Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom ODBORNICI DPS-A, LIBERALNE PARTIJE, BOŠNJAČKE PARTIJE I POZITIVNE JOŠ NIJESU ZAUZELI STAV DA LI ĆE PODRŽATI ODLUKU VODOVODA
Liberali traže javnu raspravu o cijenama vode
Rabrenović Liberali traže javnu raspravu o cijenama vode
Od­bor pred­u­ze­ća Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja do­nio je od­lu­ku o po­ve­ća­nju ci­je­na vo­de za 22,3 od­sto na ko­ju sa­gla­snost tre­ba da da­ju od­bor­ni­ci u Skup­šti­ni Glav­nog gra­da. Pro­tiv po­ve­ća­nja ci­je­na uslu­ga jav­no su se iz­ja­sni­li pred­stav­ni­ci opo­zi­ci­je ali i Đor­đe Su­hih, pred­sjed­nik Skup­šti­ne Glav­nog gra­da, ocje­nju­ju­ći po­tez ru­ko­vod­stva ne­pri­mje­re­nim. Zbog na­ja­va o po­sku­plje­nju vo­de od­bor­ni­ci SDP-a tra­že raz­re­še­nje od­bo­ra di­rek­to­ra Vo­do­vo­da na či­jem je če­lu Pe­tar Živ­ko­vić, dok Par­ti­ja pen­zi­o­ne­ra, in­va­li­da i re­sti­tu­ci­je (PIR) po­zi­va gra­đa­ne na pro­te­ste.
Od­bor­nik Li­be­ral­ne par­ti­je Jo­van Ra­bre­no­vić sma­tra da bi Vo­do­vod tre­ba­lo da or­ga­ni­zu­je jav­nu ras­pra­vu na ko­joj bi gra­đa­ni­ma ali i od­bor­ni­ci­ma pre­zen­to­va­li raz­lo­ge za po­ve­ća­nje ci­je­na vo­de.
- Na jav­noj ras­pra­vi bi­smo do­bi­li sve po­dat­ke ko­ji nas za­ni­ma­ju. Ne­ja­sno nam je i ka­da će stu­pi­ti na sna­gu po­ve­ća­nje ci­je­na vo­de s ob­zi­rom da Za­kon o ko­mu­nal­nim dje­lat­no­sti­ma po­či­nje da se pri­mje­nju­je u fe­bru­a­ru na­red­ne go­di­ne. Po­treb­ne su nam in­for­ma­ci­je ka­da to po­sku­plje­nje stu­pa na sna­gu ta­ko da se sa­da ne mo­gu iz­ja­sni­ti jer se mo­ram kon­sul­to­va­ti u par­ti­ji- re­kao je Ra­bre­no­vić.
Ra­bre­no­vić na­vo­di da bi Vo­do­vod pri­je po­ve­ća­nja ci­je­na vo­de tre­ba­lo da ri­je­ši pro­blem za­jed­nič­kih vo­do­mje­ra ko­jih je u Pod­go­ri­ci 20.000.
-Vo­do­vod bi tre­ba­lo da svi­ma uve­de in­di­vi­du­al­ne vo­do­mje­re ka­ko bi gra­đa­ni pla­ća­li samo ono što po­tro­še, bez uslo­vlja­va­nja gra­đa­na da tre­ba da pla­te du­go­ve. To je pro­blem i moj i svih gra­đa­na. Zbog za­jed­nič­kih vo­do­mje­ra gra­đa­ni­ma sti­žu ne­re­al­ni ra­ču­ni za vo­du jer su mo­žda ne­ko­me ne­is­prav­ne in­s­ta­la­ci­je ili su u zgra­di lo­ka­li ko­ji ne pla­ća­ju vo­du. Tre­ba na­ći mo­del da se uve­du in­di­vi­du­al­ni vo­do­mje­ri - na­veo je Ra­bre­no­vić.
Od­lu­ku da li će po­dr­ža­ti po­ve­ća­nje ci­je­na uslu­ga još ni­je­su do­ni­je­le Po­zi­tiv­na Cr­na Go­ra, DPS i Bo­šnjač­ka par­ti­ja. Od­bor­nik Po­zi­tiv­ne Lji­lja­na Ko­lun­džić ka­že da će od­lu­ku do­ni­je­ti na ple­nu­mu.
-Ne mo­gu ni­šta re­ći, još ni­je­smo za­u­ze­li stav, iz­ja­sni­će­mo se na sjed­ni­ci Skup­šti­ne Glav­nog gra­da- krat­ko je pro­ko­men­ta­ri­sa­la Ko­lun­džić.
Ni­šta kon­kret­ni­ji ni­je bio ni Mom­či­lo Vu­jo­še­vić, šef klu­ba od­bor­ni­ka DPS-a.
-Stav još ni­je­smo za­u­ze­li, a to će­mo ura­di­ti na sjed­ni­ci klu­ba od­bor­ni­ka, ka­da nam bu­de pre­do­če­na in­for­ma­ci­ja - re­kao je Vu­jo­še­vić.
Ne­džad Dre­še­vić, od­bor­nik BS-a, još ni­je od­lu­čio ka­ko će se iz­ja­sni­ti na sjed­ni­ci o na­ja­vlje­nom po­sku­plje­nju vo­de.
-Vi­dio sam da je na­ja­vlje­no po­sku­plje­nje vo­de, ali de­ta­lje ne znam ta­ko da se sa­da ne mo­gu iz­ja­sni­ti. Ne znam šta će bi­ti do sjed­ni­ce. Sma­tram da ne tre­ba po­sku­pi­ti vo­du, jer je to udar na bu­džet gra­đa­na. Mo­žda tre­ba po­ve­sti ra­ču­na o to­me da se po­ja­ča na­pla­ta Vo­do­vo­da. Sad će da se gra­di i po­stro­je­nje za pre­či­šća­va­nje ot­pad­nih vo­da pa i to uti­če na cje­nov­nik i na pla­ni­ra­no po­ve­ća­nje ci­je­na vo­de. Tre­ba se za­du­ži­ti sko­ro 50 mi­li­o­na – re­kao je Dre­še­vić.
N.S.- A.D.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"