Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2015-04-28 TRIBUNAL ODBACIO OPTUŽBE LJEKARSKOG TIMA LIDERA RADIKALA Šešelj liječen po standardima
Ha­ški tri­bu­nal od­ba­cio je po­no­vlje­ne op­tu­žbe lje­kar­skog ti­ma pred­sjed­ni­ka SRS-a da je Vo­ji­slav Še­šelj u sud­skom pri­tvo­ru u Še­ve­nin­ge­nu ne­a­de­kvat­no i ne­pra­vo­vre­me­no li­je­čen od tu­mo­ra.
Za­mje­ni­ca sud­skog se­kre­ta­ra Kejt Ma­kin­toš oci­je­ni­la je u in­ter­nom do­pi­su su­di­ja­ma i pred­sjed­ni­ku Ha­škog tri­bu­na­la, po­zi­va­ju­ći se na na­laz dvo­ji­ce ne­za­vi­snih eks­pe­ra­ta iz Ho­lan­di­je i Bel­gi­je, da je li­je­če­nje li­de­ra ra­di­ka­la bi­lo „pot­pu­no u skla­du sa na­ci­o­nal­nim i me­đu­na­rod­nim uput­stvi­ma”, pre­no­se be­o­grad­ski me­di­ji.
„Spolj­na re­vi­zi­ja Še­še­lje­vog li­je­če­nja, ko­ju je tri­bu­nal na­ru­čio na­kon op­tu­žbi nje­go­vog lje­kar­skog ti­ma pred­vo­đe­nog Mi­lo­va­nom Bo­ji­ćem, po­ka­za­la je da je Še­šelj do­bio pri­mje­re­nu me­di­cin­sku nje­gu u pri­tvo­ru i da pri­mjed­be srp­skih lje­ka­ra ni­su za­sno­va­ne na in­for­ma­ci­ja­ma iz isto­ri­je bo­le­sti ko­ja im je bi­la sta­vlje­na na uvid”, na­ve­de­no je u do­pi­su.
Ma­kin­to­šo­va je na­gla­si­la da je Bo­ji­ćev tim pri­mjed­be na ne­ko­rekt­nost li­je­če­nja iz­nio pri­je ne­go što je imao uvid u kom­ple­tan Še­še­ljev me­di­cin­ski do­si­je, te da ni pet mje­se­ci na­kon to­ga ni­je su­du upu­tio ni­ka­kve pre­po­ru­ke o po­bolj­ša­nju te­ra­pi­je, iako je na to bio oba­ve­zan pre­ma pra­vi­li­ma tri­bu­na­la.
„I ho­land­ski i bel­gij­ski on­ko­log ko­je je Ha­ški tri­bu­nal an­ga­žo­vao po­tvr­di­li su da su di­jag­no­stič­ki te­sto­vi bi­li pri­mje­re­ni i pra­vo­vre­me­ni”, is­ta­kla je Ma­kin­to­šo­va. Po­ja­sni­la je da su, na­kon što je Še­šelj od­bio te­ra­pi­ju, lje­ka­ri u pri­tvo­ru is­prav­no od­lu­či­li da „kom­bi­nu­ju pom­no po­sma­tra­nje sa do­dat­nim di­jag­no­stič­kim te­sto­vi­ma”.
Za­mje­ni­ca se­kre­ta­ra tri­bu­na­la sa­op­šti­la je da je „za­do­volj­na što je Še­šelj u pri­tvo­ru pri­mio vi­so­ko­kva­li­tet­nu me­di­cin­sku nje­gu i na­gla­si­la da će istu ta­kvu nje­gu Še­šelj na­sta­vi­ti da pri­ma ako se vra­ti u pri­tvor”.
Li­der SRS-a Vo­ji­slav Še­šelj je 12. no­vem­bra pro­šle go­di­ne, od­lu­kom ras­prav­nog vi­je­ća, pu­šten na pri­vre­me­nu slo­bo­du ra­di li­je­če­nja u Sr­bi­ji.
Ape­la­ci­o­no vi­je­će je 30. mar­ta, usva­ja­ju­ći žal­bu tu­ži­la­štva, su­ge­ri­sa­lo pr­vo­ste­pe­nom vi­je­ću da smje­sta Še­še­lju na­lo­ži da se vra­ti u pri­tvor za­to što je, iz­ja­vom da se ne­će do­bro­volj­no vra­ća­ti u Hag, pre­kr­šio je­dan od dva pred­u­slo­va za bo­ra­vak na pri­vre­me­noj slo­bo­di.
Bu­du­ći da ras­prav­no vi­je­će to ni­je uči­ni­lo, tu­ži­la­štvo je od Ape­la­ci­o­nog vi­je­ća pro­šle sed­mi­ce za­tra­ži­lo da ga hit­no pri­mo­ra da opo­zo­ve Še­še­lja sa pri­vre­me­ne slo­bo­de.
Ape­la­ci­o­no vi­je­će je Še­še­lju kra­jem pro­šle ne­dje­lje da­lo rok od tri da­na da se iz­ja­sni o tom za­htje­vu.M.Nj.


Najs: Čud­no da su ga pu­sti­li

Biv­ši tu­ži­lac ha­škog tri­bu­na­la Dže­fri Najs iz­ja­vio je da ne mo­že da pro­ci­je­ni ka­ko će bi­ti okon­čan slu­čaj Vo­ji­sla­va Še­še­lja. Is­ta­kao je da je bi­la „ja­ko čud­na” od­lu­ka tog su­da da li­de­ra ra­di­ka­la pu­sti na pri­vre­me­nu slo­bo­du bez čvr­stih ga­ran­ci­ja dr­ža­ve Sr­bi­je da će on bi­ti vra­ćen u Hag.
„Za­mi­sli­te se­be kao su­di­ju u obič­nom su­du ko­ji su­di na pri­mjer pljač­ku, a op­tu­že­ni iz ne­kog raz­lo­ga mo­ra da ide u dru­gu dr­ža­vu. Vi kao su­di­ja ga ne bi­ste pu­sti­li bez čvr­stih ga­ran­ci­ja dr­ža­ve u ko­ju ide, da će se vra­ti­ti”, re­kao je Najs ko­ji je za­stu­pao op­tu­žni­cu pri­o­tiv Slo­bo­da­na Mi­lo­še­vi­ća. Sma­tra da je vr­lo čud­no što je tri­bu­nal na­pra­vio ta­kav aran­žman u slu­ča­ju Še­še­lja.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"