Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2015-12-31 LIDER POKRETA ZA PROMJENE NEBOJŠA MEDOJEVIĆ ZA „DAN” O NAJVAŽNIJEM CILJU U 2016. GODINI Režim pada, jedinstvo opozicije donosi slobodu
Go­di­nu ko­ja je iza nas obi­lje­ži­li su pro­te­sti De­mo­krat­skog fron­ta, ša­to­ri, slo­bod­na te­ri­to­ri­ja, kamp slo­bo­de, upor­nost i hra­brost de­se­ti­na hi­lja­da lju­di ko­ji su hra­bro pro­te­sto­va­li, bru­tal­ni te­ror po­li­cij­skih fa­lan­gi dik­ta­to­ra, kao i ne­sprem­nost ostat­ka opo­zi­ci­je da na­pu­sti Skup­šti­nu i pri­dru­ži se DF-u u or­ga­ni­za­ci­ji pro­te­sta, ka­zao je za „Dan” li­der Po­kre­ta za pro­mje­ne i član Pred­sjed­ni­štva DF-a Ne­boj­ša Me­do­je­vić.
– Na­kon svih de­ša­va­nja od 27. sep­tem­bra do da­nas, sa­da mo­gu da ka­žem da sam ve­o­ma za­do­vo­ljan efek­ti­ma pro­te­sta. Pro­bu­di­li smo u na­ro­du opo­zi­ci­o­nu ener­gi­ju, mno­ge ap­sti­nen­te i raz­o­ča­ra­ne gla­sa­če opo­zi­ci­je po­no­vo an­ga­žo­va­li, oslo­bo­di­li stra­ha od dik­ta­to­ra i po­ka­za­li do­ma­ćoj i ino­stra­noj jav­no­sti da je glav­ni i je­di­ni pro­blem i op­struk­ci­ja raz­vo­ju de­mo­kra­ti­je i re­for­ma­ma – dik­ta­tor. On je po­ka­zao da je, kao i sva­ki dik­ta­tor, spre­man da te­ro­ri­še mir­ne gra­đa­ne, da ih tru­je boj­nim otro­vi­ma, pre­bi­ja i hap­si sa­mo za­to što se ne sla­žu sa nje­go­vom po­li­ti­kom pljač­ke, ko­rup­ci­je, iz­da­je i kra­đe iz­bo­ra – po­ru­čio je Me­do­je­vić.
De­mo­krat­ski front je, ka­že, uspio da ogo­li su­štin­sku pri­ro­du re­ži­ma u Cr­noj Go­ri i da po­ka­že da je dik­ta­tor spre­man na sve da spri­je­či slo­bod­ne iz­bo­re, jer je svje­stan da na slo­bod­nim iz­bo­ri­ma nje­go­va sek­ta ne bi do­bi­la vi­še od 15 od­sto gla­so­va. Bez kra­đe, ku­po­vi­ne, ucje­na, Ud­be, po­li­ci­je, taj­ku­na, ma­fi­je, na­vo­di Me­do­je­vić, DPS sek­ta ne­ma te­o­rij­ske šan­se da iz­bjeg­ne po­raz od ve­ćin­ske, an­ti­re­žim­ske Cr­ne Go­re.
– Dra­go mi je da su i gra­đa­ni pre­po­zna­li DF kao od­go­vor­nu, hra­bru i spo­sob­nu opo­zi­ci­ju ko­ja je sprem­na da sta­ne na put dik­ta­to­ru i da ga spri­je­či u na­mje­ri da do­ve­de ze­mlju do ban­kro­ta i da je pre­tvo­ri u svo­je pri­vat­no vla­sni­štvo. Dik­ta­tor je traj­no si­ro­ma­štvo i po­ni­že­nje pri­pre­mio kao plan za 99 od­sto sta­nov­ni­štva, a luk­suz, bo­gat­stvo i moć za je­dan od­sto pri­pad­ni­ka svo­je ka­ste. Oslo­bo­di­li smo skri­ve­nu ener­gi­ju na­šeg na­ro­da, uje­di­ni­li ga, po­vra­ti­li mu do­sto­jan­stvo i po­ve­li na put slo­bo­de i de­mo­kra­ti­je. Mir­nim, ne­na­sil­nim, ali upor­nim i hra­brim, kre­a­tiv­nim me­to­da­ma gra­đan­ske ne­po­slu­šno­sti i ot­po­ra za­slu­ži­li smo po­vje­re­nje i onih ko­ji su do sa­da sum­nji­ča­vo gle­da­li na opo­zi­ci­ju – na­vo­di fuk­ci­o­ner Fron­ta.
Svi­ma u DF-u je, ka­ko je do­dao, dra­go da je po­stig­nut op­šti kon­sen­zus u opo­zi­ci­ji oko pred­lo­ga ko­je je taj opo­zi­ci­o­ni sa­vez još u sep­tem­bru 2014. go­di­ne jav­no ob­ja­vio, da se du­bo­ka po­li­tič­ka kri­za u Cr­noj Go­ri iza­zva­na do­ka­za­nom kra­đom iz­bo­ra i ne­le­gi­tim­nim or­ga­ni­ma vla­sti mo­že pre­va­zi­ći sa­mo kroz odr­ža­va­nje fer iz­bo­ra, ko­je je­di­no mo­že or­ga­ni­zo­va­ti pre­la­zna vla­da, sa­sta­vlje­na od svih par­la­men­tar­nih stra­na­ka, po mo­de­lu ko­mi­ni­sta­ra i me­đu­sob­ne kon­tro­le.
– Dra­go nam je da su dio SNP i ne­za­vi­sni po­sla­ni­ci pri­hva­ti­li naš me­tod bor­be, a to su mir­ni i ne­na­sil­ni pro­te­sti i gra­đan­ska ne­po­slu­šnost – na­gla­sio je Me­do­je­vić.
Na­po­mi­nje da je pre­mi­jer Mi­lo Đu­ka­no­vić vi­še pu­ta jav­no od­bio pre­la­znu vla­du, jer zna da bi ta­ko bi­la spri­je­če­na zlo­u­po­tre­ba dr­žav­nih re­sur­sa i slu­žbi. De­mo­krat­ski front, na­gla­sio je, na­sta­vlja sa pro­te­sti­ma i po­zi­va sve gra­đa­ne i an­ti­re­žim­ski ori­jen­ti­sa­ne struk­tu­re da im se pri­dru­že „da do­ve­de­mo na­šu bor­bu do kra­ja”.
– Je­di­no ma­sov­nim de­mon­stra­ci­ja­ma i gra­đan­skom ne­po­slu­šno­šću, mir­no i ne­na­sil­no, ali upor­no i od­luč­no, pri­mo­ra­će­mo re­žim na pri­hva­ta­nje na­ših za­htje­va ko­ji su mi­ni­mal­ni – for­mi­ra­nje pre­la­zne vla­de i odr­ža­va­nje fer iz­bo­ra u go­di­ni ko­ja je iona­ko go­di­na re­dov­nih iz­bo­ra – za­klju­čio je Me­do­je­vić.
V.R.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"