Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo POČELA EKOLOŠKA KAMPANJA U KOJU JE EU ULOŽILA 130.000 EURA
Čuvajući Crnu Goru, čuvamo i svijet
Ozvaničena kampanja Čuvajući Crnu Goru, čuvamo i svijet
De­le­ga­ci­ja Evrop­ske uni­je u Cr­noj Go­ri, u sa­rad­nji sa Mi­ni­star­stvom odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma i pred­u­ze­ćem Na­ci­o­nal­ni par­ko­vi Cr­ne Go­re, od 1. sep­tem­bra or­ga­ni­zu­je dvo­mje­seč­nu eko­lo­šku kam­pa­nju „ Bu­di šam­pi­on!“. Ka­ko je sa­op­šte­no iz EU in­fo-cen­tra, cilj kam­pa­nje, ko­ju je De­le­ga­ci­ja EU fi­nan­si­ra­la sa 130.000 eura, je­ste po­di­za­nje svi­je­sti gra­đa­na o pra­vil­nom od­la­ga­nju ot­pa­da i sma­nje­nju upo­tre­be pla­stič­nih ke­sa.
– Cr­na Go­ra je ze­mlja iz­u­zet­ne lje­po­te. Ovo je va­ša ze­mlja, a ta ze­mlja je u Evro­pi! Ovo je na­ša Evro­pa i na­ša pla­ne­ta! Mo­ra­mo nje­go­va­ti ovu lje­po­tu i po­bri­nu­ti se za ge­ne­ra­ci­je ko­je do­la­ze. To ni­je sa­mo po­sao Vla­de, već je od­go­vor­nost svih. Za­to ću još jed­nom po­no­vi­ti slo­gan: Ba­ci ot­pad na pra­vo mje­sto! Bu­di šam­pi­on! – po­ru­čio je am­ba­sa­dor Evrop­ske uni­je u Cr­noj Go­ri Aivo Orav.
U okvi­ru kam­pa­nje po­sta­vlje­ni su bil­bor­di na osam­de­set lo­ka­ci­ja u cen­tral­nom i sje­ver­nom di­je­lu Cr­ne Go­re. Po­ru­ke kam­pa­nje „Ba­ci ot­pad na pra­vo mje­sto! Bu­di šam­pi­on!” pro­mo­vi­šu čla­no­vi ko­šar­ka­ške i ru­ko­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je Pe­tar Ku­so­vac, Ne­ma­nja Đu­ri­šić, Mi­ha­i­lo Ra­du­no­vić, Mi­le­na Ra­i­če­vić, Su­za­na La­zo­vić, Đur­đi­na Ja­u­ko­vić i Dra­gan Adžić. Osim bil­bor­da, da ba­ce ot­pad na pra­vo mje­sto gra­đa­ne će upo­zo­ra­va­ti dva­de­set traj­nih ta­bli po­sta­vlje­nih oko Na­ci­o­nal­nog par­ka Ska­dar­sko je­ze­ro. Kam­pa­nju će pra­ti­ti ra­zni sa­dr­ža­ji na dru­štve­nim mre­ža­ma i por­ta­li­ma.
– Bla­go­slo­ve­ni smo na ovaj ili onaj na­čin što ni­je­smo in­du­strij­ski za­ga­đe­ni ali za­to mo­ra­mo bi­ti od­go­vor­ni kao po­je­din­ci i uči­ni­ti Cr­nu Go­ru či­stom i uči­ni­ti je pri­hva­tlji­vom za sve nas. Na­ma su na­ši pre­ci osta­vi­li či­stu pla­ne­tu, mi smo do­ne­kle na­pra­vi­li šte­tu, ni­je ka­sno da šte­tu is­pra­vi­mo, do­volj­no je da bu­de­mo i po­lu­šam­pi­o­ni, pa da to iz­gle­da mno­go bo­lje – re­kao je Pa­vle Ra­du­lo­vić, mi­ni­star odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma.
U ci­lju po­di­za­nja svi­je­sti o sma­nje­nju upo­tre­be pla­stič­nih ke­sa u sa­rad­nji sa do­ma­ćim lan­ci­ma su­per­mar­ke­ta, pro­mo­ter­ke kam­pa­nje će di­je­li­ti plat­ne­ne ce­ge­re sa slo­ga­nom „Ne­ću ke­su! Imam ce­ger!”.
– Za­bri­nja­va­ju­ća ko­li­či­na ot­pa­da i ne­le­gal­nih de­po­ni­ja ko­je smo iden­ti­fi­ko­va­li u Na­ci­o­nal­nom par­ku Ska­dar­sko je­ze­ro, zah­ti­je­va ana­li­zu bu­du­ćih iza­zo­va, u pr­vom re­du po­tre­bu za edu­ka­ci­jom o po­sle­di­ca­ma ko­je mo­gu na­sta­ti za­ga­đe­njem pod­zem­nih vo­da sa ta­kvih de­po­ni­ja i zna­ča­ja svje­sno­sti o od­go­vor­nom od­la­ga­nju – is­ta­kao je El­vir Kli­ca, di­rek­tor pred­u­ze­ća za NP Cr­ne Go­re.
Uče­snik kam­pa­nje, tre­ner žen­ske ru­ko­met­ne re­pre­zen­ta­ci­je Dra­gan Adžić ka­zao je za­što su spor­ti­sti dio ovog pro­jek­ta.
– Što se ti­če nas spor­ti­sta ape­lu­jem na sve da obra­ti­mo pa­žnju na to da ne ba­ca­mo sme­će iz auta kroz pro­zor, već da ga ka­sni­je ba­ci­mo ta­mo gdje tre­ba. Na taj na­čin uči­ni­će­mo ne­što i za na­šu dje­cu. Osta­vi­mo Cr­nu Go­ru či­sti­ju po­tom­ci­ma i na taj na­čin će si­gur­no bi­ti i vred­ni­ja i cje­nje­ni­ja – po­ru­čio je Adžić.
M.S.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"