Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika BRANKO RADULOVIĆ O DJELOVANJU OPOZICIJE NA PUTU DO VANREDNIH IZBORA Jesen krajnji rok za dogovor
Je­sen je kraj­nje vri­je­me da se al­ter­na­ti­va oku­pi i da za­jed­no da­mo pu­ni de­mo­krat­ski od­go­vor ovom i ova­kvom re­ži­mu, sa­op­štio je ju­če Bran­ko Ra­du­lo­vić, član Pred­sjed­ni­štva De­mo­krat­skog fron­ta i za­mje­nik pred­sjed­ni­ka Po­kre­ta za pro­mje­ne.
– Slo­bod­ni pri­je­vre­me­ni iz­bo­ri na svim ni­vo­i­ma, za­jed­nič­ki ne­stra­nač­ki pred­sjed­nič­ki kan­di­dat i usa­gla­še­na op­ti­mal­na eko­nom­ska plat­for­ma po­tre­ban su i do­vo­ljan uslov za ak­ci­ju. Uko­li­ko se lič­ni i par­tij­ski in­te­re­si i da­lje bu­du sta­vlja­li is­pred jav­nog, DF će svo­jim pu­tem – po­ru­čio je Ra­du­lo­vić.
Ka­ko je oci­je­nio, Cr­na Go­ra je u ve­li­kim eko­nom­skim i so­ci­jal­nim pro­ble­mi­ma i pod ovim re­ži­mom će sve du­blje to­nu­ti.
– Rje­ša­va­nje tih pro­ble­ma je ve­o­ma slo­že­na ma­te­ma­tič­ka funk­ci­ja. Za to ima sve ma­nje pa­me­ti i pra­vih pre­ga­la­ca. Uni­ver­zi­te­ti i aka­de­mi­ja bi­o­lo­ški, a i u dru­gom smi­slu, la­ga­no za­mi­ru. Od eko­nom­skih ana­li­ti­ča­ra sve ma­nje ana­li­ti­ke. Na po­li­tič­koj sce­ni sve je gla­sni­ja is­pra­zna pri­ča. Kon­kret­no, za Be­či­će­ve De­mo­kra­te to je vi­so­ka ma­te­ma­ti­ka ko­joj ni­je­su do­ra­sli, a na ovaj na­čin ka­ko sa­da ra­de ne­će ni­kad. Ni­je mno­go bo­lja ni Aba­zo­vi­će­va eki­pa sa „po­tvr­đe­nim“ ka­dro­vi­ma. Kri­vo­ka­pić ne mo­že se­be am­ne­sti­ra­ti od sa­u­če­sni­štva; ču­li smo od nje­ga mno­ge ne­slav­ne ma­kro­e­ko­nom­ske re­kor­de i su­mor­ne per­spek­ti­ve, ali ne i pra­vu isti­nu o to­ko­vi­ma nov­ca i op­ti­mal­na rje­še­nja. Mi­lić uni­šta­va što je ne­kad bi­lo do­bro u SNP-u. Ni Le­ki­će­voj ni Da­ni­lo­vi­će­voj stru­ji eko­no­mi­ja ni­je bi­la ja­ča stra­na. Bez la­žne skrom­no­sti, DF sa svo­jim ini­ci­ja­ti­va­ma, pro­gra­mi­ma i po­nu­đe­nim kon­kret­nim rje­še­nji­ma je­di­ni je po­li­tič­ki su­bjekt ko­ji nu­di op­ti­mal­na rje­še­nja eko­nom­skog i so­ci­jal­nog pro­spe­ri­te­ta. Na­ža­lost, zbog od­lu­ka ostat­ka opo­zi­ci­je, sve to je mr­tvo slo­vo na pa­pi­ru – ka­zao je funk­ci­o­ner DF-a.
On je re­kao da su po­ru­ke sa sa­mi­ta u Tr­stu ja­sne i da se Bal­kan in­te­gri­še u je­din­stve­ni eko­nom­ski pro­stor sa slo­bod­nim pro­to­kom ro­be, uslu­ga, ka­pi­ta­la i rad­ne sna­ge. On sma­tra da je ja­sno da se tom ini­ci­ja­ti­vom si­gur­no ne tra­ži za­mje­na za član­stvo u EU, ali se sva­ka­ko ra­di o na­sto­ja­nju da se omo­gu­ći po­ve­ća­nje en­tu­zi­ja­zma za pro­ces pro­ši­re­nja, re­lak­sa­ci­ja od­no­sa, od­stra­nji­va­nje ba­ri­je­ra i sma­nje­nje uti­ca­ja Ru­si­je i Ki­ne.
V.R.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"