Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni U SVIM SEKRETARIJATIMA KOTORSKE OPŠTINE U TOKU SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA
Profesionalna uprava umjesto partijskih vojnika
Profesionalna uprava umjesto partijskih vojnika Sistematizacijom pokazujemo našu čvrstu riješenost da se uvede red, da se zna ko šta radi, da se zna ko je zadužen za unaprijed poznatu aktivnost i za šta se polažu računi – navedeno je u saopštenju kabineta Vladimira Jokića
KO­TOR – Op­štin­ska upra­va Ko­to­ra ne­će bi­ti uto­či­šte za par­tij­ske voj­ni­ke, već pod­sti­caj­ni am­bi­jent za pro­fe­si­o­nal­ne i od­go­vor­ne slu­žbe­ni­ke i na­mje­šte­ni­ke. To je ju­če sa­op­šte­no iz ka­bi­ne­ta pred­sjed­ni­ka opš­tine Ko­tor Vla­di­mi­ra Jo­ki­ća. Ka­ko na­gla­ša­va­ju, no­va op­štin­ska vlast u Ko­to­ru ste­kla je po­vje­re­nje gra­đa­na, po­red osta­log, na osno­vu čvr­stog pro­gram­skog opre­dje­lje­nja da se mo­ra uki­nu­ti par­ti­to­kra­ti­ja i eli­mi­ni­sa­ti par­tij­sko za­po­šlja­va­nje kao nje­na naj­i­zra­že­ni­ja po­sle­di­ca.
– U ci­lju re­a­li­za­ci­je pro­gram­skog obe­ća­nja no­ve op­štin­ske vla­sti, ali i ono­ga što je in­te­res svih Ko­to­ran­ki i Ko­to­ra­na, a to je da se iz­gra­di pro­fe­si­o­nal­na, kom­pe­tent­na i efi­ka­sna lo­kal­na ad­mi­ni­stra­ci­ja, no­va op­štin­ska vlast pred­u­zi­ma sve­o­bu­hvat­ne mje­re na tom pla­nu. U tom po­gle­du is­ti­če­mo da su u svim se­kre­ta­ri­ja­ti­ma Opš­tine Ko­tor, uz po­što­va­nje naj­vi­ših stan­dar­da pro­fe­si­o­nal­ne od­go­vor­no­sti, u iz­ra­di si­ste­ma­ti­za­ci­je rad­nih mje­sta. To po­ka­zu­je na­šu čvr­stu ri­je­še­nost da se uve­de red, da se zna ko šta ra­di, da se zna ko je za­du­žen za una­pri­jed po­zna­tu ak­tiv­nost i za šta se po­la­žu ra­ču­ni – na­vo­di se u sa­op­šte­nju Jo­ki­će­vog ka­bi­ne­ta.
Ka­ko pre­ci­zi­ra­ju, ta mje­ra zna­či da se u Ko­to­ru otva­ra­ju vra­ta za kom­pe­ten­tan i pro­fe­si­o­na­lan ka­dar.
– Rad na no­vim si­ste­ma­ti­za­ci­ja­ma je ne sa­mo uslov za uvo­đe­nje re­da u upra­vu već i sna­žan si­stem­ski pod­sti­caj po­zi­tiv­noj se­lek­ci­ji ka­dra i ja­ča­nju re­pu­ta­ci­je lo­kal­ne ad­mi­ni­stra­ci­je. Na taj na­čin pre­ki­nu­će se prak­sa neo­d­go­vor­nog upra­vlja­nja ka­drov­skom po­li­ti­kom i stvo­ri­će se efi­ka­san i ne­pri­stra­san te­melj no­ve or­ga­ni­za­ci­je ra­da u Op­šti­ni Ko­tor – is­tak­nu­to je u sa­op­šte­nju.
Na­po­mi­nju da su u bu­dže­tu pred­vi­đe­na zna­čaj­na sred­stva i to u vi­si­ni od 400.000 eura za ot­prem­ni­ne, što, ka­ko ka­žu, po­ka­zu­je vi­sok ni­vo so­ci­jal­ne od­go­vor­no­sti i sen­zi­bil­no­sti no­ve op­štin­ske vla­sti.
– Či­nje­ni­ca da je u op­štin­skom bu­dže­tu pred­vi­đe­no 400.000 eura za ot­prem­ni­ne go­vo­ri da je osim za­cr­ta­nog pri­o­ri­te­ta o ras­te­re­će­nju ad­mi­ni­stra­ci­je i ostva­ri­va­nju ušte­da u lo­kal­nom jav­nom sek­to­ru, am­bi­ci­ja no­ve op­štin­ske vla­sti da se oni­ma ko­ji su vi­šak pru­ži sa­svim ade­kva­tan ma­te­ri­jal­no-fi­nan­sij­ski osnov za obez­bje­đe­nje eg­zi­sten­ci­je i pro­na­la­zak no­ve rad­ne i pro­fe­si­o­nal­ne šan­se – za­klju­ču­je se u sa­op­šte­nju.V.R.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"