Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika DEMOKRATE PORUČUJU DA OŠTRICA NJIHOVE KRITIKE OSTAJE OKRENUTA KA DPS-U
Rušimo režim, nemamo vremena za svađe
Rušimo režim, nemamo vremena za svađe
Iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re ju­če su po­ru­či­li da spro­vo­de kam­pa­nju i da ne­ma­ju vre­me­na za unu­ta­ro­po­zi­ci­o­na tr­ve­nja, a sve i da ima­ju, ne pa­da im na pa­met da smjer svo­je oštri­ce skre­ću od DPS-a ka bi­lo ko­joj opo­zi­ci­o­noj par­ti­ji. Funk­ci­o­ner De­mo­kra­ta Du­ško Stje­po­vić od­go­vo­rio je pred­sjed­ni­ci ko­tor­skog od­bo­ra Gra­đan­skog po­kre­ta URA Lji­lja­ni Po­po­vić Mo­škov, ko­ja ih je kri­ti­ko­va­la zbog, ka­ko je na­ve­la, pri­sva­ja­nja re­zul­ta­ta u tom gra­du ko­je su svi za­jed­no ostva­ri­li.
– Ne mi­sli­te valj­da da će DPS i u osta­lim op­šti­na­ma sam se­be da smi­je­ni? Da pod­vu­če­mo ne­što što bi­ste i vi tre­ba­lo da usvo­ji­te – če­ru­pa­nje za gla­so­ve unu­tar opo­zi­ci­je ni­kad nas ni­je in­te­re­so­va­lo i ni­kad nas ne­će in­te­re­so­va­ti. Da­kle, go­spo­đo Po­po­vić Mo­škov, DPS si­gur­no ne­će pa­sti zbog oprav­da­ne ili neo­prav­da­ne lju­bo­mo­re, manj­ka tak­ta i kon­di­ci­je i vi­ška su­je­te, ni­ti će „pot­pi­sa­ti ka­pi­tu­la­ci­ju“ zbog na­ših stra­nač­kih sa­op­šte­nja iz ka­bi­ne­ta – is­ta­kao je Stje­po­vić.
Ka­ko je do­dao, „ipak, ra­di ko­le­gi­jal­nog uva­ža­va­nja, od­go­vo­ri­će­mo vam na ne­ko­li­ko ža­o­ka ko­je ni­smo oče­ki­va­li u tre­nut­ku dok je DPS u fa­zi ras­pa­da u sva­koj op­šti­ni u ko­joj na­ši mla­di ak­ti­vi­sti ba­ce si­dro na ne­ko­li­ko ne­dje­lja”.
– No­va de­mo­krat­ska vlast, po osno­vu pri­ho­da od za­ku­pa po­slov­nog pro­sto­ra, u 2017. go­di­ni na­pla­ti­la je re­kord­nih 545.737,26 eura. Da li je ovo tač­no i da li vi se­be sma­tra­te no­vom de­mo­krat­skom vla­šću? No­va ko­tor­ska vlast na če­lu sa Vla­di­mi­rom Jo­ki­ćem po­tro­ši­la je tri pu­ta ma­nje nov­ca od DPS-a na slu­žbe­na pu­to­va­nja. Da li je ovo tač­no? Da li vi se­be sma­tra­te no­vom vla­šću i da li je Vla­di­mir Jo­kić pred­sjed­nik op­šti­ne? No­va upra­va je ove go­di­ne za dva i po mje­se­ca uspje­la da pri­ho­du­je re­kord­nih 135.812 eura po osno­vu pri­ho­da od ula­zni­ca za be­de­me, što pred­sta­vlja go­to­vo 50 od­sto od iz­no­sa pri­ho­da za ci­je­lu pro­šlu go­di­nu. Ima li ov­dje ne­ke či­nje­nič­ne gre­ške? Da li vi sma­tra­te i se­be di­je­lom no­ve upra­ve? Ras­ho­di no­ve vla­sti su naj­ni­ži u pret­hod­nih pet go­di­na i iz­no­se 4.344.731,95 eura. Ima­te ne­ku pri­mjed­bu na ovaj po­da­tak i da li i vi či­ni­te no­vu vlast –upi­tao je Stje­po­vić.
Za­pi­tao se da li sme­ta na­mje­ra De­mo­kra­ta da gra­đa­ni­ma kon­kret­nim pri­mje­ri­ma i po­da­ci­ma po­ka­žu ka­ko iz­gle­da od­go­vor­no upra­vlja­nje bu­dže­tom i šta gra­đa­ni osta­lih op­šti­na mo­gu oče­ki­va­ti kad DPS ode u po­li­tič­ku pro­šlost, kao što je to slu­čaj sa Ko­to­rom.
– Mi­sli­te da je to lo­še po vas kao, valj­da, dio no­ve vla­sti i upra­ve. Sve je va­ma ovo ne­ko­rekt­no, ali je oči­gled­no ko­rekt­no ka­da li­der va­še par­ti­je pro­gla­ša­va po­bje­du opo­zi­ci­je u Her­ceg No­vom sa nu­la osvo­je­nih man­da­ta. To ni­je dr­sko pri­sva­ja­nje re­zul­ta­ta, ali je­ste ka­da mi po­bro­ji­mo kon­kret­ne re­zul­ta­te ra­da no­ve de­mo­krat­ske vla­sti, na če­lu sa Vla­di­mi­rom Jo­ki­ćem – za­klju­čio je Stje­po­vić. V.R.


Raste podrška u Pljevljima

Predsjednik Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić i generalni sekretar Boris Bogdanović sa rukovodstvom lokalnih Demokrata i mladih te partije nastavili su sa obilascima pljevaljskih domaćinstava. Drugog dana kampanje u Pljevljima posjećena su 292 domaćinstva u naselju Guke, i na tom području Demokrate su zabilježile 33,9 odsto podrške.To, kada se uporedi sa podacima iz prethodnog dana kampanja govori da Demokratama na prostoru Pljevalja svakog dana podrška sve više raste.
-Bečić je, obilazeći domaćinstva u Gukama razgovarao sa domaćinom porodice Alorić, koji je predsjedniku Demokrata predočio sve nedaće koje snalaze mještane ovog kraja. Oni se i dalje suočavaju sa nedostatkom kanalizacione mreže, što je za vijek u kom živimo neprihvatljivo. Nedostatak uređenih igrališta za djecu, parkovskog mobilijara i drugih sadržaja, predstavlja problem za najmlađe mještane ovog naselja. Uska ulica bez trotoara i rasvjete nastala u predvečerje prethodni lokalnih izbora, pored toga što otežava saobraćaj, stvara i dodatni utisak infrastrukturne zaostalosti ovog mjesta.Iako udaljeno nekoliko kilometara od centra grada, i dalje nije uspostavljen režim javnog gradskog prevoza, kao što je slučaj i sa ostalim gradskim i prigradskim naseljima- navodi se u saopštenju.
Demokrate će,kako najavljuju, i narednih dana obilaziti pljevaljska domaćinstva i upoznavati se sa problemima stanovnika ove najsjevernije crnogorske opštine, kako bi u što kraćem roku pripremili sveobuhvatan program sa konkretnim rješenjima za svaki od problema.
-To je dokaz da Demokrate raskidaju sa praksom nebrige za građane Pljevalja, koju aktuelna vlast sprovodi, jer smo mi ljudi iz naroda i za narod-zaključuje se u saopštenju.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"