Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija NOVI MENADŽMENT EPCG ODLUČIO DA ZAMIJENI DIREKTORA HIDROELEKTRANE PIVA
Smijenili i Kovačevićevog kuma
Smijenili i Kovačevićevog kuma Odbor direktora EPCG, na čijem čelu je Đoko Krivokapić, odlučio je da smijeni i prvog čovjeka HE Piva Milana Radovića, koji je kum dugogodišnjeg predsjednika borda direktora EPCG Srđana Kovačevića. Osim njega, smijenjeni su i direktori HE Perućica i FC Snabdijevanje Mirko Kilibarda i Vladimir Bojičić, potvrđeno je „Danu” iz izvora bliskih EPCG
Od­bor di­rek­to­ra Elek­tro­pri­vre­de do­nio je na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci od­lu­ku o smi­je­ni di­rek­to­ra hi­dro­e­lek­tra­ne (HE) Pi­va Mi­la­na Ra­do­vi­ća, di­rek­to­ra HE Pe­ru­ći­ca Mir­ka Ki­li­bar­de i di­rek­to­ra funk­ci­o­nal­ne cje­li­ne (FC) Snab­di­je­va­nje Vla­di­mi­ra Bo­ji­či­ća, po­tvr­di­lo je „Da­nu” vi­še iz­vo­ra bli­skih kom­pa­ni­ji. Zva­nič­nu po­tvr­du od EPCG o smje­na­ma tro­ji­ce di­rek­to­ra ni­je­smo uspje­li da do­bi­je­mo. Sjed­ni­ca bor­da tra­ja­la je vi­še sa­ti.
„Dan” je pro­šle sed­mi­ce pi­sao o pla­ni­ra­nim smje­na­ma u toj kom­pa­ni­ji, ko­je su po­sle­di­ca pro­mje­ne pr­vog čo­vje­ka kom­pa­ni­je, od­no­sno do­la­ska Đo­ka Kri­vo­ka­pi­ća na mje­sto pred­sjed­ni­ka bor­da di­rek­to­ra umje­sto Sr­đa­na Ko­va­če­vi­ća.
Ta­da su bi­le iz­vje­sne smje­ne Bo­ji­či­ća i Ki­li­bar­de, dok je u me­đu­vre­me­nu od­lu­če­no da se pro­mi­je­ni di­rek­tor HE Pi­va. Ra­do­vić je kum Sr­đa­na Ko­va­če­vi­ća, ko­ji je osam go­di­na bio na če­lu EPCG. Vla­da je od­lu­či­la da ga smi­je­ni, na­kon što ni­je htio da pri­hva­ti po­nu­du Aca Đu­ka­no­vi­ća i A2A da ku­pi ve­ćin­ski pa­ket ak­ci­ja Rud­ni­ka uglja.
Umje­sto Ra­do­vi­ća, pre­ma po­u­zda­nim in­for­ma­ci­ja­ma, bi­će ime­no­van in­že­njer iz HE Pe­ru­ći­ca Dra­go­ljub Bla­go­je­vić. Ki­li­bar­du će, ka­ko smo i ra­ni­je na­ja­vi­li, pre­ma saznanjima kojim raspolažemo, za­mi­je­ni­ti Dra­gan Či­zmo­vić, ko­ji je ra­ni­je bio di­rek­tor HE Pi­va. Či­zmo­vić je ro­đak Dar­ka Usko­ko­vi­ća, biv­šeg mi­ni­stra eko­no­mi­je i sa­da­šnjeg am­ba­sa­do­ra u UAE. On je po stru­ci gra­đe­vin­ski in­že­njer.
Bo­ji­či­ća će za­mi­je­ni­ti Ni­ko­la Bez­ma­re­vić, di­rek­tor Snab­di­je­va­nja za Nik­šić. Bo­ji­čić, ko­ji je go­di­na­ma na če­lu Snab­di­je­va­nja, osta­će upam­ćen po to­me što je po­di­je­lio naj­vi­še ugo­vo­ra stal­no za­po­sle­ni­ma. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, rad­ni­ci su bi­li za­do­volj­ni i uslo­vi­ma u HE Pi­va, od­no­sno na­či­nom ka­ko je Ra­do­vić vo­dio HE Pi­va.
Ovo je, pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, pr­vi ta­las pro­mje­na u EPCG. Kri­vo­ka­pić, ko­ji je 31. ja­nu­ara, ime­no­van za pred­sjed­ni­ka od­bo­ra di­rek­to­ra, že­li da na čel­nim po­zi­ci­ja­ma kom­pa­ni­je po­sta­vi lju­de od po­vje­renja, ko­ji će mu po­mo­ći da upra­vlja kom­pa­ni­jom.
Osim nje­ga u od­bo­ru di­rek­to­ra, ka­pi­tal dr­ža­ve, za­stu­pa­ju sa­vjet­nik pred­sjed­ni­ka Vla­de za ener­ge­ti­ku Lju­bo Kne­že­vić, sa­vjet­nik u op­šti­ni Plje­vlja Sa­mir Ho­džić i du­go­go­di­šnji član od­bo­ra di­rek­to­ra EPCG Ran­ko Mi­lo­vić. Dr­ža­va ima 57 od­sto ak­ci­ja EPCG, dok A2A ima 41,7 od­sto. Ita­li­ja­ni su oko šest go­di­na upra­vlja­li ener­get­skom kom­pa­ni­jom, kao ma­njin­ski vla­sni­ci pred­u­ze­ća.
Pri­je pr­vog ta­la­sa smje­na di­rek­to­ra, kom­pa­ni­ju je kra­jem fe­bru­a­ra, na lič­ni za­htjev na­pu­stio fi­nan­sij­ski di­rek­tor Mi­lan Pe­ro­vić. Nje­ga je na toj po­zi­ci­ji na­sli­je­dio Đan­kar­lo San­co. Pe­ro­vić je na toj funk­ci­ji bio od apri­la 2016. go­di­ne. Ta­da su nje­go­vog pret­hod­ni­ka Fla­via Bjan­ka uhap­si­li cr­no­gor­ski tu­ži­lač­ki or­ga­ni, zbog sum­nji u ve­zi sa kon­sul­tant­skim uslu­ga­ma ko­je je EPCG pla­ća­la A2A.D.M.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"