Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2015-04-29 OMER ŠARKIĆ PODNIO ŽALBU EKIP-U NA RAD CRNOGORSKOG TELEKOMA
Naplatili račun po raskidu ugovora
Šarkić Naplatili račun po raskidu ugovora Odbio sam da pišem zahtjev za povraćaj ukradenog novca, a u cilju zaštite svog građanskog dostojanstva, koje se na svakom koraku pokušava urušiti, napisao je Šarkić u žalbi
Iako je 28. fe­bru­a­ra ras­ki­nuo ugo­vor sa Cr­no­gor­skim te­le­ko­mom o ko­ri­šće­nju ka­blov­ske te­le­vi­zi­je, in­ter­ne­ta i fik­snog te­le­fo­na, Omer Šar­kić, bivši odbornik DF-a u Skupštini Glavnog grada ža­lio se Agen­ci­ji za elek­tron­ske ko­mu­ni­ka­ci­je i po­štan­sku dje­lat­nost jer mu je po­čet­kom apri­la sti­gao ra­čun od 6,6 eura, a taj iz­nos je od­mah ski­nut sa nje­go­vog ra­ču­na kod Hi­po­te­ka­r­ne ban­ke.
Šar­kić je u do­pi­su EKIP-u tra­žio da mu Te­le­kom vra­ti, ka­ko je na­veo, ukra­de­ni no­vac, te da mu se pu­tem pla­će­nog ogla­sa u me­di­ji­ma jav­no iz­vi­ni zbog ne­pri­jat­no­sti i iz­gu­blje­nog vre­me­na. On je na­gla­sio da je u to­ku pi­sa­nja pri­tu­žbe EKIP-u oba­vi­je­šten od Te­le­ko­ma da je na­sta­la „ne­ka gre­ška u ob­ra­ču­nu”, te da mu je po­no­vlje­no da mo­ra da na­pi­še za­htjev sa svo­je­ruč­nim pot­pi­som, te da na za­htje­vu na­ve­de broj ži­ro-ra­ču­na, na­kon če­ga će mu vra­ti­ti no­vac. On je, me­đu­tim, na­gla­sio da ne že­li da pi­še za­htje­ve, da če­ka u re­do­vi­ma u pre­na­tr­pa­nim po­slov­ni­ca­ma, jer sma­tra da je Te­le­kom du­žan da is­pra­vi gre­šku i da mu vra­ti no­vac na isti na­čin na ko­ji ga je i ski­nuo sa nje­go­vog ra­ču­na.
–Ne­ko­li­ko da­na po pri­je­mu ra­ču­na, po­zvao sam broj 1500 za re­kla­ma­ci­je Cr­no­gor­skog te­le­ko­ma i pri­ja­vio de­žur­nom ope­ra­te­ru pro­blem, od­no­sno ne­za­ko­ni­to ski­da­nje sred­sta­va sa ra­ču­na, to je­ste kra­đu. On je pro­blem evi­den­ti­rao, sa­či­nio za­pi­snik, ko­ji će, ka­ko mi je sa­op­štio, pro­sli­je­di­ti nad­le­žnim. Ope­ra­te­ru sam sa­op­štio da tra­žim hit­no vra­ća­nje nov­ca na moj ra­čun, kao i pi­sa­no obra­zlo­že­nje nji­ho­vog po­stup­ka. Me­đu­tim, ka­ko mi do 27. apri­la ni­je vra­ćen ne­za­ko­ni­to uze­ti, to jest ukra­de­ni no­vac, ni­ti je bi­lo ko kon­tak­ti­rao sa mnom, tra­žio sam ob­ja­šnje­nje u po­slov­ni­ci Te­le­ko­ma u Uli­ci slo­bo­de, gdje mi je re­če­no da na­pi­šem za­htjev – opi­sao je Šar­kić pro­ce­du­ru EKIP-u.
On je na­gla­sio da je od­bio da na­pi­še još je­dan za­htjev jer zbog svih ne­pri­jat­no­sti kroz ko­je je mo­rao da pro­đe zbog nji­ho­ve pro­ce­du­re ni­je lo­gič­no da on bu­de taj ko­ji će zva­nič­no da se obra­ti nji­ma.
–Od­bio sam da pi­šem za­htjev za po­vra­ćaj ukra­de­nog nov­ca, a u ci­lju za­šti­te svog gra­đan­skog do­sto­jan­stva, ko­je se na sva­kom ko­ra­ku po­ku­ša­va uru­ši­ti. Umje­sto iz­vi­nje­nja zbog ne­pri­jat­no­sti ko­je su mi pri­re­di­li i hit­nog po­vra­ća­ja sred­sta­va ko­ji su mi ne­za­ko­ni­to ski­nu­li sa ra­ču­na, Te­le­kom tra­ži da im pi­šem za­htjev. Pre­ve­de­no na rječ­nik obič­nog gra­đa­ni­na: po­kra­de­ni tre­ba da pi­še mol­bu lo­po­vu da mu vra­ti no­vac – na­pi­sao je Šar­kić.B.Ma.


Vra­ti­će pa­re kad im do­sta­vi ži­ro-ra­čun

Iz Te­le­ko­ma su sa­op­šti­li da u ova­kvim slu­ča­je­vi­ma po­sto­ji pro­pi­sa­na pro­ce­du­ra, od­no­sno da ko­ri­snik tre­ba da pod­ne­se za­htjev i da do­sta­vi broj ži­ro-ra­ču­na na ko­ji će mu bi­ti iz­vr­še­na upla­ta.
–Ko­ri­snik je u ovom slu­ča­ju od­bio da is­po­štu­je na­ve­de­nu pro­ce­du­ru, iako je tim po­vo­dom slu­žba za ko­ri­sni­ke dva pu­ta kon­tak­ti­ra­la s njim. Uko­li­ko ko­ri­snik na­knad­no do­sta­vi svoj ži­ro-ra­čun, na­ve­de­ni iz­nos će mu bi­ti upla­ćen – na­ve­li su iz Te­le­ko­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"