Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni KOMPANIJA „JUGOPETROL” URUČILA DONACIJU OPŠTOJ BOLNICI U BARU
Ultrazvučni aparat vrijedan 22.000 eura
Ultrazvučni aparat vrijedan 22.000 eura
BAR – Op­šta bol­ni­ca u Ba­ru do­bi­la je od do­na­to­ra, kom­pa­ni­je „Ju­go­pe­trol”, vri­jed­nu do­na­ci­ju, no­vi, sa­vre­me­ni ul­tra­zvuč­ni apa­rat mar­ke „Si­mens”, vri­je­dan pre­ko 22.000 eura.
Ova do­na­ci­ja zna­čaj­no će una­pri­je­di­ti zdrav­stve­nu za­šti­tu gra­đa­na ne sa­mo Ba­ra, već i Ul­ci­nja i di­je­la bu­dvan­ske op­šti­ne, či­ji sta­nov­ni­ci ta­ko­đe ko­ri­ste uslu­ge bar­ske bol­ni­ce.
Ina­če, kom­pa­ni­ja „Ju­go­pe­trol”, či­ji je ve­ćin­ski vla­snik „Hel­le­nic Pe­tro­le­um In­ter­na­ti­o­nal AG” iz Grč­ke, na­vr­ša­va ove go­di­ne 70 go­di­na po­sto­ja­nja. Kao pre­po­zna­tlji­va dru­štve­no-od­go­vor­na fir­ma, go­di­nu ju­bi­le­ja obi­lje­ži­će ni­zom do­na­ci­ja ko­je će do­pri­ni­je­ti po­bolj­ša­nju uslo­va ži­vo­ta i stan­dar­da gra­đa­na.
„Ju­go­pe­trol” će po­dr­ža­ti još niz zna­čaj­nih pro­je­ka­ta u Cr­noj Go­ri u obla­sti zdrav­stve­ne i eko­lo­ške za­šti­te, bez­bjed­ne vo­žnje, iz­grad­nju dječ­jih igra­li­šta u ne­ko­li­ko gra­do­va, a ul­tra­zvuč­ni apa­rat, osim bar­ske bol­ni­ce, do­bi­će i ko­tor­ska, kao i Dječ­je odje­lje­nje bol­ni­ce u Pod­go­ri­ci.
Di­rek­tor ope­ra­tiv­nih po­slo­va i lo­gi­sti­ke ove kom­pa­ni­je Ve­sko Ga­če­vić,, is­ti­če da „Ju­go­pe­trol” že­li da una­pri­je­di zdrav­stve­nu za­šti­tu gra­đa­na, a po­seb­no u bar­skoj op­šti­ni, gdje ima­ju zna­čaj­ne in­fra­struk­tur­ne ka­pa­ci­te­te.
- Ov­dje je naš ve­li­ki ter­mi­nal ko­ji pred­sta­vlja sr­ce „Ju­go­pe­tro­la” i dvi­je ma­lo­pro­daj­ne ben­zin­ske sta­ni­ce sa eko -bren­dom. Na­dam se da će ovaj ul­tra­zvuč­ni apa­rat do­pri­ni­je­ti ukup­noj zdrav­stve­noj za­šti­ti sta­nov­ni­ka Ba­ra i či­ta­ve Cr­ne Go­re. Že­lim oso­blju bol­ni­ce uspje­šan rad i da im apa­rat du­go slu­ži – re­kao je Ga­če­vić.
Di­rek­tor bar­ske bol­ni­ce dr Dra­go­slav To­ma­no­vić is­ti­če da će sa­da u ul­tra­zvuč­noj am­bu­lan­ti, po­red po­sto­je­ćeg, u funk­ci­ju bi­ti sta­vljen i no­vi ul­tra­zvuč­ni apa­rat, što će omo­gu­ći­ti da dva dok­to­ra oba­vlja­ju ove ve­o­ma va­žne pre­gle­de za di­jag­no­sti­ku bo­le­sti.
- Op­šta bol­ni­ca je re­gi­o­nal­na zdrav­stve­na usta­no­va za Bar, Ul­cinj i dio bu­dvan­ske op­šti­ne, i go­di­šnje od 59.000 ob­ra­da pa­ci­je­na­ta ima­mo 16.500 ul­tra­zvuč­nih pre­gle­da. Mo­že­mo sa­mo re­ći ve­li­ko hva­la „Ju­go­pe­tro­lu”, jer će ovim sa­vre­me­nim apa­ra­tom zna­čaj­no bi­ti po­bolj­ša­na ul­tra­zvuč­na di­jag­no­sti­ka - ka­zao je dr To­ma­no­vić. D.S.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"