Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2015-10-11 MONTENEGROERLAJNZ NE MARI ZA UREDBU VLADE O ZARADAMA U DRŽAVNIM PREDUZEĆIMA
Daliborka sekretarici dala platu 1.165 eura
Pejović Daliborka sekretarici dala platu 1.165 eura Sekretarica predsjednice odbora direktora Ana Pejović, koja ima završenu srednju školu, u februaru je primila 1.165 eura Prema uredbi, direktori sektora treba da primaju oko 720 eura. Sadašnji v.d. direktora, a donedavno šef pravne službe Lidija Pantović, u februaru je primila 1.673 eura, koordinator za bezbjednost Miloš Vučinić 1.885 eura, komercijalni direktor Predrag Marković 1.389 eura
U ko­joj mje­ri Mon­te­ne­gro­er­lajnz kr­ši ured­bu o za­ra­da­ma iz­vr­šnih di­rek­to­ra, di­rek­to­ra sek­to­ra i nji­ho­vih po­moć­ni­ka u dr­žav­nim kom­pa­ni­ja­ma, naj­bo­lje go­vo­ri po­da­tak da se­kre­ta­ri­ca pred­sjed­ni­ce od­bo­ra di­rek­to­ra Da­li­bor­ke Pe­jo­vić ima ve­ću pla­tu od pre­mi­je­ra i mi­ni­sta­ra u Vla­di.
Pre­ma pre­gle­du za­ra­da za fe­bru­ar, u ko­ji je „Dan” imao uvid, se­kre­ta­ri­ca Da­li­bor­ke Pe­jo­vić, Ana Pe­jo­vić, ko­ja ima za­vr­še­nu sred­nju ško­lu, pri­mi­la je tog mje­se­ca 1.165,83 eura. Nje­na pla­ta bi­la bi pre­ko 1.200 eura, ali je iz­nos od 43,39 eura oti­šao na ra­tu za kre­dit. Pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić je u pro­šloj go­di­ni imao pla­tu od 1.139 eura, vi­ce­pre­mi­je­ri Du­ško Mar­ko­vić i Vu­ji­ca La­zo­vić 1.051, od­no­sno 1.135 eura, mi­ni­star fi­nan­si­ja Ra­do­je Žu­gić 1.011 eura, a mi­ni­star vanj­skih po­slo­va Igor Luk­šić 943 eura.
Pre­ma pre­gle­du za­ra­da iz ok­to­bra i no­vem­bra pro­šle go­di­ne, u ko­ji je „Dan” imao uvid, Ana Pe­jo­vić je pri­mi­la 927, od­no­sno 791 euro.
Vla­da je u ma­ju 2013. go­di­ne do­ni­je­la ured­bu ko­jom se za­ra­de iz­vr­šnih di­rek­to­ra ogra­ni­ča­va­ju na dvi­je pro­sječ­ne u dr­ža­vi, dok se di­rek­to­ri­ma sek­to­ra ogra­ni­ča­va­ju na jed­nu i po pro­sječ­nu pla­tu. U ci­fra­ma, iz­vr­šnom di­rek­to­ru je pla­ta oko 970, a dru­gim ru­ko­vo­di­o­ci­ma oko 720 eura.
Iz­vr­šni di­rek­tor Mon­te­ne­gro­er­laj­nza Živ­ko Ba­nje­vić, ko­ji je ne­dav­no pod­nio za­htjev za spo­ra­zum­ni ras­kid, imao je pla­tu 4.300 eura. On je to prav­dao ti­me što je ra­dio i kao aka­un­tabl me­na­džer i za tu po­zi­ci­ju do­bi­jao 2.500 eura, a kao di­rek­tor 980 eura, pa je, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, za­ra­đi­vao tri i po hi­lja­de. Pre­ma pre­gle­du za­ra­da za vi­še mje­se­ci pro­šle go­di­ne, Ba­nje­vić je imao za­ra­du od 4.303,93 eura, od če­ga su na ra­te za kre­dit od­la­zi­la 342,23 eura.
