Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2015-04-28 POVODOM GODIŠNJICE RADA MINISTRI ZASJEDALI U RUDARSKOM BASENU KOLUBARA
Vučić došao kamionom na sjednicu Vlade
Vučić u Kolubari Vučić došao kamionom na sjednicu Vlade Srpski premijer je najavio smanjenje broja poslanika u Skupštini Tajkuni više ne upravljaju Srbijom, možda mogu da upravljaju pojedinim medijima i tokovima, ali ovom vladom nikada nisu i nikada neće, poručio je Vučić
Pre­mi­jer Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić ju­če je ka­mi­o­nom do­šao na sjed­ni­cu Vla­de, ko­ja je odr­ža­na na otvo­re­nom u Ko­lu­bar­skom ba­se­nu po­vo­dom go­di­nu da­na nje­nog ra­da.
– Od­go­vor­nost i rad su ključ­ne ri­je­či za sve mi­ni­stre u Vla­di. Naš po­sao je ne­pre­sta­na ak­ci­ja – ka­zao je Vu­čić na sve­ča­noj sjed­ni­ci Vla­de, ko­ja se odr­ža­la na ko­pu Tam­na­va u Ru­dar­skom ba­se­nu Ko­lu­ba­ra. On je po­ru­čio da Vla­da Sr­bi­je ne­ma pra­va na ne­pre­sta­ne ža­lo­poj­ke i iz­go­vo­re, već da ra­dom tre­ba da ide ka ci­lju i bo­ljit­ku.
– Osu­đe­ni smo na naj­te­že stva­ri i u spolj­noj po­li­ti­ci i u ele­men­tar­nim ne­po­go­da­ma, ali smo osu­đe­ni i da us­pi­je­mo – ka­zao je Vu­čić.
Pre­ma ri­je­či­ma pre­mi­je­ra, ak­tu­el­na vla­da odr­ža­la je 116 sjed­ni­ca za go­di­nu ra­da.
– Ni­je­smo se uvi­jek naj­od­go­vor­ni­je po­na­ša­li. Ovo ka­žem ne da bih ne­kog okri­vio, već da bi­smo shva­ti­li gdje su bi­le gre­ške i da bi­smo ra­di­li od­go­vor­ni­je i bo­lje – re­kao je Vu­čić.
Pre­mi­jer Sr­bi­je je po­ru­čio da će sva­ko ko že­li da osta­ne u Vla­di mo­ra­ti da bu­de u „ne­pre­sta­noj ak­ci­ji”. Na­ja­vio je i sma­nje­nje bro­ja po­sla­ni­ka u Skup­šti­ni, pa će pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma od sa­da­šnjih 250 po­sla­ni­ka u skup­šti­ni osta­ti iz­me­đu 125 i 150. Po­ru­čio je mi­ni­stri­ma da ima­ju „pri­vi­le­gi­ju da ra­de u te­škim vre­me­ni­ma” i da je ovo „isto­rij­ski tre­nu­tak”.
– Tre­ba da ra­di­mo te­že i na­por­ni­je. Ako bi­smo ra­di­li isto, ne bi bi­lo do­volj­no, a ne ka­žem da ne bi bi­lo do­bro – re­kao je Vu­čić i do­dao da u okvi­ru po­li­tič­kih re­fo­r­mi tre­ba ri­je­ši­ti i pi­ta­nje iz­bor­nih za­ko­na.
Pre­mi­jer je po­ru­čio da taj­ku­ni vi­še ne upra­vlja­ju Sr­bi­jom. Is­ta­kao je da taj­ku­ni mo­žda mo­gu da upra­vlja­ju po­je­di­nim me­di­ji­ma i to­ko­vi­ma, ali ovom vla­dom ni­ka­da ni­su i ni­ka­da ne­će.
– Po­seb­no sam po­no­san na po­li­tič­ku sta­bil­nost i uvje­ren sam da će ona zna­či­ti si­gur­ni­je in­ve­sti­ci­je u na­red­nom pe­ri­o­du – po­ru­čio je Vu­čić.
Pre­do­čio je i da je u pret­hod­ne dvi­je i po go­di­ne otvo­re­no 192.927 rad­nih mje­sta, ali da je pro­blem što je u isto vri­je­me iz­gu­blje­noi ne­što ma­nje rad­nih mje­sta od tog bro­ja.
Na­veo je i da je kra­jem 2012. po­čeo po­zi­ti­van rast, da je in­fla­ci­ja naj­ni­ža u po­sled­njih pet go­di­na i da je pet pu­ta ma­nja ne­go pri­je pet go­di­na.
Ob­ja­snio je da je od­lu­ka da sjed­ni­ca bu­de odr­ža­na u ko­lu­bar­skom ba­se­nu do­ni­je­ta jer je to je­di­no mje­sto gdje su se bo­ri­li s po­pla­vom.
– Ze­mlja je bi­la u vo­di do gu­še – ta­kvo je bi­lo sta­nje ka­da smo pre­u­ze­li Vla­du – ka­zao je Vu­čić do­da­ju­ći da su te­ško i na­por­no ra­di­li.
Par­la­ment i vla­da, ka­zao je pre­mi­jer, mo­ra­ju da po­sta­nu mje­sto gdje se ne­će šti­ti­ti pri­vi­le­go­va­ni, već gdje će po­sla­ni­ci i mi­ni­stri da šti­te svoj na­rod. – Vje­ru­jem da će­mo u na­red­nu go­di­nu da­na man­da­ta ima­ti sna­ge da ma­kar iza­đe­mo pred gra­đa­ne s na­cr­tom no­vih rje­še­nja čak i ka­da je ri­ječ o sma­nji­va­nju bro­ja po­sla­ni­ka – re­kao je Vu­čić.M.Nj.


Re­kon­struk­ci­ja krat­ka, ali slat­ka

Pre­mi­jer Alek­san­dar Vu­čić ka­že da će bi­ti iz­vr­še­na re­kon­struk­ci­ja Vla­de i da će tra­ja­ti „krat­ko, ali slat­ko”.
– Na­ja­vio sam re­kon­struk­ci­ju. Krat­ko će tra­ja­ti. Bi­će za­vr­še­na u Skup­šti­ni za je­dan dan. Bi­će krat­ko, ali slat­ko – po­ru­čio je Vu­čić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"