Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura HRONIKA 47. FESTIVALA DRAMSKIH AMATERA CRNE GORE U BIJELOM POLJU
Mladima pripada da osvoje svijet
I nekad i sad – 1968... Mladima pripada da osvoje svijet
Pred­sta­va „Ide­mo na Bro­dvej” ko­ju iz­vo­de glum­ci Stu­dent­skog te­a­tra iz Pod­go­ri­ce, od­i­gra­na je prek­si­noć uz ova­ci­je bje­lo­polj­ske pu­bli­ke ko­ja je vjer­na pro­gra­mi­ma 47. Fe­sti­va­la dram­skih ama­te­ra Cr­ne Go­re. Ko­mad „Ide­mo na Bro­dvej” autor­ski je pro­je­kat prof. dr Dra­ga­na Ko­pri­vi­ce, ko­ji je ujed­no i re­ži­rao pred­sta­vu.
Ko­me­di­ja je od­i­gra­na na neo­bi­čan na­čin, ka­da glav­na ju­na­ki­nja ne uzi­ma­ju­ći u ob­zir že­lje i mo­guć­no­sti, po­ku­a­ša­va upi­sa­ti po­zo­ri­šnu aka­de­mi­ju na Ce­ti­nju, gdje pro­la­zi kroz raz­li­či­te si­tu­a­ci­je ka­ko bi ostva­ri­la svoj san, i sti­gla do Bro­dve­ja.
- Mi­slim da smo po­ka­za­li šta zna­či – mla­dost, ta­le­nat ko­ji je ulo­žen če­ti­ri mje­se­ca ko­li­ko smo spre­ma­li pred­sta­vu. Tekst sam na­pi­sao ta­ko što sam dru­že­ći se s mla­dim po­zo­ri­šnim ama­te­ri­ma Cr­ne Go­re go­di­na­ma, znao ko­li­ko su fa­sic­ni­ra­ni že­ljom da upi­šu Aka­de­mi­ju na Ce­ti­nju, i ko­li­ko tu­ge je pri­sut­no ka­da u toj na­di ne us­pi­ju - ka­zao je re­di­telj Dra­gan Ko­pri­vi­ca.
Bje­lo­polj­skoj pu­bli­ci pri­ka­za­na je če­žnja i na­da mla­dih lju­di, kao i za­lju­blje­nost u te­a­tar.
- U tak­mi­čar­skom di­je­lu se na­dam da će Stu­dent­ski te­a­tar oprav­da­ti svoj ni­vo, i da će­mo osvo­ji­ti jed­nu od na­gra­da - is­ta­kao je Ko­pri­vi­ca, do­da­ju­ći da mu je dra­go što je po­no­vo u Bi­je­lom Po­lju.
Za­hval­ni­cu za uče­šće na Fe­sti­va­lu dram­skih ama­te­ra, uru­čio im je glu­mac Bje­lo­polj­skog po­zo­ri­šta Pre­drag Vu­ko­je­vić.
Glum­ci Ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je Omla­din­sko po­zo­ri­šte iz Moj­kov­ca, u okvi­ru še­ste ve­če­ri 47. FDA, od­gi­ra­li su pred­sta­vu „1968”, ko­ja je ra­đe­na po tek­stu Fi­li­pa Mla­de­no­vi­ća, u re­ži­ji Mla­de­na Bla­že­vi­ća.
Pred­sta­va je od­i­gra­na u Cen­tru za kul­tu­ru, a glum­ci su pred­sta­vi­li stu­dent­ske de­mon­stra­ci­je u Be­o­gra­du 1968, i sve što se ta­da de­ša­va­lo, upu­ti­li po­ru­ku mla­di­ma da tra­že ono što im pri­pa­da, no­se­ći raz­ne tran­spa­ren­te sa sim­bo­lič­nim nat­pi­si­ma.
- Za­do­vo­ljan sam ka­ko su glum­ci od­i­gra­li pred­sta­vu, su­de­ći pre­ma apla­u­zi­ma pu­bli­ke sma­tram da su pre­po­zna­li te­mu, i da im se svi­dje­la. Is­ta­kao bih sim­bol pred­sta­ve, re­vo­lu­ci­o­nar­ni, cu­ra ko­ja sto­ji na po­sto­lju u cr­ve­noj ha­lji­ni, za­to što sma­tram da se kao dru­štvo od­ri­če­mo svih tih te­ko­vi­na 20. vi­je­ka, kao i te­me­lja vri­jed­no­sti - ka­zao je re­di­telj Mla­den Bla­že­vić. Pred­sta­va je, do­da­je, pre­mi­jer­no iz­ve­de­na pri­je pet da­na u Moj­kov­cu.
Bla­že­vić je do­dao da je tekst oda­brao iz raz­lo­ga što lič­no ne vi­di raz­li­ku stu­dent­skog ži­vo­ta sa­da, i dav­ne 1968. go­di­ne, kao i da su ko­mad pri­pre­ma­li od fe­bru­a­ra.
Glu­mi­ca Rad­mi­la Jo­kić, ko­ja se to­kom pred­sta­ve po­ja­vlji­va­la kao „sim­bol re­vo­lu­ci­je”, ka­za­la je da je za­do­volj­na uče­šćem na Fe­sti­va­lu dram­skih ama­te­ra, is­ti­ču­ći da u tak­mi­čar­skom di­je­lu oče­ku­je na­gra­du.
Ona je sa­mim po­ja­vlji­va­njem i po­kre­ti­ma ti­je­la to­kom pred­sta­ve, pro­gla­še­na za naj­bo­lju žen­sku ulo­gu.
Mla­dom an­sam­blu iz Moj­kov­ca, za­hval­ni­cu za uče­šće na 47. FDA, uru­či­la je glu­mi­ca Bje­lo­polj­skog po­zo­ri­šta Sla­đa­na Bu­ba­nja.M.N.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"