Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni PROŠLO JE PET GODINA OD OBEĆANJA LOKALNE VLASTI O RENOVIRANJU RUINE U CENTRU DANILOVGRADA
Hotel „Zetu” svi zaboravili
U hotel „Zetu" sada samo navraćaju psi lutalice Hotel „Zetu” svi zaboravili U lokalnoj upravi povodom obnove hotela sliježu ramenima. „Danu“ je više puta saopštavano da niko ne zna šta je sa Miloradom Skrobanovićem koji je 2013. godine kupio „Zetu” i kakve su njegove namjere jer je adresu i njegovo trenutno boravište nemoguće otkriti
DA­NI­LOV­GRAD - Pro­šlo je pet go­di­na ka­ko je pro­dat ho­tel „Ze­ta“ i na­ja­vlje­na nje­go­va ob­no­va, ali i da­nas od to­ga ne­ma ni­šta. I ma­lo bo­lje pam­ti­še te­ško se mo­gu sje­ti­ti ka­da je po­sled­nji put na­ja­vlje­na ob­no­va ovo­ga ne­ka­da po­zna­tog ugo­sti­telj­skog objek­ta u Da­ni­lov­gra­du. Sre­ćom, no­vin­ski stub­ci pam­te da je to bi­lo kra­jem lje­ta 2013. go­di­ne ka­da je no­vi vla­snik Mi­lo­rad Skro­ba­no­vić, bi­zni­smen iz Ame­ri­ke ro­dom iz ovo­ga kra­ja, ku­pio ho­tel i obe­ćao da će ulo­ži­ti sred­stva u re­no­vi­ra­nje ho­te­la. Me­đu­tim, od ta­da pa do da­nas ni­šta se ni­je pro­mi­je­ni­lo.
Ka­da je ho­tel pro­dat u ok­to­bru 2013. go­di­ne odr­žan je i sa­sta­nak pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Bra­ni­sla­va Đu­ra­no­vi­ća i nje­go­vih sa­rad­ni­ka. Ta­da je Đu­ra­no­vić sa­­op­štio da iako lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ni­je ima­la nad­le­žno­sti u tom po­stup­ku in­si­sti­ra­la je na pro­da­ji ho­te­la.
- Ras­pi­si­va­njem jav­nog ogla­sa za pro­da­ju stvo­ri­li su se uslo­vi za rje­ša­va­nja ovog ve­o­ma zna­čaj­nog pi­ta­nja za Op­šti­nu Da­ni­lov­grad.Po­što se ra­di o objek­tu, ko­ji je ne­ka­da ras­po­la­gao sa zna­čaj­nim ka­pa­ci­te­ti­ma za ugo­sti­telj­sku i tu­ri­stič­ku po­nu­du u naj­u­žem grad­skom je­zgru, oče­ki­va­nja su da će no­vi in­ve­sti­tor ulo­ži­ti zna­čaj­na sred­stva za re­no­vi­ra­nje i otva­ra­nje ho­te­la- iz­ja­vio je pri­je pet go­di­na Đu­ra­no­vić.
U lo­kal­noj upra­vi da­nas po­vo­dom ob­no­ve ho­te­la sli­je­žu ra­me­ni­ma. „Da­nu“ je vi­še pu­ta sa­op­šta­va­no da ni­ko ne zna šta je sa Skro­ba­no­vi­ćem i ka­kve su nje­go­ve na­mje­re jer je adre­su i nje­go­vo tre­nut­no bo­ra­vi­šte ne­mo­gu­će ot­kri­ti. „Dan“ je ne­zva­nič­no sa­znao da je Skro­ba­no­vić kra­jem 2015. go­di­ne bo­ra­vio u Da­ni­lov­gra­du i o re­no­vi­ra­nju ho­te­la raz­go­va­rao sa pred­stav­ni­ci­ma Op­šti­ne. Od ta­da ni­je vi­še do­la­zio u va­roš kraj Ze­te, a ni­ko ne zna ho­će li i ka­da do­la­zi­ti. Ho­tel se sve vi­še uru­ša­va i po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na on je je­di­no skro­vi­šta za pse lu­ta­li­ce i po­ne­kog skit­ni­cu ko­ji pre­no­ći pod nje­go­vim kro­vom.
-Skro­ba­no­vi­ću smo pred­sta­vi­li ur­ba­ni­stič­ki plan za cen­tar gra­da. On ni­je pod­no­sio ni­ka­kve za­htje­ve ni­ti je tra­žio bi­lo ka­kve do­zvo­le – ka­žu iz lo­kal­ne upra­ve.
Pod­sje­ti­će­mo da je ho­tel za­tvo­ren još 2005. go­di­ne, ali ne­ko­li­ko go­di­na ka­sni­je je pri­va­ti­zo­van. Me­đu­tim, pred­u­ze­će ko­je je ku­pi­lo ho­tel, ubr­zo je uve­den ste­čaj, a ste­čaj­ne su­di­je su tek na­kon vi­še go­di­na uspje­li da pro­da­ju taj obje­kat Skro­ba­no­vi­ću.
„Ze­ta“ je po­dig­nu­ta 1976. go­di­ne i ra­di­la je do 2005. go­di­ne. Ge­ne­ra­ci­je iz še­zde­set i ne­ke do­bro se sje­ća­ju ovog ho­te­la za ko­ji se zna­lo i van gra­ni­ca Da­ni­lov­gra­da, pa i Cr­ne Go­re. Pred­stav­ni­ci lo­kal­ne upra­ve već go­di­na­ma una­zad su na­ja­vlji­va­li nje­go­vu ob­no­vu, ali od to­ga ni­je bi­lo ni­šta.„Ze­ta“ je sve to vri­je­me bi­la na­pu­šte­na i za­pu­šte­na, osta­vlje­na na mi­lost i ne­mi­lost (ne)vre­me­na. I.M.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"