Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Majke krenule u generalno spremanje * Da je imao volje, imao je i načina * U januaru ove godine dogovarali terorizam od prošle godine * Fabris ima šest primanja i tri stana * Majke krenule u generalno spremanje * Aplauzi i ovacije za„Biser Bojane” * Muzički spektakl u Beogradu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-02-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JANKO VUČINIĆ, predsjednik Radničke partije:
Đukanoviću, ako pokušaš da hapsiš narod, proći ćeš kao Čaušesku.

Vic Dana :)

Vozi Mujo kamion kroz Sloveniju. Piči on tako kad odjednom ga zaustavi policajac. Kaže policajac:
- Drug, migalec vam ne dela!
Izađe Mujo van i gleda okolo i čudi se. Policajac ga spopao:
- Drug, pogledajte, migalec vam ne dela!
Mujo gleda okolo sav u čudu. Opet će policajac:
- Migalec vam ne dela!
Kad Mujo odjednom:
- Ma pusti migalec, gledam gdje mi je prikolica!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika MILAN KNEŽEVIĆ POVODOM DANAŠENJEG SUĐENJA UPOZORAVA DA JE DF OPET NA METI REŽIMA
Hoće da me osude i uklone iz politike
Knežević Hoće da me osude i uklone iz politike Jasna je namjera tužilaštva da me poslije godinu i po osudi na kaznu zatvora od šest mjeseci, kako bi mi automatski prestala poslanička funkcija i na taj način pokušali da me eliminišu iz političkog života
Pred­sjed­ni­ku De­mo­krat­ske na­rod­ne par­ti­je i funk­ci­o­ne­ru DF-a Mi­la­nu Kne­že­vi­ću da­nas po­či­nje su­đe­nje, zbog op­tu­žbi da je 17. ok­to­bra 2015. go­di­ne, ka­da su ukla­nja­ni ša­to­ri is­pred zgra­de Skup­šti­ne, na­sr­nuo na po­li­caj­ca. Kne­že­vić se sum­nji­či da je po­či­nio kri­vič­no dje­lo na­pad na slu­žbe­no li­ce u vr­še­nju slu­žbe­ne du­žno­sti, za ko­je je za­pri­je­će­na ka­zna od šest mje­se­ci do pet go­di­na za­tvo­ra. Su­di­će mu su­di­ja pod­go­rič­kog Osnov­nog su­da Go­ran Đu­ko­vić. Kne­že­vi­ću je zbog to­ga ra­ni­je u par­la­men­tu uki­nut po­sla­nič­ki imu­ni­tet.
On is­ti­če ka­ko ne­ma di­le­mu da je sve ovo na­sta­vak pro­go­na DF-a i nje­ga kao pred­sjed­ni­ka stran­ke ko­ja je kon­sti­tu­ent tog po­li­tič­kog sa­ve­za.
– Ja­sna je na­mje­ra tu­ži­la­štva da me po­sli­je go­di­nu i po osu­di na ka­znu za­tvo­ra od šest mje­se­ci ka­ko bi mi auto­mat­ski pre­sta­la po­sla­nič­ka funk­ci­ja i ti­me po­ku­ša­li da me eli­mi­ni­šu iz po­li­tič­kog ži­vo­ta. Ni­je­sam se upla­šio te mo­guć­no­sti, ne po­sto­ji ta ka­zna ko­ja bi me mo­gla za­u­sta­vi­ti u po­li­tič­kim ak­tiv­no­sti­ma ko­je spro­vo­dim ovih mje­se­ci, kao što je or­ga­ni­zo­va­nje na­rod­nog re­fe­ren­du­ma oko učla­nje­nja u NA­TO, i rad na afir­mi­sa­nju ide­je o srp­sko-bo­šnjač­kom po­mi­re­nju. Svje­stan sam či­nje­ni­ce da mo­gu da za­vr­šim u za­tvo­ru, ali i oni mo­ra­ju bi­ti svje­sni či­nje­ni­ce da ja osta­jem pred­sjed­nik par­ti­je ko­ji je spre­man da na­sta­vi po­li­tič­ku bor­bu, uvje­ren da se na­la­zi na pra­vom pu­tu – ka­zao je Kne­že­vić.
Vje­ru­je da će su­đe­nje bi­ti pri­li­ka da se či­ta­va Cr­na Go­ra upo­zna sa ne­za­ko­ni­tim po­stu­pa­njem po­li­ci­je tog 17. ok­to­bra uju­tru, ka­da su pod for­mom asi­sti­ra­nja Ko­mu­nal­noj po­li­ci­ji pre­kr­ši­li ne­ko­li­ko za­ko­na.
– Kao po­sla­nik imao sam oba­ve­zu da tog ju­tra bra­nim za­ko­ne i ustav ove ze­mlje od na­sr­ta­ja onih ko­ji bi po usta­vu tre­ba­lo da obez­bje­đu­ju mir i sta­bil­nost. Ta­ko­đe, oče­ku­jem da će jav­nost ima­ti pri­li­ku da se uvje­ri u na­pad na me­ne od stra­ne ne­u­ni­for­mi­sa­nog li­ca Ni­ko­la­ja Dra­go­vi­ća uz asi­sten­ci­ju po­li­ci­je ko­ja me pr­ska­la bi­ber spre­jom i su­zav­cem, za šta po­sto­ji i me­di­cin­ska do­ku­men­ta­ci­ja. Ovo je pra­va pri­li­ka da isti­na o 17. ok­to­bru iza­đe na vi­dje­lo i da či­ta­va Cr­na Go­ra sa­zna ko je tog da­na na­pa­dao, a ko se bra­nio. I da se uvje­re ka­ko je 400 po­li­ca­ja­ca pod pu­nom rat­nom opre­mom, uz asi­sten­ci­ju li­ca sa kri­mi­nal­nim do­si­je­i­ma, uda­ri­lo na go­lo­ru­ki na­rod ko­ji je mir­no i do­sto­jan­stve­no pro­te­sto­vao – is­ta­kao je Kne­že­vić.
Kne­že­vić je op­tu­žen da je, u ju­tar­njim ča­so­vi­ma, ka­da je Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja ukla­nja­la ša­to­re na Bu­le­va­ru Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog u Pod­go­ri­ci na­sr­nuo na po­li­cij­skog slu­žbe­ni­ka ko­ji je bio na du­žno­sti.
D.Ž.


Baj­če­tić na ro­bi­ji

Zbog do­ga­đa­ja od tog ju­tra ra­ni­je je pra­vo­sna­žno na tri mje­se­ca za­tvo­ra osu­đen i od­bor­nik DF-a Ni­ko­la Baj­če­tić. On je op­tu­žen da je vo­zi­lom pro­bio po­li­cij­ski kor­don na Bu­le­va­ru Stan­ka Dra­go­je­vi­ća i Bu­le­va­ru Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"