Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Milo neće biti kandidat? * Ultimatumi ne rješavaju krizu * Povećanje PDV-a negativno će uticati na standard * Niže minuse, ali ima milione * Milo neće biti kandidat? * Mjesto i broj * Smiju li građani razmišljati o novoj vlasti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 06-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Ivančević:
Ostvarile su se prijetnje i naredbe ruskih vlasti, pa je u hotelima bilo 30 odsto manje gostiju iz Rusije.

Vic Dana :)

- Iznajmljujem Crnu Goru za manje svečane prigode, rođendane i porodična okupljanja.


- Nikada ne provjeravaj dubinu vode objema nogama!


Bile dvije žabe: jedna sjedjela na lokvanju, a druga skakala ko luda. Pita žaba koja sjedi drugu žabu:
- Krek?
- Ne, heroin.

Mujo došao na pregled kod kardiologa i nakon što ga je ovaj pregledao, uzme sve nalaze i zavrti glavom:
- Gospod’ne, vama treba hitna operacija srca...
Mujo uzdahne, a doktor reče:
- Sam’ da vidim kad vas mogu ugurat’ u raspored... lista čekanja... evo ga: 20. 8. 2020. godine u 8 sati!
Mujo ga pogleda u nevjerici:
- Pa jel’ nemere ranije?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura BARSKI LJETOPIS NA TIVATSKOJ POZORNICI Pročišćujući „Orkanski visovi”
Pred­sta­va „Or­kan­ski vi­so­vi”, pro­duk­ci­ja ovo­go­di­šnjeg Bar­skog lje­to­pis i Kra­ljev­skog po­zo­ri­šta „Zet­ski dom” igra ve­če­ras od 21.30 ča­so­va po­no­vo u Tiv­tu, na ma­loj sce­ni Atri­ju­ma Bu­ća u okvi­ru „Pur­ga­to­ri­ja”.
Or­ga­ni­za­to­ri oba­vje­šta­va­ju pu­bli­ku da su kar­te i za ovo igra­nje ras­pro­da­te. Ta­ko­đe, is­ti­ču da će uoči igra­nja u Tiv­tu, u 20 ča­so­va bi­ti od­i­gran pr­vo dru­gi čin ka­ko bi pu­bli­ka ko­ju je 25. ju­la pre­ki­nu­la ki­ša, vi­dje­la osta­tak pred­sta­ve. Na­kon to­ga, po­no­vo igra­ju za ti­vat­sku pu­bli­ku. Ujed­no, ovim iz­vo­đe­njem bi­će za­tvo­ren i 30. ju­bi­lar­ni Bar­ski lje­to­pis.
Dra­ma­ti­za­ci­ju za pred­sta­vu je po mo­ti­vi­ma isto­i­me­nog ro­ma­na Emi­li Bron­te, ura­di­la Ste­la Mi­ško­vić. Ko­mad je re­ži­ra­la hr­vat­ska re­di­telj­ka Do­ra Ru­ždjak. Ulo­ge tu­ma­če: Mi­loš Pe­jo­vić (Hit­klif), Ana Vuč­ko­vić (Ke­ti), De­jan Iva­nić (Hin­dli), Ka­ta­ri­na Krek (Ne­li), Emir Ća­to­vić (Ed­gar), Je­le­na Si­mić (Iza­be­la), Bran­ka Sta­nić (Fren­sis), Si­mo Tre­bje­ša­nin (Er­nšo) i Og­njen Ra­i­če­vić (Her­ton). Sce­no­gra­fi­ju za pred­sta­vu ura­di­la je Je­le­na To­ma­še­vić, dok se kao ko­sti­mo­graf­ki­nja pred­sta­ve pot­pi­su­je Li­na Le­ko­vić. Slo­bo­dan­ka Da­bo­vić kom­po­no­va­la je mu­zi­ku, a di­zajn svi­je­tla ura­dio El­vis But­ko­vić.
Ka­ko is­ti­če Ri­ždjak ro­man Emi­li Bron­te go­vo­ri o ljud­skim ma­na­ma sa­svim otvo­re­no, on ne skri­va čo­vje­ka i nje­go­ve svi­je­tle i mrač­ne stra­ne.
- Bron­te vr­lo hra­bro spro­vo­di ta­bu te­mu zlo­sta­vlja­nog dje­te­ta, Hit­kli­fa, ko­ji do­la­zi u tu­đu po­ro­di­cu bez ika­kvog pe­di­grea. Sa tom te­ma­ti­kom, usva­ja­njem dje­ce, mi se i da­nas mu­či­mo. Ra­de­ći na ovom ko­ma­du uvi­dje­la sam da Bron­te pr­vi put u isto­ri­ji knji­žev­no­sti go­vo­ri o raz­vo­du. Bron­te je sa­mim tim hro­ni­čar sve­ga što se na­ma da­nas do­ga­đa. Mi ži­vi­mo slo­bod­ni­je, ali isto­vre­me­no op­te­re­će­ni­je. Uvi­jek sam sma­tra­la da čo­vjek po su­šti­ni i po­tre­ba­ma uvi­jek osta­je isti, sa­mo se so­ci­jal­na struk­tu­ra mi­je­nja, na­čin na ko­ji nas dru­štvo ogra­ni­ča­va – re­kla je re­di­telj­ka ko­ma­da.
Po mi­šlje­nju Mi­ško­vi­će­ve bit­no je is­ta­ći da smo na sva­kom ko­ra­ku ži­vo­ta pri­mo­ra­ni da do­no­si­mo od­lu­ke i pra­vi­mo iz­bo­re. Mno­ge pra­vi­mo ne­svje­sno, me­ha­nič­ki - da li pr­vo ući pod tuš ili opra­ti zu­be, da li do­ći do pro­dav­ni­ce ovim pu­tem ili onim dru­gim, dok ne­ke sma­tra­mo pre­sud­nim.
- Po­di­la­že­nje stra­ho­vi­ma, fru­stra­ci­ja­ma i am­bi­ci­ja­ma do­vo­di do po­gre­šnih iz­bo­ra ko­je ipak mo­ra­mo pri­gr­li­ti, da bi uop­šte mo­gli op­sta­ti. U sva­kom slu­ča­ju, iz­bo­ri ko­je pra­vi­mo od­re­đu­ju na­še ži­vo­te. Što se de­ša­va ako ne mo­že­mo da se po­mi­ri­mo sa nji­ma? Ova dra­ma­ti­za­ci­ja pro­go­va­ra upra­vo o iz­bo­ri­ma ko­je pra­vi­mo, na­či­nu na ko­ji se no­si­mo sa nji­ma, na­či­nu na ko­ji pri­hva­ta­mo tu­đe iz­bo­re, do­sljed­no­sti ko­ju ima­mo u od­no­su na ono što smo iza­bra­li i za­što pra­vi­mo iz­bo­re sa ko­ji­ma ni­smo sprem­ni da ži­vi­mo – za­pi­ta­la je Mi­ško­vi­će­va.Ž.J.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"