Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo fleš
Su­đe­nje za ra­ču­nar­sku pre­va­ru

U pod­go­rič­kom Vi­šem su­du da­nas će bi­ti na­sta­vlje­no su­đe­nje biv­šem vla­sni­ku kom­pa­ni­je ,,Kri­sma” Ne­boj­ši Bo­ško­vi­ću, ko­ji se te­re­ti da je sa Be­o­gra­đa­ni­nom Mi­lo­šem Ču­jo­vi­ćem sa tu­đih ban­kov­nih ra­ču­na ski­nuo vi­še od mi­li­on eura.
Pre­ma na­vo­di­ma iz op­tu­žni­ce, Bo­ško­vić je or­ga­ni­zo­vao kri­mi­nal­no udru­ži­va­nje sa Mi­lo­šem Ču­jo­vi­ćem iz Be­o­gra­da. U pe­ri­o­du od 1. ja­nu­a­ra do sep­tem­bra 2013. go­di­ne, dok se na­la­zio u pri­tvor­skoj je­di­ni­ci Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja, Ču­jo­vić se, ko­ri­ste­ći se pro­gra­mer­skim vje­šti­na­ma, la­žno pred­sta­vljao kao vla­snik ži­rora­ču­na. On je ban­kar­skim slu­žbe­ni­ci­ma da­vao in­struk­ci­je da sa de­vi­znih ra­ču­na otvo­re­nih u ino­stra­nim ban­ka­ma iz­vr­še pre­nos nov­ca na de­vi­zne ra­ču­ne vi­še oso­ba. Na taj na­čin Bo­ško­vić i Ču­jo­vić su se­bi pri­ba­vi­li imo­vin­sku ko­rist od 1.446.171,80 eura. Od tog iz­no­sa je osta­lo blo­ki­ra­no 249.425 eura. Bo­ško­vić je uhap­šen u apri­lu 2015. go­di­ne u po­li­cij­skoj ak­ci­ji „Ba­ron”. Osim nje­ga, ta­da je uhap­še­na i Na­ta­ša Go­lo­vić (31) iz Nik­ši­ća zbog op­tu­žbi da je Bo­ško­vi­ću i Ču­jo­vi­ću umi­šljaj­no po­mo­gla u pre­va­ri.M.V.P.


Uhva­ćen u kra­đi

Osnov­ni sud u Be­ra­na­ma po­tvr­dio je op­tu­žni­cu Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva pro­tiv M.M., zbog kri­vič­nog dje­la te­ška kra­đa u po­ku­ša­ju. Op­tu­žni­com je pred­sta­vlje­no da je okri­vlje­ni 27. ja­nu­a­ra, oko 23.10 ča­so­va, u Uli­ci Sve­tog Sa­ve u Be­ra­na­ma, obio ki­osk po­ku­ša­va­ju­ći da se­bi pri­ba­vi pro­tiv­prav­nu imo­vin­sku ko­rist od pre­ko 150 eura. On je po­ki­dao na­poj­ni kabl za ka­me­ru vi­deo-nad­zo­ra, alarm i osvje­tlje­nje na ma­lo­pro­daj­nom objek­tu-ki­o­sku „Ta­ba­ko šop”, a na­kon to­ga je po­lo­mio sta­klo na iz­lo­gu sa de­sne stra­ne ki­o­ska i kroz ta­ko na­pra­vljen otvor po­ku­šao da iz­vu­če kom­pju­ter i re­gi­star ka­su, ka­da su ga u da­ljem iz­vr­še­nju kri­vič­nog dje­la za­te­kli i spri­je­či­li po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je CB Be­ra­ne.M.V.P.


Pred­sta­vlja­ju iz­vje­štaj

Pred­sjed­ni­ca Vr­hov­nog su­da Cr­ne Go­re Ve­sna Me­de­ni­ca odr­ža­će da­nas kon­fe­ren­ci­ju za me­di­je u sve­ča­noj sa­li Vr­hov­nog su­da Cr­ne Go­re.
Na kon­fe­ren­ci­ji će bi­ti pred­sta­vljen go­di­šnji iz­vje­štaj o ra­du Vr­hov­nog su­da Cr­ne Go­re i iz­vje­štaj o ra­du su­do­va op­šte i po­seb­ne nad­le­žno­sti u Cr­noj Go­ri za 2016. go­di­nu.M.V.P.


Po­vri­je­đe­no 11 oso­ba

U Cr­noj Go­ri se u pro­te­kla 24 sa­ta do­go­di­lo de­vet sa­o­bra­ćaj­nih ne­zgo­da, u ko­ji­ma su če­ti­ri oso­be te­že, a se­dam lak­še po­vri­je­đe­no.
Pod­ni­je­ta je 71 pre­kr­šaj­na pri­ja­va i iz­da­to je 376 na­lo­ga za upla­tu nov­ča­nih ka­zni. Po­li­ci­ja je od­u­ze­la 41 vo­zač­ku do­zvo­lu i se­dam pa­ri re­gi­star­skih ta­bli­ca.
M.V.P.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"