Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Da odrobija godinu i plati 380.000 eura * Jačati vladavinu prava * Ne vraćam se direktno u politiku * Dvije tragedije obilježile doček * Osvojili ledom okovani Nevidio * Pomoć za ugrožene * Da odrobija godinu i plati 380.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 03-01-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Crnogorac pao s motora. Izlazi iz bolnice sav u gipsu, i dolazi mu brat u posetu.
-Pa šta je bilo brate? Šta si slomio?
-Kaže doktor da imam prelom rebra, frakturu mozga, iščašenje kuka, frakturu potkolenice i frakturu klavikule...
Kaže mu brat:
-A ne mogu ti ja to pamtit' brate. Ja ću reći majci da si umro!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2015-12-22 SPECIJALNO TUŽILAŠTVO ISPITUJE POSLOVANJE ŽELJEZARE U PERIODU DOK JE TIM PREDUZEĆEM UPRAVLJAO NEKSAN
Daka pod istragom
Daka pod istragom Predmetom koji je u fazi izviđaja, prema nezvaničnim saznanjima „Dana”, ispituje se i sječenje u staro gvožđe i topljenje pogona valjaonice, koji nije radio od 2002. godine
Pred­met ko­ji je for­mi­ran po­vo­dom po­slo­va­nja Že­lje­za­re Nik­šić na­la­zi se u fa­zi iz­vi­đa­ja i njim je ob­u­hva­ćen pe­ri­od ka­da se Že­lje­za­ra Nik­šić na­la­zi­la u ste­ča­ju i dok je Že­lje­za­rom upra­vlja­la kom­pa­ni­ja Nek­san iz Nik­ši­ća, vla­sni­ka Mi­o­dra­ga Da­ke Da­vi­do­vi­ća.
To je na­ve­de­no u sa­op­šte­nju ko­je je ob­ja­vlje­no na saj­tu Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva.
Tu­ži­la­štvo, pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma „Da­na” is­pi­tu­je i sje­če­nje u sta­ro gvo­žđe i to­plje­nje po­go­na va­lja­o­ni­ce, ko­ji ni­je ra­dio od 2002. go­di­ne.
Da­vi­do­vić je upra­vljao Že­lje­za­rom go­di­nu da­na, u pe­ri­o­du dok je u toj kom­pa­ni­ji bio na sna­zi ste­čaj. Ste­čaj je u Že­lje­za­ru uve­den 15. apri­la 2011. go­di­ne, na za­htjev rad­ni­ka. Da­vi­do­vić je ušao u Že­lje­za­ru kra­jem apri­la iste go­di­ne, a kom­pa­ni­jom je upra­vljao do pro­da­je tur­skom To­šče­li­ku, po­čet­kom ma­ja 2012.
Od Da­vi­do­vi­ća ju­če ni­je­smo mo­gli do­bi­ti ko­men­tar jer je nje­gov broj te­le­fo­na do­stu­pan re­dak­ci­ji bio is­klju­čen.
On je, ka­ko je ra­ni­je tvr­dio, ušao u nik­šić­ku fa­bri­ku na in­si­sti­ra­nje pred­stav­ni­ka sin­di­ka­ta, ali i vi­še od 1.400 ta­da­šnjih rad­ni­ka ko­ji­ma ho­land­ska kom­pa­ni­ja MNSS, ko­ja je ta­da ga­zdo­va­la Že­lje­za­rom, ni­je is­pla­ći­va­la pla­te. Ob­u­sta­vlje­nu pro­iz­vod­nju po­kre­nuo je sve­ga dva da­na na­kon što je sa ste­čaj­nim uprav­ni­kom Že­lje­za­re Ve­se­li­nom Pe­ri­ši­ćem pot­pi­sao ugo­vor o po­slov­no-teh­nič­koj sa­rad­nji, ko­ji je va­žio tri mje­se­ca, ali je pro­du­ža­van sve do ma­ja 2012. go­di­ne, ka­da je že­lje­za­ri­na imo­vi­na pro­da­ta tur­skom To­šče­li­ku. Nek­san je ta­da bio je­di­na na­da broj­nim že­lje­zar­ci­ma ko­ji­ma je biv­ši vla­snik fa­bri­ke, kom­pa­ni­ja MNSS, osta­la du­žna mi­li­o­ne eura za pla­te, po­ve­zi­va­nje sta­ža i stam­be­ne kre­di­te. Za vri­je­me Da­vi­do­vi­ćeg an­ga­žma­na pro­sječ­na pla­ta rad­ni­ka iz­no­si­la je oko 700 eura, a za ob­no­vu pro­iz­vod­nje Nek­san je obez­bi­je­dio kre­dit za ko­ji je za­lo­že­na cje­lo­kup­na imo­vi­na te kom­pa­ni­je. Da­vi­do­vić je uče­stvo­vao na po­sled­njem ten­de­ru za pro­da­ju že­lje­za­ri­ne imo­vi­ne po­nu­div­ši 15 mi­li­o­na eura, ali je To­šče­lik na jav­noj li­ci­ta­ci­ji po­nu­dio 100 hi­lja­da eura vi­še.
Da­vi­do­vić je Že­lje­za­ru spa­sa­vao i 2003. go­di­ne, ka­da su ta­da­šnji vla­sni­ci fa­bri­ke, pred­stav­ni­ci, na­vod­no ru­ske kom­pa­ni­je Ru­smont stil pod okri­ljem no­ći na­pu­sti­li Nik­šić, osta­vlja­ju­ći ne­ka­da­šnji gi­gant u vi­še­mi­li­on­skim du­go­vi­ma za ko­je ni­ko ni­ka­da ni­je od­go­va­rao, a pla­će­ni su iz dr­žav­nog bu­dže­ta.
B.B.- J.V.

Spor oko ula­ga­nja
U Pri­vred­nom su­du ju­če je u po­no­vlje­nom po­stup­ku na­sta­vljen spor ko­ji vo­di Da­vi­do­vi­ćev Nek­san sa Že­lje­za­rom, na­kon što je Ape­la­ci­o­ni sud usvo­jio žal­bu te kom­pa­ni­je na pre­su­du pr­vo­ste­pe­nog su­da. Ape­la­ci­o­ni sud vra­tio je na po­nov­ni po­stu­pak spor, na­kon što pr­vo­ste­pe­ni sud ni­je pri­znao toj kom­pa­ni­ji ula­ga­nja od 1,8 mi­li­o­na, od če­ga se na ula­ga­nja od­no­si 1,1 mi­li­on, a na ka­ma­te oko 650 hi­lja­da. Nek­san je tu­žio Že­lje­za­ru za iz­nos od oko tri mi­li­o­na eura, od če­ga im je pr­vo­ste­pe­ni sud do­su­dio 1,25 mi­li­o­na. Su­di­ja Di­ja­na Ra­ič­ko­vić do­su­di­la je Nek­sa­nu 1,25 mi­li­o­na, ko­li­ko je iz­dvo­je­no za pla­te rad­ni­ka Že­lje­za­re u ste­ča­ju, ali je od­bi­la dru­gi dio Nek­sa­no­vog tu­žbe­nog za­htje­va, od­no­sno po­tra­ži­va­nje od 1,1 mi­li­on eura za in­ve­sti­ci­je u Že­lje­za­ru, to­kom pe­ri­o­da ka­da je njom ru­ko­vo­dio, kao i 650 hi­lja­da za ob­ra­ču­na­te ka­ma­te. Ula­ga­nja ni­je pri­zna­la ni ste­čaj­na upra­va.
Na­red­no ro­či­šte za­ka­za­no je za 10. fe­bru­ar.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"