Nje­go­va na­sled­ni­ca Li­di­ja Pan­to­vić, ko­ja je ra­di­la kao šef prav­ne slu­žbe MA od ok­to­bra pro­šle go­di­ne, u fe­bru­a­ru je pri­mi­la 1.673 eura, ka­da joj se od­bio iz­nos za ra­tu od 75,6 eura. Pre­ma ured­bi Vla­de, Pan­to­vi­će­va je mo­gla da pri­mi ma­lo pre­ko 720 eura.
Ko­or­di­na­tor za bez­bjed­nost Mi­loš Vu­či­nić u istom mje­se­cu pri­mio je 1.885 eura. Pla­ta bi mu bi­la ve­ća, ali je 89,09 eura da­to za kre­dit. Fi­nan­sij­ska di­rek­to­ri­ca Je­le­na Ki­li­bar­da u fe­bru­a­ru je pri­mi­la 1.121 euro, ko­mer­ci­jal­ni di­rek­tor Pre­drag Mar­ko­vić, sin vi­ce­pre­mi­je­ra Mar­ko­vi­ća, 1.389 eura, nje­gov po­moć­nik Dra­gan Po­po­vić 1.192 eura, še­fi­ca ka­drov­ske slu­žbe Ne­la Mar­ko­vić 1.128 eura. Se­kre­tar dru­štva Olja Ra­do­vić pri­mi­la je u fe­bru­a­ru 1.113 eura, a bla­gaj­nik dru­štva Mir­ja­na Đu­ro­vić 1.185 eura.
Mon­te­ne­gro­er­lajnz je u pro­šloj go­di­ni po­slo­vao sa gu­bit­kom od 9,5 mi­li­o­na eura, što je re­kor­dan mi­nus kad je ova kom­pa­ni­ja u pi­ta­nju. U pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne mi­nus je 6,5 mi­li­o­na, a sa mi­nu­som od 41 mi­li­o­na sa kra­ja 2013. go­di­ne, uku­pan gu­bi­tak pred­u­ze­ća je 57 mi­li­o­na eura.
Da­li­bor­ka Pe­jo­vić je na če­lu MA od ju­na 2013. go­di­ne. Na tom mje­stu je na­sli­je­di­la Zo­ra­na Đu­ri­ši­ća, pro­tiv ko­ga je pod­ni­je­la pri­ja­vu tu­ži­la­štvu zbog fi­nan­sij­skih iz­vje­šta­ja iz 2013. go­di­ne. Tu­ži­la­štvo je, me­đu­tim, pri­ja­vu od­bi­lo, a pri­je dvi­je sed­mi­ce in­spek­to­ri za pri­vred­ni kri­mi­nal po­če­li su da pro­vje­ra­va­ju iz­vje­šta­je MA za pro­šlu go­di­nu. Sko­ro sto­po­stot­ni vla­snik MA je dr­ža­va.
D.M.


Va­ri­ja­bi­le do 500 eura

„Dan” je pro­šle sed­mi­ce ob­ja­vio da su u tom pred­u­ze­ću la­ni di­je­li­le va­ri­ja­bi­le na pla­te do 530 eura. Do­da­tak na pla­tu od 530 eura do­bi­la je se­kre­ta­ri­ca iz­vr­šnog di­rek­to­ra Ire­na Kri­vo­ka­pić. Pre­ma do­stup­nim po­da­ci­ma, u av­gu­stu je is­pla­će­no 65 va­ri­ja­bi­la, a pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma u de­cem­bru se 35 va­ri­ja­bi­la se di­je­li­lo i osta­lih mje­se­ci. Va­ri­ja­bi­le se obič­no di­je­le ka­da pred­u­ze­će po­slu­je sa do­bit­kom.


Ne od­go­va­ra­ju

Po­vo­dom za­ra­da di­rek­to­ra i kr­še­nja ured­be o za­ra­da­ma, iz „Da­na” smo pri­je se­dam da­na kon­tak­ti­ra­li Mon­te­ne­gro­er­lajnz, ali od­go­vor na po­sta­vlje­na pi­ta­nja ni­je­smo do­bi­li.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"