Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom DEMOKRATE OBNOVILE ZAHTJEV UPRAVI GLAVNOG GRADA
Položite račune za Novi duvanski
Čelnici Glavnog grada na polaganju kamena temeljca za kombinat u maju prošle godine Položite račune za Novi duvanski Posebno nas interesuju pojedinosti koje se odnose na zaštitu imovine Glavnog grada, navode Demokrate
De­mo­kra­te su ob­no­vi­le za­htjev ka upra­vi Glav­nog gra­da da se ras­pra­vlja o in­for­ma­ci­ji gra­do­na­čel­ni­ka o do­sa­da­šnjoj re­a­li­za­ci­ji skup­štin­skih od­lu­ka o osni­va­nju, do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji i upra­vlja­nju No­vim du­van­skim kom­bi­na­tom (NDK) kao i ostva­re­nim efek­ti­ma tih od­lu­ka na imo­vi­nu Glav­nog gra­da i ukup­ni jav­ni in­te­res. Za­htjev su upu­ti­li Sla­vo­lju­bu Sti­je­po­vi­ću, gra­do­na­čel­ni­ku Pod­go­ri­ce i Đor­đu Su­hi­hu, pred­sjed­ni­ku Skup­šti­ne Glav­nog gra­da.
Na po­sled­njoj sjed­ni­ci grad­skog par­la­men­ta 11. apri­la, De­mo­kra­te su tra­ži­le da se o NDK ras­pra­vlja po hit­nom po­stup­ku, ali je ta tač­ka ski­nu­ta sa dnev­nog re­da uz obra­zlo­že­nje da se ni­je­su ste­kli for­mal­no- prav­ni uslo­vi.
De­mo­kra­te tra­že ras­pra­vu o NDK-u na­kon što su nad­le­žni is­tra­žni or­ga­ni ne­dav­no ot­kri­li i za­pli­je­ni­li ogrom­nu ko­li­či­nu ci­ga­re­ta za ko­je se sum­nja da su pro­iz­ve­de­ne u kom­bi­na­tu. Glav­ni grad je ina­če 31 od­sto vla­snik kom­bi­na­ta od­no­sno dao je ze­mlji­šte za iz­grad­nju no­ve fa­bri­ke dok pre­o­sta­li dio vla­sni­štva pri­pa­da Vla­di.
- Ka­ko je Glav­ni grad pot­pi­snik ugo­vo­ra o do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji NDK i ugo­vo­ra o upra­vlja­nju pri­vred­nim dru­štvom No­vi du­van­ski kom­bi­nat ko­ji­ma su ure­đe­na i za­šti­će­na pra­va Glav­nog gra­da, po­treb­no je da od­bor­ni­ke oba­vi­je­sti­te pi­sa­nom in­for­ma­ci­jom o svim zna­čaj­nim po­je­di­no­sti­ma. Po­seb­no nas in­te­re­su­ju po­je­di­no­sti ko­je se od­no­se na za­šti­tu imo­vi­ne Glav­nog gra­da. Vje­ru­je­mo da će­te pri­hva­ti­ti pred­log i ovu in­for­ma­ci­ju sta­vi­ti na dnev­ni red Skup­šti­ne Glav­nog gra­da u pri­klad­nom ro­ku - pi­še u za­htje­vu De­mo­kra­ta.
Od­bor­nik De­mo­kra­ta Mi­tar Vu­ko­vić ka­že da je gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce du­žan da po­lo­ži ra­ču­ne gra­đa­ni­ma da li je imo­vi­na Glav­nog gra­da za­šti­će­na.
- Že­li­mo da gra­do­na­če­nik, ko­ji je naj­od­go­vor­ni­ji da za­šti­ti imo­vi­nu Glav­nog gra­da, a u pi­ta­nju je imo­vi­na vri­jed­na 31 od­sto ukup­ne in­ve­sti­ci­je, sa­či­ni in­for­ma­ci­ju i da je od­bor­ni­ci raz­ma­tra­ju. Tra­ži­mo da vi­di­mo da li je imo­vi­na do­volj­no za­šti­će­na. Gra­do­na­čel­nik Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić je oba­ve­zan ne sa­mo pre­ma od­bor­ni­ci­ma ne­go i pre­ma gra­đa­ni­ma da sa­či­ni in­for­ma­ci­ju jer je u pi­ta­nju ne ma­la imo­vi­na. Ne­po­što­va­nje te imo­vi­ne i epi­log to­ga po­sla je šverc ogrom­nih raz­mje­na. Uni­šten je je­dan od naj­u­zor­ni­jih ko­lek­ti­va ne u Cr­noj Go­ri i Ju­go­sla­vi­ji, ne­go na Bal­ka­nu - sa­op­štio je Vu­ko­vić. N.S.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"