Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Brano samo od Zeta filma zaradio 261.000 * Šešelj sprema listu za izbore * Vlada popustila pod pritiskom opozicije * Stojanoviću ostavka ili optužnica * Brano samo od Zeta filma zaradio 261.000 * Ubica namamio žrtve preko Fejsbuka * Pilot i ranije letio tom putanjom
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-07-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Hu Čunjung, portparol MIP-a Narodne Republike Kine:
Smatramo da je NATO proizvod hladnog rata i Kina se protivi uključivanju dodatnih država.

Vic Dana :)

На разгласу у авион капетан обавјештава путнике да ће авион ускора да слети. Након тога он заборави да искључи микрофон и цио авион чује разговор у пилотској кабини.
- Шта ћемо радити у Београду?
- Шта ја знам. Реци ти?- одговара копилот.
- Знаш шта? Прво ћемо несто појести, па мало ћемо попити, а онда ћемо узети ове двије стујардесе па ја ћу једну а ти другу. Важи?- пита пилот.
Једна од стујардеса кад је чула да је пилот заборавио разглас потрчи да им то каже али баш пред врата се спотакне, а на то ће једна старија бака која је била међу путнике:
- Полако дијете, зар ниси чула прво ће нешто појести..Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2016-07-23 RADOMIR GLENDŽA ODGOVORIO DIREKTORIMA „PARKING SERVISA” ANTU DELOIKU I DRAGANU LIJEŠEVIĆU
Moja kontrola za vas je noćna mora
Glendža sa dokumentacijom o poslovanju „Parking servisa” Moja kontrola za vas je noćna mora Istina je gospodo, da ja znam mnogo toga, za to Vam i smeta da budem u preduzeću, jer znate koje papire tražim da mi se dostave, a oni se upravo tiču Vaših kriminalnih radnji - naglašava Glendža i dodaje da on nema čega da se stidi
BU­DVA - Pred­stav­nik opo­zi­ci­je u od­bo­ru di­rek­to­ra bu­dvan­skog „Par­king ser­vi­sa” Ra­do­mir Glen­dža, od­gvo­rio je na na­vo­de pred­sjed­ni­ka od­bo­ra di­rek­to­ra ovog pred­u­ze­ća An­ta De­lo­i­ka i iz­vr­šnog di­rek­to­ra Dra­ga­na Li­je­še­vi­ća ko­ji su tvr­dili da ne op­stru­ra­ju njegpv rad već da je on u kon­flik­tu in­teresa, te da ra­di već osam go­dina na nep­os­to­je­ćem rad­nom mje­stu. Glen­dža tvr­di da je za De­lo­i­ka i Li­je­še­vi­ća glav­ni pro­blem što on zna šat tre­ba kon­tro­li­sa­ti u Par­king ser­vi­su i da ih to či­ni ner­vo­zni­ma.
- Go­spo­di­ne De­lo­ik, ni­je­sam kre­nuo ni­ka­kvom haj­kom na pred­u­ze­će, već kao član od­bo­ra di­rek­to­ra is­pred opo­zi­ci­je sam po­sta­vljen da vr­šim kon­tro­lu.
Vaš pro­blem je to što sam ja svje­dok va­šeg „uspje­šnog po­slo­va­nja”, pa znam što tre­ba kon­tro­li­sa­ti. To Vas oči­gled­no či­ni ner­vo­znim. Vi, gospodine De­lo­ik, ne mo­že­te go­vo­ri­ti o lo­gi­ci, a još ma­nje o mo­ra­lu. Pri­je sve­ga, ja ne vo­dim sud­ske spo­ro­ve. Sud me je vra­tio na po­sao sa ko­ga sam uda­ljen Va­šom vo­ljom, a dru­gi spor Vi vo­di­te pro­tiv me­ne, pa ga već dvi­je i po go­di­ne od­la­že­te. Tač­no je da sam se, kao i ve­li­ka ve­ći­na gra­đa­na Bu­dve, za­po­slio vo­ljom du­go­go­di­šnjeg ne­pri­ko­sno­ve­nog DPS-a, ali je tač­no i to da ja ni­ka­da ni­je­sam bio član DPS-a, a po­sled­nji put sam tu par­ti­ju gla­sao 2008.go­di­ne.Ne­i­sti­na je i da sam do­sad bio u se­dam ili osam par­ti­ja. Je­di­na par­ti­ja či­ji sam član bio je GP „Ura” u tra­ja­nju od če­ti­ri mje­se­ca. U ime De­mo­sa sam an­ga­žo­van kao ne­za­vi­sni kan­di­dat u od­bo­ru di­rek­to­ra. Sa­da sam pred­sjed­nik i je­dan od osni­va­ča NVU „Bu­dvan­ski gra­đan­ski sa­vez,” i to je je­di­na isti­na, a vi mo­zda ho­će­te za­šti­tu DPS-a od ta­kvih pre­le­ta­ča, da se za­u­zmu kod Kat­ni­ća – na­veo je Glen­dža u od­go­vo­ru uz kon­sta­ta­ci­ju da je i De­lo­ik po­ku­šao da de­man­tu­je­te ne­slu­će­nu pljač­ku pred­u­ze­ća u ko­jem je pr­vi čo­vjek već 10 go­di­na.
Glen­dža na­gla­ša­va da je nje­gov je­di­ni cilj da pred­u­ze­će šti­ti što, ka­ko na­gla­ša­va, či­ni svih ovih go­di­na, od „ta­kvih kao što ste Vi”.
- Ne re­ko­ste ni­šta o opljač­ka­nih naj­ma­nje 3,5 mi­li­o­na eura na ime iz­grad­nje ga­ra­že u Ra­fa­i­lo­vi­ća­ma i ogrom­nog opljač­ka­nog nov­ca po ra­znim osno­va­ma u pred­u­ze­ću „Par­king ser­vis’. Mo­ra­lan čo­vjek bi odav­no pod­nio ostav­ku zbog ne­ga­tiv­nih du­go­go­di­šnjih re­zul­ta­ta u po­slo­va­nju, ali Vi ste svje­sni da ni­je mo­glo bi­ti u Va­šu i u ka­su pred­u­ze­ća. Za­to Vi go­spo­do De­lo­ik i Li­je­še­ić i ne pro­zi­va­te Vaš do­ju­če­ra­šnje men­to­re, jer ste isti. Sa­mo se raz­li­ku­je­te, što ste Vi tek na re­du da pri­zna­te kri­vi­cu , a oni su već pri­zna­li.Umje­sto da se sti­di­te Vi po­ku­ša­va­te tra­ča­re­njem vri­je­đa­ti dru­ge. Isti­na je go­spo­do, da ja znam mno­go to­ga, za to Vam i sme­ta da bu­dem u pred­u­ze­ću, a ka­mo­li kon­tro­lor. To je vaš noć­na mo­ra!
Zna­te Vi do­bro ko­je pa­pi­re tra­žim da mi se do­sta­ve, a oni se upra­vo ti­ču Va­ših kri­mi­nal­nih rad­nji, pa se tru­di­te na sve mo­gu­će na­či­ne da me uda­lji­te od mo­je da­lje kon­tro­le- na­gla­ša­va Glen­dža i do­da­je da je ne­i­sti­na i da je u pred­u­ze­ću ra­dio na iz­mi­šlje­nom rad­nom mje­stu.
-U pred­u­ze­ću sam se za­po­slio u ju­lu 2008.go­di­ne po pret­hod­no ras­pi­sa­nom ogla­su na rad­no mje­sto še­fa slu­žbe jav­nih ga­ra­ža. Is­pu­nja­vao sam sve uslo­ve iz ogla­sa, za raz­li­ku od di­rek­to­ra Li­je­še­vi­ca, ko­ji je imao sa­mo osnov­nu ško­lu, a Vi ste ga lič­no pri­mi­li 2006. go­di­ne, kao i 2011. na pret­hod­no ras­pi­sa­nom kon­kur­su za mje­sto di­rek­to­ra. Dru­go je pi­ta­nje, za­što je baš Li­je­še­vić is­pu­nja­vao Va­še uslo­ve? Ako ima prav­de, vi će­te u za­tvor, a ne da vam se da­je mo­guć­nost da dr­ži­te kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re, ali na­ža­lost i to je sli­ka da­na­šnje Cr­ne Go­re- kon­sta­tu­je Glend­dža i na­gla­ša­va da on ne­ma če­ga da se sti­di.V.R.


