Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika DEMOKRATE NAJAVLJUJU INICIJATIVU, ALI TEK AKO SE STVORE USLOVI ZA POVRATAK OPOZICIJE U PARLAMENT Građani da glasaju za otvorene liste
Ka­da se is­pu­ne svi uslo­vi za po­vra­tak opo­zi­ci­je u par­la­ment, po­sla­ni­ci De­mo­kra­ta će po­kre­nu­ti ini­ci­ja­ti­vu za for­mi­ra­nje vi­še­stra­nač­ke rad­ne gru­pe ko­ja će, u pre­ci­zno utvr­đe­nom ro­ku, pri­pre­mi­ti iz­mje­ne i do­pu­ne iz­bor­nog za­ko­na, na­ja­vlje­no je iz te par­ti­je.
– Na­rav­no, vi­še­stra­nač­ka rad­na gru­pa će ima­ti smi­sla sa­mo ako je po­dr­že i u njoj uče­stvu­ju po­li­tič­ki su­bjek­ti, ko­ji u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re ima­ju dvo­tre­ćin­sku ve­ći­nu, neo­p­hod­nu za do­no­še­nje iz­mje­na i do­pu­na iz­bor­nog za­ko­na. Da­kle, iz­mje­ne i do­pu­ne iz­bor­nog za­ko­na, ko­jim bi se mi­je­njao iz­bor­ni si­stem, tre­ba da pred­lo­ži vi­še­stra­nač­ka rad­na gru­pa jer je to je­di­ni na­čin da ta­kve iz­mje­ne bu­du i usvo­je­ne. Bi­tan pred­u­slov ja­ča­nja de­mo­kra­tič­no­sti iz­bor­nog pro­ce­sa sva­ka­ko je­ste uvo­đe­nje otvo­re­nih iz­bor­nih li­sta – na­vo­di se u sa­op­šte­nju De­mo­kra­ta.
Ka­ko is­ti­ču, kao jed­nu od osnov­nih pro­mje­na u iz­bor­nom si­ste­mu Cr­ne Go­re, De­mo­kra­te su u svom pro­gra­mu, usvo­je­nom na Osni­vač­koj skup­šti­ni i Pr­vom kon­gre­su, za­cr­ta­le otvo­re­ne iz­bor­ne li­ste i pre­fe­ren­ci­jal­no gla­sa­nje.
– Po­zdra­vlja­mo sve ini­ci­ja­ti­ve ko­je su u sa­gla­sju sa na­šim pro­gram­skim na­če­li­ma i za­la­ga­nji­ma. Pu­no je raz­lo­ga za ta­kvo pro­gram­sko opre­dje­lje­nje De­mo­kra­ta. Usta­vom Cr­ne Go­re pro­pi­sa­no je da su­ve­re­ni­tet pri­pa­da gra­đa­ni­ma Cr­ne Go­re ko­ji ima­ju cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo, kao i da gra­đa­ni ostva­ru­ju vlast ne­po­sred­no, i pre­ko slo­bod­no iza­bra­nih pred­stav­ni­ka. Ta­ko­đe, jed­no od osnov­nih po­li­tič­kih pra­va gra­đa­na za­jem­če­nih Usta­vom je­ste nji­ho­vo ak­tiv­no i pa­siv­no bi­rač­ko pra­vo. Ustav pro­pi­su­je i da je bi­rač­ko pra­vo op­šte i jed­na­ko, da su iz­bo­ri slo­bod­ni i ne­po­sred­ni, a gla­sa­nje je taj­no. Me­đu­tim, na­čin ostva­ri­va­nja tog pra­va Ustav je po­vje­rio za­ko­no­dav­cu – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
De­mo­kra­te su, ka­ko is­ti­ču, od­luč­ne u opre­dje­lje­nju da gra­đa­ni i na iz­bo­ri­ma tre­ba da bu­du su­štin­ski no­si­o­ci su­ve­re­ni­te­ta, i da im tre­ba omo­gu­ći­ti da, po­red par­ti­je za ko­ju gla­sa­ju, mo­gu ne­po­sred­no bi­ra­ti po­sla­ni­ke i od­bor­ni­ke za ko­je sma­tra­ju da će na naj­bo­lji na­čin u Skup­šti­ni šti­ti­ti nji­ho­ve in­te­re­se.
– Na taj na­čin pod­sti­če se i ve­ći po­li­tič­ki an­ga­žman kan­di­da­ta u iz­bor­nom pro­ce­su, ja­ča se in­di­vi­du­al­na od­go­vor­nost po­sla­ni­ka pre­ma bi­ra­či­ma, ko­ji su na taj na­čin upu­će­ni da svo­ju po­sla­nič­ku funk­ci­ju oba­vlja­ju u skla­du sa in­te­re­si­ma gra­đa­na. Ta­kav na­čin iz­bo­ra do­pri­no­si i ja­ča­nju unu­tar­par­tij­ske de­mo­kra­ti­je i ja­ča­nju de­mo­kra­ti­je u dru­štvu uop­šte – sma­tra­ju De­mo­kra­te.
V.R.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"