Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika MUP SRBIJE SAČINIO SPISAK IMENA OD 20 BEZBJEDNOSNO INTERESANTNIH LICA IZ CRNE GORE KOJIMA SE ZABRANJUJE ULAZAK U TU ZEMLJU „Škaljarcima” i „kavčanima” stavljena rampa na granici
Vo­đa­ma „ška­ljar­skog” i „ka­vač­kog” kla­na za­bra­njen je ula­zak u Sr­bi­ju, a na li­sti ne­po­želj­nih na­šlo se 20 ime­na pri­pad­ni­ka kri­mi­nal­nih kla­no­va iz Cr­ne Go­re, po­tvr­đe­no je „Da­nu” iz MUP-a Sr­bi­je. Na spi­sku oso­ba ko­ji­ma je za­bra­njen ula­zak su, iz­me­đu osta­lih, Jo­vi­ca Vu­ko­tić, Igor Vu­ko­tić, Igor De­do­vić, Slo­bo­dan Ka­šće­lan, Ra­do­je Zvi­cer, Fi­lip Ko­rać i Dra­go­ljub Ćet­ko­vić. Ka­ko nam je po­tvr­đe­no, na spi­sku je pet oso­ba iz Ba­ra, kao i po tri li­ca iz Bu­dve i Her­ceg No­vog. Upra­va kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je Sr­bi­je do­sta­vi­la je svim is­po­sta­va­ma u ze­mlji do­ku­ment sa ime­ni­ma vi­so­ko­ri­zič­nih oso­ba ko­ji­ma je iz bez­bjed­no­snih raz­lo­ga za­bra­njen ula­zak u tu ze­mlju.
Iz MUP-a Sr­bi­je nam je re­če­no da su sa spi­skom upo­zna­li ko­le­ge u Cr­noj Go­ri, kao i da su iz Pod­go­ri­ce do­bi­li spi­sak ne­po­želj­nih kri­mi­na­la­ca ko­ji ne mo­gu ući u na­šu ze­mlju.
Iz MUP-a Cr­ne Go­re nam je po­tvr­đe­no da i oni ima­ju spi­sak ne­po­želj­nih kri­mi­na­la­ca iz Sr­bi­je ko­ji­ma će bi­ti za­bra­njen ula­zak.
– Na spi­sku bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih li­ca ko­ji­ma je za­bra­njen ula­zak u Sr­bi­ju naj­vi­še je pri­pad­ni­ka dva kla­na iz Ko­to­ra. Na ovaj na­čin že­li­mo da spri­je­či­mo da se su­kob te dvi­je kri­mi­nal­ne gru­pa­ci­je pre­se­li na te­ri­to­ri­ju Sr­bi­je. Ime­na čla­no­va dva kla­na, kao i osta­lih li­ca, a ta broj­ka iz­no­si 20 oso­ba, uba­če­na su u si­stem gra­nič­ne po­li­ci­je, u ko­me se od­mah po pro­vje­ri pa­so­ša iz­ba­cu­je ši­fra za ne­do­zvo­ljen ula­zak – ka­zao je naš sa­go­vor­nik iz MUP-a Sr­bi­je.
Spi­sak je gra­nič­nim is­po­sta­va­ma pro­sli­je­đen pri­je 15 da­na i on će bi­ti ažu­ri­ran kra­jem ovog mje­se­ca.
– Ope­ra­tiv­ni po­da­ci go­vo­re da su pri­pad­ni­ci dva za­ra­će­na kla­na iz Cr­ne Go­re bje­ža­li u Sr­bi­ju, gdje su na­la­zi­li uto­či­šte kod svo­jih or­ta­ka. Zbog bo­ja­zni da se su­ko­bi pre­ne­su na uli­ce Be­o­gra­da i No­vog Sa­da, gdje naj­če­šće bo­ra­ve kad su u Sr­bi­ji, do­ne­se­na je in­ter­na od­lu­ka o za­bra­ni ula­ska u ze­mlju – is­ti­če naš sa­go­vor­nik.
Na spi­sku vo­đe ška­ljar­skog nar­ko-kar­te­la su bra­ća Jo­vi­ca i Igor Vu­ko­tić, kao i vo­đe su­par­nič­kog klana Slo­bo­dan Ka­šće­lan i Ra­do­je Zvi­cer. Ne­dav­no je sa gra­ni­ce, pri­li­kom ula­ska u Sr­bi­ju, vra­ćen Kr­sto Sta­ni­šić, ko­ga po­li­ci­ja sma­tra čla­nom kla­na „Ame­ri­ka”.
Na spi­sku MUP-a Sr­bi­je se na­la­ze i ne­ke oso­be iz BiH ko­je se do­vo­de u ve­zu sa kri­mi­nal­nim kla­no­vi­ma iz Cr­ne Go­re. Ra­di se o oso­ba­ma za ko­je po­sto­je sa­zna­nja da su uče­stvo­va­la u iz­vr­še­nju i lo­gi­sti­ci ne­ko­li­ko ma­fi­ja­ških ob­ra­ču­na u Sr­bi­ji, čak i da su pla­će­ne li­kvi­da­ci­je iz­vr­ša­va­li za oba za­ra­će­na kla­na.
Vo­đe „ška­lja­ra­ca” i „kav­ča­na”, Jo­vi­ca Vu­ko­tić i Slo­bo­dan Ka­šće­lan već iz­vje­sno vri­je­me se ne na­la­ze u Cr­noj Go­ri.
Pre­ma ne­kim in­for­ma­ci­ja­ma, Vu­ko­tić je Cr­nu Go­ru na­pu­stio u vri­je­me kr­va­vih ob­ra­ču­na „ška­lja­ra­ca” i „ka­va­ča­na”. Jed­no vri­je­me je bo­ra­vio u Sr­bi­ji i od ta­da mu se gu­bi sva­ki trag.
Ta­ko­đe, jed­no vri­je­me je u Sr­bi­ji bo­ra­vio i Slo­bo­dan Ka­šće­lan, ko­ji je pro­šle go­di­ne u No­vom Sa­du i ra­njen. On je u bjek­stvu, a po­sled­nje in­for­ma­ci­je go­vo­re da se kri­je u Austri­ji, tač­ni­je u Be­ču.D.Ž.


Pro­ce­du­ra na gra­ni­ci

Oso­be ko­je se na­la­ze na spi­sku ako se po­ja­ve na gra­ni­ci ne­će bi­ti uhap­še­ne. Nji­ma će, na­kon pro­vje­re bi­ti sa­op­šte­no da su ne­po­želj­ni u Sr­bi­ji i da im se one­mo­gu­ća­va ula­zak u tu ze­mlju. To va­ži u slu­ča­ju da i iz Cr­ne Go­re ili bi­lo ko­je dru­ge ze­mlje po­ku­ša­ju da uđu u Sr­bi­ju.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"