Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija BRANKO RADULOVIĆ UPOZORAVA NA PROBLEME U VEZI SA TERMOELEKTRANOM PLJEVLJA
Drugi blok rizičan projekat
Drugi blok rizičan projekat
Ener­get­ski sek­tor tre­ba da bu­de u do­mi­nant­nom vla­sni­štvu dr­ža­ve, a iz­grad­nju no­vih ve­li­kih iz­vo­ra elek­trič­ne ener­gi­je tre­ba da re­a­li­zu­je no­va ener­get­ska kom­pa­ni­ja u sto­po­stot­nom vla­sni­štvu dr­ža­ve, oci­je­nio je član pred­sjed­ni­štva DF-a Bran­ko Ra­du­lo­vić.
– Ti­me se omo­gu­ća­va du­go­roč­no odr­ži­vi raz­voj elek­troener­get­skog sek­to­ra. Ovi sta­vo­vi se te­me­lje na mi­šlje­nji­ma me­đu­na­rod­ne i do­ma­će struč­ne jav­no­sti i po­zi­tiv­nom prak­som – re­kao je Ra­du­lo­vić na kon­fer­nci­ji za no­vi­na­re.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, neo­p­hod­no je za­u­sta­vi­ti sva­ku da­lju ak­tiv­nost u ve­zi sa iz­grad­njom dru­gog blo­ka Ter­mo­e­lek­tra­ne Plje­vlja (TEP), na na­čin i pod uslo­vi­ma do­go­vo­re­nim sa Če­si­ma. Dru­gi blok će ko­šta­ti 324,5 mi­li­o­na eura.
– Taj­ni ugo­vo­ri sa ško­dom Pra­ha ne obez­bje­đu­ju eko­lo­ške stan­dar­de, po­seb­no ne „nul­tu emi­si­ju ga­so­va”, ni­ti du­go­roč­ni rad, ni po­zi­tiv­ne fi­nan­sij­ske efek­te. To je pre­sku­pa in­ve­sti­ci­ja i no­si ogrom­ne ri­zi­ke. Ba­zi­ra se na ve­li­kim i ra­stu­ćim tro­ško­vi­ma za pe­na­le zbog emi­si­je ugljen-di­ok­si­da (CO2), ko­ji bi se uko­li­ko se odo­bri rad ta­kve TE, 2040. go­di­ne iz­no­si­li čak 60 od­sto od ukup­ne ci­je­ne stru­je. Bi­la bi sa iden­tič­nom teh­no­lo­gi­jom kao če­ška TE Tu­ši­mi­ce, ko­ja ne­će is­pu­ni­ti eko­lo­ške za­htje­ve iz Pa­ri­škog spo­ra­zu­ma – is­ta­kao je Ra­du­lo­vić.
Neo­p­hod­no je, ka­ko je ka­zao, ino­vi­ra­ti stra­te­gi­ju raz­vo­ja ener­ge­ti­ke CG do 2030. go­di­ne i ak­ci­o­ni plan do 2020. go­di­ne, po­seb­no u di­je­lu pri­o­ri­te­ta iz­grad­nje ve­li­kih HE na vo­do­to­ku Pi­ve i teh­nič­kih uslo­va iz­grad­nje ter­mo­e­lek­tra­na.
– Va­lo­ri­za­ci­ja vo­do­to­ka Pi­ve mo­ra bi­ti pot­pu­na i efi­ka­sna. No­ve HE „Ko­mar­ni­ca”, HE „Pi­va 2” i HE „Kru­še­vo”, sa re­vi­ta­li­zo­va­nom HE „Pi­va”, tre­ba da či­ne je­din­stven si­stem, da ra­de u tak­tu i re­ver­zi­bil­no, da po­sje­du­ju kom­pen­za­ci­o­ne ba­ze­ne. Teh­nič­ki, eko­nom­ski i so­ci­o­lo­ški in­di­ka­to­ri uka­zu­ju na su­per­i­or­nost iz­grad­nje ovih ve­li­kih hi­dro­e­lek­tra­na – uka­zao je Ra­du­lo­vić.
Eko­nom­ski in­di­ka­to­ri, ka­ko je na­veo, po­ka­zu­ju da bi sa ulo­že­nih 360 mi­li­o­na ima­li no­vih 700 me­ga­va­ti sna­ge i pro­iz­vod­nju od hi­lja­du gi­ga­vat-sa­ti.
– Sa HE Pi­va bi to bi­lo 1.100 me­ga­va­ti i 1.900 gi­ga­vat-sa­ti elek­trič­ne ener­gi­je i to vr­šne, či­ja je ci­je­na mi­ni­mum 40 od­sto ve­ća od te­ku­će – na­veo je Ra­du­lo­vić.D.M.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"