Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2015-10-21 SRĐAN MILIĆ U RAZGOVORU SA AMBASADORKOM SAD MARGARET EN UJEHARA SAOPŠTIO
Prelazna vlada zahtjev većine naroda
Ujehara i Milić Prelazna vlada zahtjev većine naroda
Upra­va po­li­ci­je je svo­jim ak­tiv­no­sti­ma i dje­lo­va­njem ugro­zi­la si­gur­nost i bez­bjed­nost gra­đa­na, mir i sta­bil­nost Cr­ne Go­re, sa­op­štio je ju­če li­der So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je Sr­đan Mi­lić to­kom raz­go­vo­ra sa am­ba­sa­dor­kom Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va Mar­ga­ret En Uje­ha­ra. Ka­ko je sa­op­šte­no, te­ma raz­go­vo­ra bi­la je ak­tu­el­na po­li­tič­ka si­tu­a­ci­ja, sa po­seb­nim osvr­tom na de­ša­va­nja 17. i 18. ok­to­bra u Pod­go­ri­ci.
–Ne­po­sto­ja­nje na­lo­ga, pre­ko­ra­če­nje si­le, na­pa­di na na­rod, po­sla­ni­ke i no­vi­na­re, ko­ji su obi­lje­ži­li pro­te­kli vi­kend, za­pra­vo pred­sta­vlja­ju re­al­nost si­ste­ma u ko­jem ži­vi­mo. Za­to su ovo pro­te­sti gra­đa­na Cr­ne Go­re, a ne bi­lo ko­je gru­pa­ci­je, po­li­tič­ke par­ti­je ili po­li­ti­ča­ra – po­ru­čio je pred­sjed­nik SNP-a.
On je do­dao da pro­te­sti pred­sta­vlja­ju od­bra­nu pra­va na iz­ra­ža­va­nje, slo­bo­du oku­plja­nja i eg­zi­sten­ci­jal­nu po­tre­bu za pro­mje­na­ma u Cr­noj Go­ri. Mi­lić je in­for­mi­sao am­ba­sa­dor­ku SAD da je na ini­ci­ja­ti­vu SNP-a za­ka­za­na i odr­ža­na sjed­ni­ca skup­štin­skog od­bo­ra za bez­bjed­nost i od­bra­nu, kao i da je odr­ža­na sjed­ni­ca Na­ci­o­nal­nog vi­je­ća za bez­bjed­nost. Li­der SNP-a je na­gla­sio da in­sti­tu­ci­je Cr­ne Go­re mo­ra­ju ima­ti ja­san stav u osu­di ne­u­stav­nog i ne­za­ko­ni­tog po­stu­pa­nja Upra­ve po­li­ci­je.
–Vla­da Cr­ne Go­re je ne­le­gi­tim­na, i ta­kva, upr­kos raz­li­či­tim iz­ja­va­ma nje­nih kon­sti­tu­e­na­ta, svoj op­sta­nak obez­bje­đu­je ima­gi­nar­nom pri­čom o če­ka­nju po­ziv­ni­ce za pri­stu­pa­nje Cr­ne Go­re NA­TO-u. Zbog to­ga in­si­sti­ra­mo da se for­mi­ra pre­la­zna vla­da, na­rav­no, dru­ga­či­jeg per­so­nal­nog sa­sta­va. Ta­kvu vla­du još od fe­bru­a­ra 2015. go­di­ne po­dr­ža­va­ju sve opo­zi­ci­o­ne par­la­men­tar­ne par­ti­je, kao i je­dan po­sla­nik SDP-a – ka­zao je Mi­lić am­ba­sa­dor­ki SAD.
On je is­ta­kao da je naj­va­žni­je da ide­ju o pre­la­znoj vla­di, ko­ja bi or­ga­ni­zo­va­la fer, de­mo­krat­ske i slo­bod­ne iz­bo­re, po­dr­ža­va ogrom­na ve­ći­na gra­đa­na Cr­ne Go­re.
–Či­nje­ni­ca da će se for­mi­ra­ti pre­la­zna vla­da, ko­ja će or­ga­ni­zo­va­ti po­šte­ne iz­bo­re, ni u kom slu­ča­ju ne pred­sta­vlja smet­nju za od­lu­ku Mi­ni­star­skog sa­vje­ta NA­TO-a u de­cem­bru. To je vi­še ne­go fer po­nu­da, do či­je re­a­li­za­ci­je će do­ći na mi­ran, gra­đan­ski i de­mo­krat­ski na­čin – pod­vu­kao je pred­sjed­nik SNP-a.
On je na­gla­sio da in­ci­den­ti od­go­va­ra­ju sa­mo oni­ma ko­ji ne že­le pro­mje­ne, već ho­će da za­dr­že sta­tus kvo u Cr­noj Go­ri.
V.R.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"