Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ojadili državu za 4,5 miliona, za Mila sve čisto * Nema dogovora sa DPS-om i njegovim satelitima * Čitava partija pristupa Demokratama * Zakon pisali u interesu tajkuna * Djecu učili o pticama * Najljepša na svijetu * Gigant u zalivu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Drago Musić, trener atletičarke Slađane Perunovi&:
– Što su rezultati naših sportista bolji, to je ministarstvo prema njima gore.

Vic Dana :)

Facebook: Najbolji sam!
Youtube: I ja!
Google: Bez mene ništa!
Internet: Molim!?
Kompjuter: Bez mene nema nikog’ od vas!
Struja: O čemu vi pričate?
Tesla: What?
Teslina mama: Šta?
Teslin deda: Da nije nas, ne bi ni vas bilo!
Adam i Eva: Šta si to rekao?
Bog: Sram vas sve bilo!
Chuck Norris: Ajmo razlaz.

Dođe kompjuteraš u mesaru i kaže:
- Dajte mi 100 grama salame.
- Da vam narežem?
- Ma jok, prebaci mi na USB!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura VEČE SJEĆANJA NA PJESNIKA DRAGANA RADULOVIĆA ODRŽANO U KOTORU
I ti se, svijete, rimuješ ko dijete
Djeca recituju u čast Dragana Radulovića I ti se, svijete, rimuješ ko dijete
Uče­ni­ci ko­tor­skih osnov­nih ško­la „Nje­goš“ i „Na­rod­ni he­roj Sa­vo Ilić”, čla­no­vi Dram­skog stu­di­ja „Pra­zan pro­stor”, re­ci­to­va­li su sti­ho­ve pje­sni­ka Dra­ga­na Ra­du­lo­vi­ća, u či­ju čast je po­vo­dom Svjet­skog da­na dje­či­je knji­ge u Ki­nu „Bo­ka” odr­ža­no po­et­sko-mu­zič­ko ve­če, ko­je je osmi­sli­la i vo­di­la Je­le­na Đo­no­vić, pro­fe­sor­ka knji­žev­no­sti. Lju­bi­te­lji i po­što­va­o­ci Ra­du­lo­vi­će­vog stva­ra­lač­kog opu­sa ima­li su pri­li­ku da uži­va­ju u mo­za­i­ku sti­ho­va, vi­deo za­pi­sa iz te­le­vi­zij­skih emi­si­ja i Hro­ni­ke Ko­tor­skog fe­sti­va­la po­zo­ri­šta za dje­cu, či­ji je autor Dra­gan Ra­du­lo­vić, kao i blo­ko­va mu­zič­kih ilu­stra­ci­ja, kom­po­zi­ci­ja na­dah­nu­tih nje­go­vim pje­sma­ma.
Sti­ho­ve broj­nih pje­sa­ma su pod ge­slom „I ti se svi­je­te ri­mu­ješ ko di­je­te” re­ci­to­va­li: Mar­ta Bo­ro­vić, Ana­sta­si­ja Sre­do­je­vić, Lu­ka Sa­mar­džić, Una Ma­ri­ja Ko­kot, Dra­go Ra­po­vac, Mi­li­ca Ka­šće­lan, Anja Pa­vi­će­vić, dok je An­dri­ja­na Ka­ra­džić ka­zi­va­la pje­smu De­ja­na Đo­no­vi­ća po­sve­će­nu Dra­ga­nu Ra­du­lo­vi­ću. Šla­gvort ve­če­ri bi­lo je pri­ka­zi­va­nje sli­ka iz li­kov­nog opu­sa ovog sve­stra­nog umjet­ni­ka, fo­to­gra­fi­je ko­je je za po­tre­be na­uč­ne mo­no­gra­fi­je „Stva­ra­la­štvo Dra­ga­na Ra­du­lo­vi­ća” (2015. god.) u iz­da­nju In­sti­tu­ta za dječ­ju i omla­din­sku knji­žev­nost Pod­go­ri­ca i NVU „Pri­ja­te­lji” iz Her­ceg No­vog ura­dio Sr­đan To­mo­vić. O tom di­je­lu nje­go­vog stva­ra­la­štva u ovoj knji­zi pi­sa­la je Lji­lja­na Ze­ko­vić, isto­ri­čar­ka umjet­no­sti. Ta knji­ga je po­klo­nje­na svim bi­bli­o­te­ka­ma, uklju­ču­ju­ći i škol­ske bi­bli­o­te­ke u Cr­noj Go­ri. Ovo ve­če je bi­lo sa­tis­fak­ci­ja za Ma­ri­ju Ra­du­lo­vić, su­pru­gu po­koj­nog pje­sni­ka, za ko­ju je on bio „naj­bo­lji dje­či­ji pje­snik”.
- On ži­vi kroz svo­ju po­e­zi­ju, još se kom­po­nu­ju i pje­va­ju nje­go­ve pje­sme, ali, na­ža­lost, dje­či­jih emi­si­ja po­put nje­go­vih vi­še ne­ma. Ostao je mal­te­ne ne­do­sti­žan, žao mi je što je ta­ko, jer se ljep­še ra­slo uz nje­go­ve emi­si­je i uz nje­go­ve sti­ho­ve. Da je živ, či­ni mi se da bi mno­go ra­dio na to­me da di­je­te osta­ne što bli­že knji­zi, da se ras­te­re­ti vi­ška teh­no­lo­gi­je. Ra­do­va­lo bi ga da se u dje­ci sa­ču­va igra, ka­ko je re­kao „iz igre sve po­ti­če“, da se iz igre mno­go vi­še uči - ka­za­la je Ma­ri­ja Ra­du­lo­vić.
- Dra­gan Ra­du­lo­vić je bio naj­zna­čaj­ni­ji sa­vre­me­ni pje­snik za dje­cu u Cr­noj Go­ri, to je on naj­pre­da­ni­je ra­dio. Osim to­ga, on je pre­po­znat u ši­rem re­gi­o­nu i kao vo­di­telj i autor do­ku­men­tar­nih emi­si­ja, ko­je su po­sta­le si­no­nim za emi­si­je za dje­cu uop­šte. Bio je sve­o­bu­hvat­ni umjet­nik, pri­znat i po­znat i kao sli­kar. On je imao po­se­ban od­nos pre­ma dje­ci, pun nje­žno­sti, to­pli­ne, sa mno­go ma­šte, mno­go en­tu­zi­ja­zma, bio je pra­vi is­kre­ni pri­ja­telj dje­ce. On je to ra­dio u na­mje­ri, že­lji da od sva­kog dje­te­ta na­pra­vi čo­vje­ka i to je mno­go va­žno. Ta­kvi su nje­go­vi sti­ho­vi, re­kla je Je­le­na Đo­no­vić.
Or­ga­ni­za­tor ve­če­ri je Grad­ska bi­bli­o­te­ka i či­ta­o­ni­ca JU Kul­tur­ni cen­tar „Ni­ko­la Đur­ko­vić”.
M.D.P.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"