Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni PREDSJEDNICI OPŠTINA TIVAT I KOTOR POSJETILI LUŠTICA BEJ
Novi grad za više hiljada stanovnika
Matijević i Jokić u novom naselju Luštica bej Novi grad za više hiljada stanovnika
TI­VAT - Pred­sjed­ni­ci op­šti­na Ti­vat i Ko­tor, dr Sne­ža­na Ma­ti­je­vić i Vla­di­mir Jo­kić sa sa­rad­ni­ci­ma po­sje­ti­li su no­vi tu­ri­stič­ki grad Lu­šti­ca Bej i upo­zna­li se sa na­pret­kom pro­jek­ta ko­ji se raz­vi­ja u za­li­vu Tra­šte na ti­vat­skom di­je­lu po­lu­o­str­va Lu­šti­ca.
Ma­ti­je­vić i Jo­kić raz­go­va­ra­li su sa iz­vr­šnim di­rek­to­rom kom­pa­ni­je Da­re­nom Gib­so­nom, a me­nadž­ment kom­pa­ni­je Lu­šti­ca De­ve­lop­ment AD, ko­ja raz­vi­ja no­vi tu­ri­stič­ki cen­tar na Ja­dra­nu vri­je­dan 1,1 mi­li­jar­du eura, pred­sta­vio je de­le­ga­ci­ja­ma dvi­je op­šti­ne Ma­ster plan bu­du­ćeg kom­plek­sa, či­ji raz­voj je po­čeo pri­je tri i po go­di­ne.
- Lu­šti­ca Bej se po­la­ko raz­vi­ja kao cen­tar zdra­vog i ak­tiv­nog ži­vo­ta na Ja­dra­nu i isto­vre­me­no odr­ži­va za­jed­ni­ca, in­te­gri­sa­na u lo­kal­no okru­že­nje. Naš pro­je­kat je pro­je­kat i od na­ci­o­nal­nog i od lo­kal­nog zna­ča­ja, i mi u kom­pa­ni­ji za­du­že­noj za nje­gov raz­voj smo ve­o­ma po­sve­će­ni sa­rad­nji sa op­šti­na­ma u okru­že­nju - oci­je­nio je Gib­son to­kom po­sje­te.
Lu­šti­ca Bej je pla­ni­ran da po­nu­di se­dam ho­te­la, dvi­je ma­ri­ne, pro­fe­si­o­nal­ni golf te­ren sa 18 ru­pa, vi­še od 1.000 sta­no­va, 500 vi­la kao i sport­ske sa­dr­ža­je, i dru­ge objek­te neo­p­hod­ne za funk­ci­o­ni­sa­nje gra­da.
Raz­voj kom­plek­sa pod­ra­zu­mi­je­va iz­grad­nju in­fra­struk­tu­re vri­jed­ne oko 90 mi­li­o­na eura, uklju­ču­ju­ći sa­o­bra­ćaj­ni­ce, elek­tro, vo­do­vod­nu i ka­na­li­za­ci­o­nu mre­žu, po­stro­je­nja za tret­man ot­pad­nih vo­da i slič­no, po če­mu je Lu­šti­ca Bej i je­dan od naj­ve­ćih in­fra­struk­tur­nih pro­je­ka­ta u Cr­noj Go­ri.
- No­vi grad će pru­ži­ti mo­guć­nost krat­ko­traj­nog i stal­nog pre­bi­va­li­šta za vi­še hi­lja­da sta­nov­ni­ka. Kom­pa­ni­ja je ne­dav­no pred­u­ze­la iz­grad­nju pr­vog ho­te­la u kom­plek­su – Če­di Lu­šti­ca Bej, a po­če­la je sa pla­ni­ra­njem i pro­da­jom re­zi­den­ci­jal­nih je­di­ni­ca u cen­tral­nom na­se­lju kom­plek­sa – Lu­šti­ca Bej Cen­tral će pred­sta­vlja­ti ad­mi­ni­stra­tiv­no je­zgro kom­plek­sa sa naj­ve­ćom kon­cen­tra­ci­jom ko­mer­ci­jal­nih, ugo­sti­telj­skih obje­ka­ta, ali i usta­no­va po­put ško­le, me­di­cin­ske usta­no­ve, va­tro­ga­sne i po­li­cij­ske sta­ni­ce.
Sa­rad­nju sa lo­kal­nom za­jed­ni­com na te­ri­to­ri­ji Bo­ke Ko­tor­ske i ši­re – Cr­ne Go­re, kom­pa­ni­ja je raz­vi­ja­la kroz pro­gram dru­štve­no-od­go­vor­nog po­slo­va­nja. Tra­di­ci­o­nal­ni je part­ner u or­ga­ni­za­ci­ji kul­tur­nih i dru­gih ma­ni­fe­sta­ci­ja u Ko­to­ru i Tiv­tu, po­put fe­sti­va­la Ko­to­rArt i Pur­ga­to­ri­je- sa­op­šte­no je iz kom­pa­ni­je Lu­šti­ca De­ve­lop­ment.Ž.K. 

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"