Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika IVAN BRAJOVIĆ NA SAMITU ŠEFOVA PARLAMENATA DRŽAVA CENTRALNE I ISTOČNE EVROPE PORUČIO Integracije čuvaju bezbjednost
Vi­še ne­go ikad je po­treb­na re­vi­ta­li­za­ci­ja za­jed­nič­kih vri­jed­no­sti, pri če­mu tre­ba vo­di­ti ra­ču­na o isto­rij­skim po­seb­no­sti­ma, ka­zao je pred­sjed­nik Skup­šti­ne Cr­ne Go­re Ivan Bra­jo­vić na sa­mi­tu še­fo­va par­la­me­na­ta dr­ža­va cen­tral­ne i is­toč­ne Evro­pe u Var­ša­vi. Is­ta­kao je da se bez­bjed­nost mo­ra po­sma­tra­ti kao ni­vo stan­dar­da u jed­noj ze­mlji.
– Cr­na Go­ra je jed­na od dr­ža­va za­pad­nog Bal­ka­na ko­ja je pro­šla dug put od ob­no­ve ne­za­vi­sno­sti. Čvr­sto smo uvje­re­ni da je bez­bjed­nost Za­pad­nog Bal­ka­na ve­za­na za EU i NA­TO, zbog če­ga su to pri­o­ri­te­ti na­še vanj­ske po­li­ti­ke. Ovo je pri­li­ka da za­hva­li­mo part­ne­ri­ma ko­ji su pre­po­zna­li naš na­pre­dak. Mi­slim da je sa­rad­nja na­ci­o­nal­nih par­la­me­na­ta od po­seb­ne va­žno­sti – na­veo je Bra­jo­vić.
Pot­pred­sjed­nik Skup­šti­ne Sr­bi­je Đor­đe Mi­li­će­vić ka­zao je da se svi­jet da­nas su­o­ča­va sa broj­nim iza­zo­vi­ma ko­ji zah­ti­je­va­ju od­go­vor svih jer ima­ju vi­še­stru­ke po­sle­di­ce.
– Že­lim da po­seb­no is­tak­nem da Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja so­li­dar­no uti­če sa evrop­skim ze­mlja­ma na pro­na­la­že­nje rje­še­nja za ak­tu­el­ne iza­zo­ve. Mo­ra­mo da na­sta­vi­mo da ja­ča­mo de­mo­kra­ti­ju. Skup­šti­na Sr­bi­je raz­vi­ja me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju ka oču­va­nju do­brih me­đu­su­sjed­skih od­no­sa – is­ta­kao je on.
Ka­ko pre­no­si por­tal Ana­li­ti­ka, Želj­ko Rej­ner iz hr­vat­skog sa­bo­ra is­ta­kao je da svi par­la­men­ti igra­ju va­žnu ulo­gu u me­đu­na­rod­noj po­li­ti­ci.
– Zna­mo ka­ko je bit­no spo­ji­ti sje­ver i jug Evro­pe. Hr­vat­ska po­dr­ža­va iz­grad­nju in­fra­struk­tu­re. Vje­ru­je­mo da će ta­kve ini­ci­ja­ti­ve osi­gu­ra­ti ener­get­sku bez­bjed­nost – re­kao je Rej­ner.
Pred­sje­da­va­ju­ći do­mo­va Par­la­men­tar­ne skup­šti­ne BiH Še­fik Dža­fe­ro­vić na­gla­sio je da je stra­te­ški cilj BIH pu­no­prav­no član­stvo u NA­TO-u.
– Bez ob­zi­ra na raz­o­ča­ra­nja gra­đa­na, te ma­log uspo­ra­va­nja ši­re­nja te or­ga­ni­za­ci­je, evrop­ski put ne­ma al­ter­na­ti­vu – po­ru­čio je on.V.R.


Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"