Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni UDRUŽENJE MALINARA „FEMIĆA KRŠ” APELUJE DA SE NADLEŽNI VIŠE ANGAŽUJU NA RAZVOJU MALINARSTVA
Mraz i snijeg desetkovali malinjake
Malinjak (ilustracija) Mraz i snijeg desetkovali malinjake Niko od stručnjaka se nije udostojio ni da nas obiđe. Prepušteni smo sami sebi i prirodi, da se borimo kako znamo i umijemo, kaže Vučeta Femić
Bi­je­lo Po­lje- Gru­pa ma­li­na­ra je ne­dav­no for­mi­ra­la „Udru­že­nje ma­li­na­ra Fe­mi­ća krš”, na či­jem je če­lu Vu­če­ta Fe­mić, po­zna­ti ma­li­nar iz ovog ži­vo­pi­snog kra­ja pod ob­ron­ci­ma Bje­la­si­ce.
On ka­že da udru­že­nje tre­nut­no bro­ji 23 čla­na ne sa­mo iz Fe­mi­ća kr­ša, već i iz su­sjed­nih se­la Ram­či­ne i Br­za­ve. Ima­ju na­ja­ve da će im se pri­dru­ži­ti i ma­li­na­ri iz Za­to­na, Pri­je­lo­ga, Du­bo­va i okol­nih se­la.
-Čla­no­vi udru­že­nja ima­ju oko tri i po hek­ta­ra po­vr­ši­ne pod ma­li­na­ma, gdje u nor­mal­nim uslo­vi­ma, uko­li­ko ne bi bi­lo vre­men­skih ne­po­go­da i šte­ta, mo­že­mo ima­ti pri­nos od pre­ko 80 to­na go­di­šnje. Or­ga­ni­zo­va­li smo se ka­ko bi ra­di­li na raz­vo­ju ma­li­nar­stva u ovom kra­ju, sa že­ljom da sa­rad­nju sa Mi­ni­star­stvom po­ljo­pri­vre­de po­dig­ne­mo na pu­no ve­ći ni­vo. I ne sa­mo sa nji­ma, već i sa Re­gi­o­nal­nom slu­žbom za bilj­nu pro­iz­vod­nju-ka­že Fe­mić, do­da­ju­ći da su pro­ble­mi ma­li­na­ra ove go­di­ne naj­i­zra­že­ni­ji, s ob­zi­rom na to da su već bi­le dvi­je ele­men­tar­ne ne­po­go­de. To će, ka­ko ka­že, dra­stič­no uma­nji­ti oče­ki­van pri­nos ma­li­na.
-Pr­vo je ma­li­ne po­go­dio mraz u fe­bru­a­ru ka­da su tem­pe­ra­tu­re bi­le is­pod 20 ste­pe­ni Cel­zi­ju­so­vih. Ta­kav mraz je bio ne­za­pam­ćen u na­šem kra­ju i ne pam­te ga ni naj­sta­ri­je kom­ši­je. Stra­da­la je kom­plet­na sor­ta „tu­li­man”. Sve je prak­tič­no uni­šte­no, dok je dru­ga sor­ta „mi­ker” na­stra­da­la po­lo­vič­no. Ma­li­na­ri ko­ji su ima­li tre­ću sor­tu ,,vi­la­met”, a ima nas do­sta ta­kvih, uspje­li su da ne­ka­ko odr­že ma­li­nu-is­ti­če naš sa­go­vor­nik.
Fe­mić pod­sje­ća i na april­ski sni­jeg ko­ji je do­dat­no ugro­zio ma­li­ne.
-Sni­jeg je po­lo­mio gran­či­ce i rod će zbog to­ga bi­ti pre­po­lo­vljen. To su dva pro­ble­ma pro­tiv ko­jih ni­je­smo bi­li u sta­nju da se bo­ri­mo i iz­bo­ri­mo, is­ti­če Fe­mić.On do­da­je da ih bri­ne i to­tal­no ne­ra­zu­mi­je­va­nje onih ko­ji se na sva usta za­la­žu za raz­voj po­ljo­pri­vre­de, od­no­sno za op­sta­nak lju­di, pre­te­žno mla­dih na se­lu.
-Ni­ko od struč­nja­ka se ni­je udo­sto­jio ni da nas obi­đe. Pre­pu­šte­ni smo sa­mi se­bi i pri­ro­di, da se bo­ri­mo ka­ko zna­mo i umi­je­mo. Za­to će­mo se ovih da­na, kad na­še udru­že­nje i zva­nič­no bu­de upi­sa­no u re­gi­star, obra­ti­ti Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de za po­moć – na­gla­sio je Fe­mić.
Fe­mić ka­že da ma­li­na­ri oče­ku­ju po­moć i ra­zu­mi­je­va­nje od ot­ku­plji­va­ča i vla­sni­ka hlad­nja­ča, ali pri­je sve­ga od Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja.M.N.


Po­ve­ća­njem ci­je­na do na­dok­na­de šte­te

Fe­mić do­da­je da će tra­ži­ti da do­bi­ju ra­sad za ob­no­vu ma­li­nja­ka, ali i ve­ću ot­kup­nu ci­je­nu za ki­lo­gram ma­li­ne.
-Tra­ži­mo da nam se po­ve­ća­njem ci­je­na na ne­ki na­čin na­dok­na­di šte­ta ko­ja nas je sna­šla zbog ovo­go­di­šnje dvi­je ele­men­tar­ne ne­po­go­de. Da, kao što je slu­čaj u Sr­bi­ji, ci­je­na bu­de dva eura po ki­lo­gra­mu, to ka­ko bi­smo na­dok­na­di­li šte­tu, s ob­zi­rom na to da sa svo­jim po­ro­di­ca­ma ži­vi­mo is­klju­či­vo od uz­go­ja ma­li­na, ka­že Fe­mić.
Ma­li­na­ri će ob­no­vi­ti svo­je za­sa­de, uko­li­ko do­bi­ju sad­ni­ce ove je­se­ni.
-Na taj na­čin će­mo pri­vu­ći i dru­ge da se ba­ve ma­li­nar­stvom-na­vo­di Fe­mić, ko­ji po­sje­du­je 25 ari ma­li­nja­ka i oče­ku­je pri­nos od tri to­ne.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"