Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni ODBORNICI HERCEGNOVSKOG PARLAMENTA JEDNOGLASNO ODLUČILI
Sveti Leopold dobio park u rodnom gradu
Sa jučerašnje sjednice Sveti Leopold dobio park u rodnom gradu Jedinstvom u lokalnom parlamentu oko imenovanja Parka Svetog Leopolda Herceg Novi je danas poslao lijepu poruku za grad i čitavu Crnu Goru, istakao je Miloš Bigović
HER­CEG NO­VI – Jed­no­gla­snom od­lu­kom 28 pri­sut­nih (od ukup­no 34) od­bor­ni­ka, ju­če je u lo­kal­nom par­la­men­tu na van­red­nom za­sje­da­nju do­ne­se­na od­lu­ka da se park is­pred Sa­mo­sta­na Sv. An­tu­na ubu­du­će zo­ve Park Sve­tog Le­o­pol­da, a ka­no­ni­zo­va­ni ri­mo­ka­to­lič­ki sve­tac do­bi­će i spo­men-plo­ču na rod­noj ku­ći. Na obi­ljež­ju će bi­ti is­pi­sa­no: Sve­ti Le­o­pold Bog­dan Man­dić 1866–1942, sve­tac ka­to­lič­ke cr­kve, ka­pu­cin ro­đen u Her­ceg No­vom.
Ka­ko je na­ja­vio Mi­loš Bi­go­vić, pred­sjed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne i Or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra za do­ček re­li­kvi­ja Sv. Le­pol­da, park će zva­nič­no bi­ti pro­gla­šen sju­tra u 13 ča­so­va. Sred­stva za po­di­za­nje spo­men-obi­ljež­ja iz­dvo­je­na su iz bu­dže­ta op­šti­ne Her­ceg No­vi, a ob­ve­znik odr­ža­va­nja je lo­kal­na upra­va.
Gru­pa gra­đa­na i od­bor­ni­ka ta­da­šnjeg sa­zi­va SO je 21. ma­ja pro­šle go­di­ne, bez od­lu­ke skup­šti­ne, u par­ku ko­ji će ubu­du­će no­si­ti ime Sv.Le­pol­da po­sta­vi­la ta­blu s nat­pi­som Park ne­za­vi­sno­sti.
Pred­log pro­gra­ma po­di­za­nja spo­men-obi­ljež­ja za 2017. go­di­nu bio je je­di­na tač­ka dnev­nog re­da po za­htje­vu pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Ste­va­na Ka­ti­ća.
U ime klu­ba od­bor­ni­ka DPS-a, Slo­bo­dan Ra­do­vić Kru­šo je re­kao da je do­la­zak re­li­kvi­je –ti­je­la Sve­tog Le­o­pol­da Bog­da­na Man­di­ća i da­va­nje nje­go­vog ime­na par­ku u nje­go­vom rod­nom gra­du ve­li­ki do­ga­đaj za Her­ceg No­vi i dr­ža­vu Cr­nu Go­ru.
– Ovo je isto­rij­ski i kul­tur­ni tre­nu­tak da se i na ovaj na­čin još jed­nom oda po­šta ve­li­kom ri­mo­ka­to­lič­kom sve­cu po ko­jem se pre­po­zna­je grad Her­ceg No­vi.
Ka­ko je pre­nio Ra­dio Ja­dran, Mi­loš Bi­go­vić je na­kon sjed­ni­ce iz­ja­vio da je Her­ceg No­vi je­din­stvom u lo­kal­nom par­la­men­tu oko ime­no­va­nja Par­ka Sve­tog Le­o­pol­da po­slao li­je­pu po­ru­ku za grad i či­ta­vu Cr­nu Go­ru.
–Kao što je i Sve­ti Le­o­pold go­vo­rio da svi bu­de­mo jed­no, ta­ko smo i mi na sjed­ni­ci bi­li je­din­stve­ni. Her­ceg No­vi je jed­no­gla­san da na­šeg ve­li­kog sve­ca do­če­ka na do­sto­jasnstven na­čin. Za­to smo do­ni­je­li od­lu­ku da park u bli­zi­ni Cr­kve Sv. An­tu­na ime­nu­je­mo Park Sve­tog Le­o­pol­da – ka­zao je Bi­go­vić.
Na po­čet­ku za­sje­da­nja sa­op­šte­no je da je Bo­ro Lu­čić pod­nio ostav­ku na mje­sto od­bor­ni­ka u klu­bu De­mo­kra­ta zbog od­la­ska na funk­ci­ju di­rek­to­ra Agen­ci­je za iz­grad­nju gra­da, a nje­go­vo mje­sto u od­bor­nič­kim klu­pa­ma za­u­zeo je nje­gov par­tij­ski ko­le­ga Ni­ko­la Sa­mar­džić.Z.Š.


Ne­će­mo pre­i­spi­ti­va­ti stav Ka­to­lič­ke cr­kve

Ka­ko je pre­nio Ra­dio Ja­dran, u Op­šti­ni oče­ku­ju sa­gla­snost Mi­ni­star­stva kul­tu­re za po­sta­vlja­nje spo­men-plo­če na rod­nu ku­ću Sve­tog Le­o­pol­da Bog­da­na Man­di­ća. Sa pred­stav­ni­ci­ma Ko­tor­ske bi­sku­pi­je do­go­vo­re­no je da se s tim sa­če­ka još ma­lo zbog even­tu­al­nih do­dat­nih ar­gu­me­na­ta za po­sta­vlja­nje plo­če na žu­tu ili ne­ku dru­gu ku­ću na Škve­ru.
– Ne­će­mo pre­i­spi­ti­va­ti stav Ka­to­lič­ke cr­kve. Ako Ko­tor­ska bi­sku­pi­ja ka­že da se ra­di o tzv. žu­toj ku­ći, za nas će to bi­ti do­vo­ljan ar­gu­ment– po­no­vio je Bi­go­vić.
Kao pred­sjed­nik Od­bo­ra za do­ček mo­šti­ju Sve­tog Le­o­pol­da, on je iz­ra­zio za­hval­nost svi­ma ko­ji su da­li do­pri­nos da se ovaj ve­li­ki do­ga­đaj or­gan­zu­je na naj­vi­šem ni­vou.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"