Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2015-10-21 PRIJATELJSKE I POSLOVNE VEZE CRNOGORCA KOJI JE LIKVIDIRAN U MOSTARU UKAZALE POLICIJI NA MOGUĆE NARUČIOCE UBISTVA
Za ubistvo Cicmila sumnjiče Fricov klan
Mjesto ubistva Cicmila Za ubistvo Cicmila sumnjiče Fricov klan Ubijeni Cicmil bio je prijatelj i blizak poslovni saradnik Ivana Vračara, koji je osuđen za Fricovo ubistvo, a bio je u bliskim odnosima i sa Dejanom Đukovićem, koji je ubijen prije šest godina. Policija sumnja da je Cicmil nova žrtva rata kotorskih klanova
Plu­ži­nja­nin Bo­ži­dar Cic­mil (32), ko­ji je ubi­jen pre­kju­če u cen­tru Mo­sta­ra, do­vo­đen je u ve­zu sa ubi­stvom Dra­ga­na Du­di­ća Fri­ca u Ko­to­ru. Upra­vo za­to is­tra­ži­te­lji sum­nja­ju da iza nje­go­ve li­kvi­da­ci­je sto­ji ko­tor­ska kri­mi­nal­na gru­pa ko­ja je pod kon­tro­lom plje­valj­skog nar­ko-bo­sa Dar­ka Ša­ri­ća, ko­jem je Fric bio de­sna ru­ka.
Po­li­ci­ja Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne upu­ti­la je ve­ći broj za­htje­va ko­le­ga­ma iz Cr­ne Go­re ka­ko bi im po­mo­gli u ra­svje­tlja­va­nju ubi­stva Bo­ži­da­ra Cic­mi­la. Pr­vi re­zul­ta­ti is­tra­ge uka­zu­ju na sum­nju da je on no­va žr­tva ra­ta ko­tor­skih kla­no­va.
Na osno­vu po­sto­je­ćih po­li­cij­skih po­da­ta­ka, ka­ko „Dan” sa­zna­je od iz­vo­ra iz MUP-a, stvo­ri­la se ja­ka sum­nja da iza Cic­mi­lo­vog ubi­stva sto­ji klan na či­jem su če­lu bi­li Du­dić i Ša­rić.
Te sum­nje po­ja­vi­le su se to­kom is­pi­ti­va­nja pri­ja­telj­skih i po­slov­nih ve­ze ubi­je­nog, ko­je su cr­no­gor­skim in­spek­to­ri­ma do­bro po­zna­te. Taj Plu­ži­nja­nin, u ko­jeg je za­sad ne­po­zna­ti na­pa­da­č pri­je dva da­na is­pa­li­o vi­še me­ta­ka, bio je u su­ko­bu sa Dra­ga­nom Du­di­ćem Fri­com, ko­ji je ubi­jen u ma­ju 2010. go­di­ne. Za to ubi­stvo osu­đen je Ivan Vra­čar, ko­ji je bio bli­zak pri­ja­telj sa Cic­mi­lom. Na­stra­da­li Plu­ži­nja­nin je ta­ko­đe do­vo­đen u ve­zu sa Fri­co­vim ubi­stvom.
Cic­mil je bio u pri­ja­telj­skim ve­za­ma i sa De­ja­nom Đu­ko­vi­ćem, vla­sni­kom ko­tor­skog „Red tak­si­ja”, ko­ji je pri­je šest go­di­na ubi­jen u Ko­to­ru. Cr­no­gor­ska po­li­ci­ja još uvi­jek ni­je iden­ti­fi­ko­va­la oso­bu ko­ja je ubi­la Đu­ko­vi­ća. Kra­jem ju­na ove go­di­ne, na ko­tor­skom as­fal­tu pa­la je no­va žr­tva u ra­tu kla­no­va iz tog pri­mor­skog gra­da. Is­pred zgra­de u ko­joj je sta­no­vao, sa vi­še hi­ta­ca je ubi­jen Ivan Lo­pi­čić, ko­ji je stra­dao na go­to­vo iden­ti­čan na­čin kao i nje­gov ujak Đu­ko­vić. Po­li­ci­ja ni­je ra­svi­je­tli­la ni to ubi­stvo.
Cic­mil je ubi­jen pre­kju­če uju­tru u Mo­sta­ru. Tom pri­li­kom ra­njen je i nje­gov vo­zač Sa­ša Br­kić (42) iz Sr­bi­je. Ubi­stvo se do­go­di­lo oko 9.30 u cen­tru Mo­sta­ra, u Uli­ci blaj­bur­ških žr­ta­va, u ga­ra­ži zgra­de u ko­joj je Cic­mil sta­no­vao. Ka­ko je sa­op­šte­no iz po­li­ci­je, ri­ječ je o kla­sič­noj sa­če­ku­ši.
Tom pri­li­kom na nje­ga je is­pa­lje­no pet hi­ta­ca, ko­ji su ga po­go­di­li u sto­mak.
Pre­ma na­či­nu iz­vr­še­nja ubi­stva, is­tra­ži­te­lji su za­klju­či­li da je ubi­ca u du­žem pe­ri­o­du pra­tio Cic­mi­la ka­ko bi ot­krio nje­go­ve na­vi­ke i is­pla­ni­rao li­kvi­da­ci­ju bez svje­do­ka.
Cic­mil je ne­dav­no po­vri­je­dio ra­me dok je upra­vljao pa­ra­glaj­de­rom, pa je an­ga­žo­vao Br­ki­ća kao vo­za­ča. Pre­ma nji­ho­vom pret­hod­nom do­go­vo­ru, Plu­ži­nja­nin se iz sta­na lif­tom spu­stio u pri­ze­mlje. Me­đu­tim, tu ga je sa­če­kao ma­ski­ra­ni ubi­ca i is­pa­lio u nje­ga pet me­ta­ka.
Br­kić je pri ula­sku u ga­ra­žu vi­dio Cic­mi­la ka­ko pa­da. U tom mo­men­tu je ugle­dao i ubi­cu i kre­nuo ko­li­ma na nje­ga. Po­što ga je uda­rio, ubi­ca je za­pu­cao i jed­nim met­kom ga po­go­dio u ra­me.
Pro­la­zni­ci su od­mah po­zva­li po­li­ci­ju i Hit­nu po­moć. Cic­mi­lo­vo ti­je­lo iz­ni­je­to je od­mah iz ga­ra­že ka­ko bi mu bi­la uka­za­na lje­kar­ska po­moć. I po­red re­a­ni­ma­ci­je, dok­to­ri ni­je­su uspje­li da mu spa­su ži­vot.
M.V.P.


Ra­dio u po­li­ci­ji

Pri­je od­la­ska u Mo­star, ka­ko je „Da­nu” po­tvr­đe­no iz MUP-a, Cic­mil je bio pri­pad­nik In­ter­vent­ne je­di­ni­ce Cen­tra bez­bjed­no­sti Her­ceg No­vi. On je uhap­šen pri­je ne­ko­li­ko go­di­na, ka­da je kod nje­ga pro­na­đen ar­se­nal oruž­ja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"