Što ste ra­di­li, ra­di­li ste, vi­še ta­ko ne­će mo­ći

- Vi do­bro zna­te da ja ni­je­sam u kon­flik­tu in­te­re­sa, već u ne­do­stat­ku ar­gu­me­na­ta, ob­ma­nju­je­te jav­nost. Do­dat­no ste sa­da upla­še­ni i od spe­ci­jal­nog tu­ži­la­stva, jer ako Vas oni ko­nač­no po­sje­te, za­bo­ra­vit će­te na me­ne. Go­spo­do, sud me je vra­tio na po­sao 24.ju­la 2015. go­di­ne, ali mi to vi do da­nas ni­je­ste omo­gu­ći­li, ci­je­ne­ći da je pri­vre­me­na mje­ra do­ni­je­ta ne­za­ko­ni­to. Umi­sli­li ste da ste ja­či od za­ko­na i su­do­va. U Va­šem sa­o­šte­nju sa­mo je tač­no da ste mo­ra­li da uklo­ni­te ne­zgod­nog svje­do­ka za sva ne­po­čin­stva ko­ja ste či­ni­li ta­da i da­nas. Vje­ru­jem, da ste sa­da u pro­ble­mu i da vam ne od­go­va­ra mo­ja tre­nut­na po­zi­ci­ja kon­tro­lo­ra, jer vi­še ne­će­te pu­šta­ti vo­zi­la ko­ja od­ne­se „Pa­uk”, a mo­gu­če ni ma­ni­pu­li­sa­ti sa pro­pu­sni­ca­ma ka­ko bi Vi že­lje­li. Go­spo­do, što ste ra­di­li, ra­di­li ste, a to sto ste za­ta­ška­va­li do­sad, vi­še ne­će­te. Ja Vas ra­zu­mi­jem go­spo­do, ako vam je lak­se, a da li će i Kat­nić? To je ono što vas bo­li i od če­ga se pla­ši­te- po­ru­čio je Glend­dža.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"