Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika PREMIJER DUŠKO MARKOVIĆ I POTPREDSJEDNIK VLADE ZORAN PAŽIN RAZGOVARALI SA KRISTIJANOM DANIJELSONOM IZ EK Jačati vladavinu prava
Evrop­ska uni­ja je sna­žno po­sve­će­na po­li­ti­ci pro­ši­re­nja, a Cr­na Go­ra je li­der u evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma, ka­zao je ju­če Kri­sti­jan Da­ni­jel­son, ge­ne­ral­ni di­rek­tor za pro­ši­re­nje i su­sjed­stvo u Evrop­skoj ko­mi­si­ji, to­kom sa­stan­ka sa pred­sjed­ni­kom Vla­de Cr­ne Go­re Du­škom Mar­ko­vi­ćem. Ka­ko je sa­op­šte­no, na sa­stan­ku je is­tak­nut zna­čaj mi­ra i sta­bil­no­sti, te eko­nom­skog pro­spe­ri­te­ta i do­bre re­gi­o­nal­ne sa­rad­nje.
– Pre­mi­jer Mar­ko­vić je pod­sje­tio na po­sve­će­nost Cr­ne Go­re tom ci­lju. Pred­sjed­nik Vla­de je iz­ra­zio oče­ki­va­nje da će u ju­nu naš pre­go­va­rač­ki pro­ces bi­ti na­sta­vljen otva­ra­njem no­vih po­gla­vlja. On je na­ja­vio ofan­ziv­ni­ji pri­stup Vla­de ka im­ple­men­ta­ci­ji ključ­nih po­li­ti­ka –stva­ra­nju uslo­va za ve­ći eko­nom­ski rast, ve­ći ni­vo is­ko­ri­šće­no­sti re­sur­sa, po­rast za­po­sle­no­sti i, u kraj­njem, bo­lji kva­li­tet ži­vo­ta. Za­to je, ka­ko je oci­je­nio, va­žno da ja­ča­mo in­sti­tu­ci­o­nal­nu od­go­vor­nost i di­sci­pli­nu – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Mar­ko­vić je is­ta­kao da je neo­p­hod­no po­ve­ća­ti fi­skal­nu di­sci­pli­nu, una­pri­je­di­ti po­slov­ni am­bi­jent i spro­vo­di­ti struk­tur­ne re­for­me u obla­sti­ma jav­ne upra­ve, obra­zo­va­nja, zdrav­stva, tr­ži­šta ra­da i so­ci­jal­ne po­li­ti­ke. Na sa­stan­ku je za­jed­nič­ki kon­sta­to­van zna­čaj ja­ča­nja vla­da­vi­ne pra­va, a u tom kon­tek­stu je Da­ni­jel­son oci­je­nio na­pre­dak u po­gla­vlji­ma 23 i 24.
– Po­zi­tiv­no je oci­je­njen vla­din pro­gram eko­nom­skih re­for­mi, a pro­ces fi­skal­ne kon­so­li­da­ci­je oci­je­njen je kao iz­u­zet­no va­žan. Pred­sjed­nik Vla­de je sa­go­vor­ni­ka upo­znao sa ost­vare­nim re­zul­ta­ti­ma –sa­op­šte­no je na­kon raz­go­vo­ra.
Osvr­ću­ći se na po­li­tič­ku si­tu­a­ci­ju u Cr­noj Go­ri, Da­ni­je­lson je ka­zao da boj­kot par­la­men­ta ni­je evrop­ski na­čin. Pre­mi­jer je na­veo da se opo­zi­ci­ja mo­ra uozbi­lji­ti i da ne­ma te­me o ko­joj se ne mo­že raz­go­va­ra­ti u par­la­men­tu.
Evrop­ska uni­ja će, ka­ko je is­ta­kao Da­ni­jel­son, na­sta­vi­ti da po­dr­ža­va sve re­form­ske pro­ce­se u Cr­noj Go­ri.
Pot­pred­sjed­nik Vla­de za po­li­tič­ki si­stem, unu­tra­šnju i vanj­sku po­li­ti­ku Zo­ran Pa­žin je na sa­stan­ku sa Da­ni­jel­so­nom iz­ra­zio pu­nu po­li­tič­ku po­sve­će­nost Vla­de da na­sta­vi sa stva­ra­njem uslo­va i po­dr­ške re­sor­nim in­sti­tu­ci­ju­ma u da­lji­ma ak­tiv­no­sti­ma na ja­ča­nju vla­da­vi­ne pra­va u na­šoj dr­ža­vi. V.R.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"