Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2015-04-29 RUKOMETAŠI CRNE GORE DANAS IZ BEOGRADA PUTUJU ZA TEL AVIV
Borozan: Ne smijemo potcijeniti Izrael
Sa jučerašnjeg treninga u „Morači” Borozan: Ne smijemo potcijeniti Izrael
Kre­nu­li su ru­ko­me­ta­ši Cr­ne Go­re ju­če na dug put, da uta­ba­ju put ka Polj­skoj. Na­kon od­ra­đe­nog pri­je­po­dnev­nog tre­nin­ga u „Mo­ra­či”, ima­li su tek to­li­ko vre­me­na za kra­tak pre­dah u ho­te­lu i od­mah se za­pu­ti­li ka Be­o­gra­du. U srp­skoj pre­sto­ni­ci si­noć su pre­spa­va­li a već da­nas će na­sta­vi­ti put za Tel Aviv, gdje ih sju­tra oče­ku­je su­sret tre­ćeg ko­la kva­li­fi­ka­ci­ja za EP pro­tiv Izra­e­la. Ve­o­ma va­žan su­sret pro­tiv aut­saj­de­ra na pa­pi­ru, ko­jeg mo­ra­ju da sa­vla­da­ju oba pu­ta ako že­le da osta­nu u tr­ci za Evrop­sko pr­ven­stvo.
Ju­nak po­bje­de u Ba­ru pro­tiv Islan­da, li­je­vi bek Vu­ko Bo­ro­zan na­da se na­stav­ku tri­jum­fal­nog ni­za.
– Ni­je Izra­el u na­šem ran­gu, ali mo­ra­mo ih shva­ti­ti ozbilj­no. Ide­mo na po­bje­du – ja­san je Bo­ro­zan.
Ko­li­ko bi vam po­bje­de pro­tiv Izra­e­la zna­či­le u na­sto­ja­nju da iz­bo­ri­te vi­zu za EP?
– Mo­gu da zna­če i da ne zna­če, jer tre­ba po­no­vo da igra­mo sa Sr­bi­jom i Islan­dom. Ipak, že­li­mo da na­sta­vi­mo po­bjed­nič­ki niz.
Ka­ko do po­bje­de u Tel Avi­vu?
– Ne smi­je­mo ih pot­ci­je­ni­ti. Igra­ju od­bra­nu 3–3 i ne­će nam bi­ti la­ko, ali na­dam se da će­mo sla­vi­ti – is­ta­kao je Bo­ro­zan, ko­ji će osta­ti u bun­de­sli­ga­šu Li­be­ku još dvi­je go­di­ne.
Po­bje­di u Tel Avi­vu, kao i tri da­na ka­sni­je u Ba­ru na­da se i pi­vot Bran­ko Kan­ka­raš.
– Si­gu­r­no da je Izra­el ozbilj­na eki­pa, što je po­ka­za­la u utak­mi­ci pro­tiv Sr­bi­je kod ku­će. Pro­tiv Islan­da u go­sti­ma su se dr­ža­li do 40. mi­nu­ta, on­da im je gol­man do­bio cr­ve­ni kar­ton i on­da su ma­lo po­su­sta­li. Mi­slim da pre­vas­hod­no sa na­šom pre­po­zna­tlji­vom igrom u od­bra­ni mo­že­mo da na­pra­vi­mo po­vo­ljan re­zul­tat, a to su dvi­je po­bje­de. On­da bi­smo, uz Bož­ju po­moć, pi­ta­nje pro­la­za rje­ša­va­li na na­šem te­re­nu pro­tiv Sr­bi­je. Na­dam se da bi­smo mo­gli da do­bi­je­mo i Sr­bi­ju, što da ne, i da ode­mo na Evrop­sko pr­ven­stvo ko­je ova ge­ne­ra­ci­ja i eki­pa za­slu­žu­je – is­ti­če Kan­ka­raš.
Pro­tiv Izra­e­la će­te de­bi­to­va­ti u cr­ve­nom dre­su?
– Si­gu­ran sam da će to bi­ti po­se­ban da­tum za me­ne. Ne znam ko­li­ko se zna, ali moj otac je iz Nik­ši­ća, ov­dje sam pro­veo do­sta vre­me­na i za­i­sta se osje­ćam kao pra­vi Cr­no­go­rac. Na­dam se da ću us­pje­ti da po­mog­nem re­pre­zen­ta­ci­ji da na­pra­vi ko­rak da­lje ka Evrop­skom pr­ven­stvu – re­kao je Kan­ka­raš.D.K.


„Or­lo­vi” tra­že brejk u Rej­kja­vi­ku

Der­bi tre­ćeg ko­la Gru­pe 4 od­i­gra­će ve­če­ras u Rej­kja­vi­ku od 21.30 ča­so­va Island i Sr­bi­ja. Za oba ti­ma meč je ve­o­ma va­žan, a je­dan naj­i­sku­sni­jih srp­skih ru­ko­me­ta­ša Ne­nad Vuč­ko­vić vje­ru­je u do­bar re­zul­tat.
– Do­bro smo kre­nu­li u ove kva­li­fi­ka­ci­je, pr­vi smo na ta­be­li, pa su nam oče­ki­va­nja ve­li­ka. Island je ne­u­go­dan pro­tiv­nik, ko­ji nam si­gur­no ne le­ži, ali je eki­pa sa ko­jom mo­že da se igra. Vje­ru­jem da mo­že­mo da ostva­ri­mo do­bar re­zul­tat – op­ti­mi­sta je Vuč­ko­vić.
Isti pro­tiv­ni­ci sa­sta­će se i u ne­dje­lju, u Ni­šu.
– Oče­ku­ju nas dvi­je bit­ne utak­mi­ce sa Islan­dom. Kao što svi zna­mo, Island je ja­ko kva­li­tet­na eki­pa, bi­će to si­gur­no te­ška utak­mi­ca, ali uzdam se u nas, ima­mo ve­li­ke šan­se da ostva­ri­mo po­zi­ti­van re­zul­tat – re­kao je bek „or­lo­va” Da­li­bor Ču­tu­ra.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"