rad­nog od­no­sa u po­gle­du go­di­na ži­vo­ta utvr­đe­ne za­ko­nom, mo­že da na­sta­vi da ra­di do is­te­ka te­ku­će škol­ske go­di­ne, na osno­vu od­lu­ke nad­le­žnog or­ga­na po­slo­dav­ca – na­vo­di se u ospo­re­nim od­red­ba­ma za­ko­na.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, Ustav­nom su­du je pod­ni­je­ta ini­ci­ja­ti­va i za pre­i­spi­tva­nje od­re­da­ba Za­ko­na o pen­zij­skom i in­va­lid­skom osi­gu­ra­nju, ko­jim je da­to pra­vo pen­zi­o­ne­ri­ma da ra­de i da isto­vre­me­no pri­ma­ju i pen­zi­ju. Tu se ne ra­di sa­mo o pen­zi­o­ne­ri­ma ko­ji ima­ju pre­ko 67 go­di­na, već i mla­đim, ko­ji na­kon pen­zi­o­ni­sa­nja na­sta­vlja­ju da ra­de na dru­gim po­slo­vi­ma, pri­ma­ju­ći isto­vre­me­no i pla­tu i pen­zi­ju.
A.O.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"