Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija DRAGINJA VUKSANOVIĆ (SDP) KRITIKUJE AKTUELNU PRIVATIZACIJU LUKE BAR DPS-u preči interes kupca nego građana
Ten­der­ska ko­mi­si­ja, na či­jem je če­lu Bran­ko Vu­jo­vić, iz­vr­ši­lac svih ka­ta­stro­fal­nih cr­no­gor­skih pri­va­ti­za­ci­ja, po­sti­gla je „sja­jan“ na­pre­dak u pre­go­vo­ri­ma sa kup­cem Lu­ke Bar – po­ve­ća­la je mi­zer­nu ci­je­nu za mi­zer­nih ne­ko­li­ko eura po ak­ci­ji, a obe­ća­ne in­ve­sti­ci­je su sma­nje­ne sa 17 na 14 mi­li­o­na eura, sma­tra član pred­sjed­ni­štva SDP-a Dra­gi­nja Vuk­sa­no­vić.
– Pred­stav­nik dr­ža­ve i u ovom, kao i u dru­gim DPS pri­va­ti­za­ci­ja­ma, ne šti­ti dr­ža­vu ne­go kup­ca, ko­ji je če­sto ne­ko iz sa­mog vr­ha vla­sti. Ka­ko je u auto­kra­ti­ja­ma dr­ža­va isto što i par­ti­ja, tj. DPS, lo­gič­no je da se šti­ti par­tij­ski, od­no­sno po­je­di­nač­ni in­te­res par­tij­skog kup­ca, a ne dr­žav­ni. Za Lu­ku Bar, ko­ja je či­sti mo­no­pol, od­no­sno svu­gdje u svi­je­tu ve­o­ma pro­fi­ta­bil­na dje­lat­nost, na Vu­jo­vi­će­vom ten­de­ru ja­vlja se sa­mo jed­na fir­ma. Ni­je ni ču­do ka­da ten­der ni­je ob­ja­vljen u me­đu­na­rod­noj štam­pi, već sa­mo u do­ma­ćoj – na­ve­la je Vuk­sa­no­vi­će­va u sa­op­šte­nju.
Ona je is­ta­kla da DPS ho­će da se Cr­na Go­ra od­rek­ne vla­sni­štva nad Lu­kom Bar za osam mi­li­o­na eura, ko­li­ko je ko­štao mo­tel kamp Zla­ti­ca, ko­ji je Vla­da, pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, ku­pi­la od jed­nog od svo­jih taj­ku­na, po­što mu je pret­hod­no pro­da­la isti obje­kat sa još dva re­no­mi­ra­na ho­te­la za če­ti­ri mi­li­o­na.
– Pro­da­je­te Lu­ku, a isto­vre­me­no kao dr­ža­va gra­di­te auto­put vri­je­dan mi­li­jar­de eura, či­jom iz­grad­njom će vri­jed­nost Lu­ke znat­no po­ra­sti. Upra­vo je u to­me su­šti­na – pro­daj dr­žav­no u bes­cje­nje, či­me ku­pac (naj­če­šće DPS po­zajm­lje­no ime) čim stek­ne vla­sni­štvo ostva­ri ogro­man pro­fit. To je ono kao Sve­to­zar Ma­ro­vić – pro­bu­di se i shva­ti da je po­stao mi­li­o­ner. Dr­ža­va će da ula­že mi­li­jar­de u pu­te­ve i že­lje­zni­cu, a Lu­ku će­mo da po­klo­ni­mo za vri­jed­nost jed­nog za­pu­šte­nog mo­te­la, ka­ko bi po­klo­no­pri­mac a ne dr­ža­va imao ko­ri­sti i pro­fit od Lu­ke i dr­žav­nih in­ve­sti­ci­ja – na­ve­la je ona i do­da­la da su iz­vje­sna ot­pu­šta­nja rad­ni­ka, jer no­vog vla­sni­ka in­te­re­su­je sa­mo pro­fit.
Na­gla­si­la je da je 100 hi­lja­da rad­ni­ka osta­lo bez pos­la za­hva­lju­ju­ći DPS eko­no­mi­ji i pri­va­ti­za­ci­ja­ma.
– Do­bro bi bi­lo da nam od­go­vo­re ka­ko su to sve lu­ke u okru­že­nju, sa ko­ji­ma se mje­ri Lu­ka Bar, u dr­žav­nom vla­sni­štvu, a je­di­no tre­ba bar­ska lu­ka da bu­de tu­đa. I ka­ko to da sve te lu­ke, kao dr­žav­ne, ostva­ru­ju od­lič­ne re­zul­ta­te, a mi ne mo­že­mo. Ja­sno je da je u pi­ta­nju ob­ma­na – su­šti­na je da pro­fit i ko­rist od na­šeg do­bra ne osta­ne dr­ža­vi već dru­gi­ma – če­sto po­zajm­lje­nim ime­ni­ma DPS-a. Za­to ih opet po­zi­va­mo da za­u­sta­ve ovaj šte­tan po­sao i da se ne igra­ju sa na­ro­dom i dr­ža­vom. Upo­zo­ra­va­mo ih da će­mo, čim se oslo­bo­di­mo nji­ho­ve po­ha­re, i ovu kao i mno­ge dru­ge nji­ho­ve ku­mov­ske i po­har­ne pri­va­ti­za­ci­je is­pi­ta­ti i gdje ima osno­va po­ni­šti­ti – po­ru­či­la je Vuk­sa­no­vi­će­va.J.V.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"