Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Majke krenule u generalno spremanje * Da je imao volje, imao je i načina * U januaru ove godine dogovarali terorizam od prošle godine * Fabris ima šest primanja i tri stana * Majke krenule u generalno spremanje * Aplauzi i ovacije za„Biser Bojane” * Muzički spektakl u Beogradu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-02-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JANKO VUČINIĆ, predsjednik Radničke partije:
Đukanoviću, ako pokušaš da hapsiš narod, proći ćeš kao Čaušesku.

Vic Dana :)

Vozi Mujo kamion kroz Sloveniju. Piči on tako kad odjednom ga zaustavi policajac. Kaže policajac:
- Drug, migalec vam ne dela!
Izađe Mujo van i gleda okolo i čudi se. Policajac ga spopao:
- Drug, pogledajte, migalec vam ne dela!
Mujo gleda okolo sav u čudu. Opet će policajac:
- Migalec vam ne dela!
Kad Mujo odjednom:
- Ma pusti migalec, gledam gdje mi je prikolica!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika ORHAN ŠAHMANOVIĆ ODGOVORIO NA OPTUŽBE RUKOVODSTVA BS-A DA JE NANIO ŠTETU PARTIJI
Šunjaju se oko fotelja u Podgorici
Šunjaju se oko fotelja u Podgorici Predsjedništvo BS-a za desetak godina nije uradilo ništa na realizaciji programskih opredjeljenja da će se stranka zalagati za promjenu državnih simbola i afirmaciju regije Sandžak – kaže Orhan Šahmanović
Bo­šnjač­ka stran­ka je, valj­da, de­mo­krat­ska par­ti­ja, ko­ja bi tre­ba­lo da ima ka­pa­ci­te­ta da pri­hva­ti i ona mi­šlje­nja ko­ja ne od­go­va­ra­ju po­je­di­nim čla­no­vima pred­sjed­ni­štva ili ne­kim ma­lim ka­ri­je­ri­sti­ma ko­ji se šu­nja­ju oko njih, oče­ku­ju­ći za nji­ho­vu bez­re­zer­vnu par­tij­sku po­dr­šku ne­ki po­klon, oli­čen u do­bro pla­će­nom i ru­ko­vo­de­ćem rad­nom mje­stu. To je po­ru­čio funk­ci­o­ner BS-a i pred­sjed­nik op­šti­ne Plav Or­han Šah­ma­no­vić, re­a­gu­ju­ći na za­ključ­ke sa ne­dav­ne sjed­ni­ce stra­nač­kog pred­sjed­ni­štva u ve­zi sa nje­go­vom od­go­vor­no­šću za na­vod­no kr­še­nje pro­gram­skih od­red­ni­ca i po­li­ti­ke BS-a. Pod­sje­ća da se u jed­nom od za­klju­ča­ka „ ocje­nju­je da su jav­ni is­tu­pi i dje­lo­va­nje Or­ha­na Šah­ma­no­vi­ća, pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Plav, u su­prot­no­sti sa pro­gram­skim na­če­li­ma BS-a i na­no­se šte­tu par­ti­ji”. Istim za­ključ­kom pred­sjed­ni­štvo se ogra­đu­je od nje­go­vog jav­nog istu­pa ko­ji se od­no­si na te­melj­ne od­red­ni­ce pro­gra­ma i po­li­ti­ke, a ti­ču se in­te­gra­ci­ja Cr­ne Go­re u EU i NA­TO“.
– U ve­zi sa ovim sta­vo­vi­ma že­lio bih pod­sje­ti­ti čla­no­ve BS-a i pred­sjed­ni­štva da pro­gram BS-a, ko­ji je usvo­jen na tre­ćem kon­gre­su iz 2014. go­di­ne, ima 17 osnov­nih pro­gram­skih na­če­la. Bo­šnjač­ka stran­ka, a po­seb­no pred­sjed­ni­štvo, ni­je­su ni­šta u pro­te­klih de­se­tak go­di­na uči­ni­li na nji­ho­voj re­a­li­za­ci­ji, ni­ti je ne­ka pro­gram­ska na­če­la ima­la hra­bro­sti pre­zen­to­va­ti ko­a­li­ci­o­nim part­ne­ri­ma i jav­no­sti Cr­ne Go­re – is­ti­če Šah­ma­no­vić.
Kao pri­mjer je na­veo da u pro­gra­mu stran­ke pi­še da će se BS za­la­ga­ti za „utvr­đi­va­nje dr­žav­nih sim­bo­la ko­ji od­go­va­ra­ju ustav­nom ure­đe­nju, mul­ti­et­nič­kom i mul­ti­re­li­gij­skom bi­ću Cr­ne Go­re i re­pu­bli­kan­skom dr­žav­nom ure­đe­nju“ i za „rje­ša­va­nje sta­tu­sa San­dža­ka kao pre­ko­gra­nič­ne re­gi­je“.
– Ovo kon­kret­no zna­či da će se BS za­la­ga­ti za pro­mje­nu dr­žav­nih sim­bo­la Cr­ne Go­re i afir­mi­sa­nje sta­tu­sa re­gi­je San­dža­ka. Šta su na ovom pla­nu ura­di­li BS i pred­sjed­ni­štvo u pro­te­klim go­di­na­ma ne­ka pro­ci­je­ne čla­no­vi i sim­pa­ti­ze­ri stran­ke. Ko­li­ku je i ka­kvu šte­tu čla­no­vi­ma BS-a i bo­šnjač­kog na­ro­da na­ni­je­lo nji­ho­vo ova­kvo za­la­ga­nje, bo­lje re­ći ne­za­la­ga­nje za na­ve­de­na pro­gam­ska na­če­la oci­je­ni­će gla­sa­či. Ta­ko­đe, bi­ra­či BS-a će, vje­ro­vat­no, zna­ti ci­je­ni­ti i po­li­tič­ku šte­tu ko­ju sam na­nio stran­ci svo­jim iz­ja­va­ma, ili šte­tu ko­ju sam na­nio ne­kim čla­no­vi­ma pred­sjed­ni­štva i oni­ma ko­ji u sa­da­šnjem tre­nut­ku sa­mo vre­ba­ju ne­ka atrak­tiv­na mje­sta u Pod­go­ri­ci ne ma­re­ći za sva na­če­la iz pro­gra­ma BS. Bo­lje re­ći, ma­re­ći sa­mo za one prin­ci­pe i na­če­la sa ko­ji­ma se ne­će za­mje­ri­ti ko­a­li­ci­o­nom part­ne­ru – po­ru­ču­je Šah­ma­no­vić.V.R.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"