Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2015-04-29 FLEŠ
Ser­vis za NVO
Po­vo­dom če­ti­ri go­di­ne od ka­da je pi-ar cen­tar osno­vao  PR & Me­dia Con­sul­tancy, dru­štvo ko­je se ba­vi pri­mje­nom prin­ci­pa so­ci­jal­nog pred­u­zet­ni­štva – pru­ža­ju­ći ko­mer­ci­jal­ne uslu­ge pri­vat­nom i dr­žav­nom sek­to­ru, a sub­ven­ci­o­ni­ra­ju­ći ci­vil­ni sek­tor, po­kre­nut je bes­plat­ni ser­vis za NVO. Pi-ar tim će ubu­du­će ob­ra­đi­va­ti sa­op­šte­nja za jav­nost, ob­ja­vlji­va­ti ih na svom saj­tu i sla­ti ih me­di­ji­ma i dru­gim za­in­te­re­so­va­nim po­je­din­ci­ma i or­ga­ni­za­ci­ja­ma. Pi-ar cen­tar svo­jim ak­tiv­no­sti­ma pro­mo­vi­še ci­vil­ni sek­tor i ja­ča ka­pa­ci­te­te ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja na nji­ho­vom pu­tu do me­di­ja.
– Ovo je sa­mo još je­dan od mno­gih ser­vi­sa, ko­jim pi-ar cen­tar pro­mo­vi­še vri­jed­no­sti so­ci­jal­nog pred­u­zet­ni­štva – sa­op­šte­no je iz pi-ar cen­tra.M.S.

Za­u­sta­vi­mo stra­da­nja
Evrop­ska agen­ci­ja za za­šti­tu i zdra­vlje na ra­du pro­cje­nju­je da su u Evro­pi ukup­ni tro­ško­vi po­vre­da na ra­du, pro­fe­si­o­nal­nih bo­le­sti i bo­le­sti u ve­zi sa ra­dom zbog ne­po­što­va­nja mje­ra za­šti­te i zdra­vlja na ra­du oko 240 mi­li­jar­di eura go­di­šnje, a u ze­mlja­ma EU to pred­sta­vlja od tri do šest od­sto BDP. Ka­ko je sa­op­šte­no iz Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja po­vo­dom Svjet­skog da­na za­šti­te i zdra­vlja na ra­du, naj­va­žni­je vri­jed­no­sti za raz­voj kul­tu­re pre­ven­ci­je u po­gle­du za­šti­te i zdra­vlja na ra­du su an­ga­žman dru­štva, pra­ved­nost, po­vje­re­nje, odr­ži­vost, uče­stvo­va­nje, ot­por­nost i flek­si­bil­nost. Pod­sje­ti­mo, „Dan” je ra­ni­je ob­ja­vio da je u po­sled­njih pet go­di­na na po­slu stra­da­lo 29 rad­ni­ka.M.S.

Sla­ve ju­bi­lej
Mi­ni­star­ka ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja Zo­ri­ca Ko­va­če­vić po­sje­ti­će da­nas cen­tar „Lju­bo­vić”. Po­sje­ta se or­ga­ni­zu­je po­vo­dom obi­lje­ža­va­nja 50 go­di­na ra­da te usta­no­ve. Ko­va­če­vi­će­va će cen­tar obi­ći za­jed­no sa di­rek­to­rom Agen­ci­je za elek­tron­ske ko­mu­ni­ka­ci­je i po­štan­sku dje­lat­nost Zo­ra­nom Se­ku­li­ćem, ko­ji je do­ni­rao cen­tru tri ra­ču­na­ra za po­tre­be in­for­ma­tič­kog opi­sme­nja­va­nja dje­ce smje­šte­ne u toj usta­no­vi.M.S.

Do­bi­li akre­di­ta­ci­ju
Gru­pi za DNK ana­li­ze Fo­ren­zič­kog cen­tra Upra­ve po­li­ci­je od Akre­di­ta­ci­o­nog ti­je­la Cr­ne Go­re do­di­je­ljen je ser­ti­fi­kat o akre­di­ta­ci­ji iz obla­sti fo­ren­zič­kih DNK ana­li­za po in­ter­na­ci­o­nal­nom stan­dar­du. Ko­li­ko je akre­di­ta­ci­ja po ovom stan­dar­du zna­čaj­na, naj­bo­lje go­vo­ri od­lu­ka Sa­vje­ta Evro­pe 2009/905/JHA či­jim se usva­ja­njem na­gla­ša­va po­tre­ba da ze­mlje čla­ni­ce Evrop­ske uni­je pre­du­zmu neo­p­hod­ne mje­re na akre­di­ta­ci­ji fo­ren­zič­kih la­bo­ra­to­ri­ja. Akre­di­ta­ci­ja je va­žna i zbog vo­đe­nja ba­ze DNK pro­fi­la u smi­slu pre­po­ru­ka EN­FSI (Evrop­skog udru­že­nja fo­ren­zič­kih na­uč­nih in­sti­tu­ci­ja) o uno­še­nju DNK pro­fi­la u ba­zu ovih ma­te­ri­ja­la.
M.S.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"