Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2015-10-21 SAVJET ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE NA VANREDNOJ SJEDNICI USVOJIO PREPORUKU
Policajci ne smiju ometati rad novinara
Još jedno upozorenje stiglo policiji Policajci ne smiju ometati rad novinara
Sa­vjet za gra­đan­sku kon­tro­lu ra­da po­li­ci­je usvo­jio je ju­če pre­po­ru­ku da po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci omo­gu­će, pri svim jav­nim oku­plja­nji­ma, ne­sme­tan rad me­di­ja i pri­su­stvo no­vi­na­ra i da se su­zdr­že od bes­po­treb­nog ogra­ni­ča­va­nja nji­ho­ve slo­bo­de kre­ta­nja ili iz­vje­šta­va­nja.
– Omo­gu­ća­va­nje pro­fe­si­o­nal­nog ra­da no­vi­na­ra i dru­gih me­dij­skih dje­lat­ni­ka, i nji­ho­vo iz­vje­šta­va­nje sa jav­nih oku­plja­nja, u in­te­re­su je jav­no­sti i sa­me po­li­cij­ske or­ga­ni­za­ci­je ka­da je ri­ječ o po­li­cij­skom po­stu­pa­nju i pri­mje­ni po­li­cij­skih ovla­šće­nja. S ob­zi­rom na in­for­ma­ci­je iz Upra­ve po­li­ci­je, Sa­vjet pre­po­ru­ču­je no­vi­na­ri­ma, ured­ni­ci­ma, me­dij­skim i no­vi­nar­skim aso­ci­ja­ci­ja­ma da raz­mo­tre ko­ri­sne pri­mje­re iz upo­red­ne prak­se ka­ko bi vi­dlji­vost me­di­ja i štam­pe na jav­nim oku­plja­nji­ma, po­seb­no onim ko­je pra­ti ten­zi­ja, bi­la una­prije­đe­na – na­vo­di se u sa­op­šte­nju pred­sjed­ni­ka Sa­vje­ta Alek­san­dra Sa­še Ze­ko­vi­ća.
S tim u ve­zi, ka­ko je na­ve­de­no, Sa­vjet po­zi­va Upra­vu po­li­ci­je da ini­ci­ra ne­po­sre­dan di­ja­log i ko­mu­ni­ka­ci­ju sa me­dij­skim i no­vi­nar­skim aso­ci­ja­ci­ja­ma, ka­ko bi se pre­ven­tiv­no dje­lo­va­lo na mo­gu­će ne­spo­ra­zu­me i one­mo­gu­ća­va­nje me­di­ja da ne­sme­ta­no iz­vje­šta­va­ju i oba­vlja­ju svoj le­gi­ti­man i dru­štve­no iz­u­zet­no va­žan rad.
Na sjed­ni­ci sa­vje­ta je raz­ma­tra­na pri­mje­na po­li­cij­skih ovla­šće­nja pri­li­kom odr­ža­va­nja pro­te­sta De­mo­krat­skog fron­ta i osta­lih oku­plja­nja gra­đa­na na­kon to­ga. U ra­du sjed­ni­ce, shod­no po­zi­vu, uče­stvo­va­li su po­moć­nik di­rek­to­ra Upra­ve po­li­ci­je Ni­ko­la Ja­nju­še­vić i ru­ko­vo­di­lac Odje­lje­nja za unu­tra­šnju kon­tro­lu po­li­ci­je Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va Dra­go Spi­ča­no­vić. Oni su Sa­vjet in­for­mi­sa­li o svim pred­u­ze­tim ak­tiv­no­sti­ma Upra­ve po­li­ci­je, po­seb­no o ak­tiv­no­sti­ma u do­me­nu utvr­đi­va­nja pre­ko­ra­če­nja po­li­cij­skih ovla­šće­nja, a od­go­va­ra­li su i na broj­na pi­ta­nja svih čla­no­va Sa­vje­ta.
– Ru­ko­vo­di­lac Odje­lje­nja za unu­tra­šnju kon­tro­lu ra­da po­li­ci­je, u svom iz­la­ga­nju, is­ta­kao je pro­ak­tiv­no dje­lo­va­nje unu­tra­šnje kon­tro­le po­li­ci­je, ka­ko kroz te­ren­sko pri­su­stvo i op­ser­va­ci­ju pri­mje­ne po­li­cij­skih ovla­šće­nja, ta­ko i kroz pre­gled sni­ma­ka Upra­ve po­li­ci­je, me­di­ja i sa­mih uče­sni­ka jav­nih oku­plja­nja – pi­še u sa­op­šte­nju.
Ze­ko­vić je no­vi­na­ri­ma na­kon sjed­ni­ce Sa­vje­ta ka­zao da je to­kom pro­te­sta bi­lo slu­ča­je­va pro­ble­ma­tič­ne pri­mje­ne po­li­cij­skih ovla­šće­nja, ali da se na osno­vu do­sa­da­šnjih pri­tu­žbi ne mo­že go­vo­ri­ti o bru­tal­no­sti i re­pre­si­ji. U ime Sa­vje­ta ka­zao je da ohra­bru­je gra­đa­ne da upu­ću­ju pri­mjed­be na po­stu­pa­nje po­li­ci­je.
– Za sa­da ima­ju sa­mo ne­ko­li­ko pri­tu­žbi, ta­ko da u tom kon­tek­stu ne sto­je ocje­ne o po­li­cij­skoj re­pre­si­ji i bru­tal­no­sti – ka­zao je Ze­ko­vić.
Upi­tan da li na osno­vu ma­lo pri­tu­žbi ocje­nju­je da ni­je bi­lo bru­tal­no­sti, on je re­kao da je to nje­go­va lič­na ocje­na.
– Kao pred­sjed­nik Sa­vje­ta, na osno­vu pri­tu­žbi ko­je sa­da ima­mo, te­ško da mo­že­mo re­ći da se ra­di o bru­tal­no­sti i re­pre­si­ji po­vo­dom svih ovih slu­ča­je­va. Na­rav­no, iz­gle­da da ima slu­ča­je­va pro­ble­ma­tič­ne pri­mje­ne po­li­cij­skih ovla­šće­nja. Ne mo­gu re­ći ge­ne­ral­no, jer će mo­žda bi­ti još pri­tu­žbi, u ovom tre­nut­ku mo­gu re­ći da se ra­di o po­je­di­nač­nim in­ci­den­ti­ma – ka­zao je Ze­ko­vić.V.R.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"