Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika NIKŠIĆKA OPOZICIJA NEMA DEFINISANU STRATEGIJU DALJEG JEDINSTVENOG DJELOVANJA Još bez dogovora o protestima
Opo­zi­ci­o­ne par­ti­je u Nik­ši­ću još se ni­je­su do­go­vo­ri­le o da­ljem za­jed­nič­kom dje­lo­va­nju u ci­lju po­ni­šta­va­nja lo­kal­nih iz­bo­ra u tom gra­du ko­ji su odr­ža­ni 12. mar­ta. De­mo­krat­ski front, So­ci­ja­li­stič­ka na­rod­na par­ti­ja, De­mos, De­mo­kra­te, Gra­đan­ski po­kret URA i So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja boj­ko­to­va­li su lo­kal­ne iz­bo­re u gra­du pod Tre­bje­som, na ko­ji­ma su uče­stvo­va­li ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri na dr­žav­nom ni­vou – De­mo­krat­ska par­ti­ja so­ci­ja­li­sta i So­ci­jal­de­mo­kra­te. De­mo­krat­ski front je po­tom po­zvao sve opo­zi­ci­o­ne ko­le­ge na do­go­vor o or­ga­ni­zo­va­nju za­jed­nič­kih pro­te­sta na ko­je će, ka­ko sa­da stva­ri sto­je, iza­ći sa­mo pri­sta­li­ce tog po­li­tič­kog sa­ve­za, SNP-a i De­mo­sa.
Pred­sjed­nik lo­kal­nog od­bo­ra SDP-a Želj­ko Ni­ko­lić ka­zao je „Da­nu” da ni­je imao po­zi­va od ko­le­ga opo­zi­ci­o­na­ra.
– Ni­ko me od njih ni­je zvao, a da znam ni­je bi­lo pre­go­vo­ra ni­ti sa­sta­na­ka, ta­ko da ni­je­sam upo­znat da li ne­što pla­ni­ra­ju – re­kao je Ni­ko­lić.
– Raz­go­vo­ra pred­stav­ni­ka opo­zi­ci­je u Nik­ši­ću je bi­lo – is­ta­kao je ju­če Ar­se­ni­je La­la­to­vić iz nik­šić­kog DF-a, što, ka­ko je na­veo, mo­gu po­tvr­di­ti i osta­le opo­zi­ci­o­ne ko­le­ge. Na­po­mi­nje da SDP iz to­ga ni­je iz­o­sta­vljen. Ka­zao je da je DF i da­lje otvo­ren za sva­ku vr­stu raz­go­vo­ra, ali bez uslo­vlja­va­nja, a da SDP svo­ju re­ak­ci­ju tre­ba da ob­ja­sni svo­jim bi­ra­či­ma.
– Ima­mo stal­nu ko­mu­ni­ka­ci­ju sa ostat­kom opo­zi­ci­je u Nik­ši­ću, a na­ša vra­ta su otvo­re­na za sve ko­ji sma­tra­ju da su lo­kal­ni iz­bo­ri bi­li ne­le­gi­tim­ni, ne­de­mo­krat­ski i jed­no­par­tij­ski. Si­gur­no je da će DF sa dru­gim par­ti­ja­ma usko­ro u Nik­ši­ću or­ga­ni­zo­va­ti mir­ne gra­đan­ske pro­te­ste ko­ji ne­će pri­ča­ti ni o ka­kvim „ne­be­skim” te­ma­ma, ni­ti o NA­TO-u, već su re­ak­ci­ja na de­ša­va­nja u na­šem gra­du – na­gla­sio je La­la­to­vić.
Pred­sjed­nik nik­šić­kog od­bo­ra URA Ra­de Mi­lo­še­vić sma­tra ka­ko je ja­sno da ne­ma ni­šta od da­ljeg uje­di­nje­nog dje­lo­va­nja opo­zi­ci­je u gra­du pod Tre­bje­som.
– Pre­go­vo­ra je bi­lo, ali oni ni­je­su re­zul­ti­ra­li ne­kim po­zi­tiv­nim opo­zi­ci­o­nim sta­vom. SDP i De­mo­kra­te ne­će u pro­te­ste, pa je be­smi­sle­no go­vo­ri­ti o za­jed­nič­kom opo­zi­ci­o­nom dje­lo­va­nju. Osim to­ga, pla­ni­ra se ići na lo­kal­ne iz­bo­re u Her­ceg No­vom, a u Nik­ši­ću smo ih boj­ko­to­va­li – ka­zao je Mi­lo­še­vić.
Pot­pred­sjed­nik De­mo­kra­ta Mo­mo Ko­pri­vi­ca na­gla­ša­va da će ta par­ti­ja sna­žno po­dr­ža­ti sva­ko je­din­stve­no opo­zi­ci­o­no dje­lo­va­nje.
– Va­žno je da se u ovom tre­nut­ku oču­va je­din­stvo 39 po­sla­ni­ka ko­ji boj­ko­tu­ju par­la­ment. De­mo­kra­te su u pot­pu­no­sti po­sve­će­ne odr­ža­va­nju tog je­din­stva – re­kao je krat­ko Ko­pri­vi­ca.
Na iz­bo­ri­ma u Nik­ši­ću od ukup­no upi­sa­nih bi­ra­ča pra­vo gla­sa ostva­ri­lo je oko 45 od­sto gra­đa­na, od­no­sno njih 26. 322. DPS je do­bi­la 21.104 gla­sa, SD 2.324 dok je ne­va­že­ćih li­sti­ća bi­lo čak 2.894 što je 11 od­sto od ukup­no iza­šlih bi­ra­ča. Ni­jed­na od opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja gra­da ne pri­zna­je re­zul­ta­te iz­bo­ra, ni­ti su nji­ho­vi pred­stav­ni­ci u bi­rač­kim od­bo­ri­ma pot­pi­sa­li za­pi­sni­ke.
B.B.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"