Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Radmilin Univerzitet najgori u regionu * Obračunaćemo se sa svima koji prikrivaju dokaze * Tuže državu zbog zakona o švajcarcima * Pritisli ovi iz vlasti, lične plaćam koliko kažeš * Šapat ispod lipe * Pisanje i čitanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-09-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
RADE MILOŠEVIĆ, bivši direktor Zavoda za zapo#:
Vrijeme je da se počne sprovođenje zakona prema onima koji zloupotrebljavaju službeni položaj.

Vic Dana :)

Пи­та же­на му­жа:
- Је­си ли ре­као свом ше­фу да нас дво­је не мо­же­мо жи­вје­ти од те тво­је ма­ле пла­те?
Муж од­го­ва­ра:
Је­сам.
Же­на:
- И, што ти је ре­као?
Муж:
- Да се раз­ве­дем...

Ка­же Ци­га Ци­ги:
- Знаш да је умро Вер­са­ће?!
- Ко­ји бре, ори­ги­нал?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura - datum: 2016-09-13 ODRŽAN NULTI FESTIVAL ULIČNIH UMJETNOSTI Kiša omela zabavu
Pr­vo iz­da­nje Fe­sti­va­la ulič­nih umjet­no­sti u Tiv­tu, na­zva­no Abrum FU­UT 2017 po­ka­za­lo je i do­ka­za­lo, upr­kos lo­šem vre­me­nu, da Ti­vat ima i po­tre­be i ka­pa­ci­te­ta da pri­gr­li ova­kav kon­cept pre­zen­to­va­nja umjet­no­sti i in­ter­ak­ci­je kroz umjet­nost, i pre­tvo­ri svo­je uli­ce u mje­sto su­sre­ta i dru­že­nja kroz umjet­nost. Ve­li­ki broj vo­lon­te­ra, en­tu­zi­ja­zam sa­rad­ni­ka, Tiv­ća­ni svih ge­ne­ra­ci­ja, ko­ji su se oda­zva­li u ve­li­kom bro­ju i is­pu­ni­li Trg od kul­tu­re i še­ta­li­šte, da­je za pra­vo da se vje­ru­je da je to po­če­tak jed­ne no­ve pri­če za grad, is­ti­ču or­ga­ni­za­to­ri, NVO Ulič­ni svi­ra­či Ti­vat.
Ki­ša je ome­la pro­gram baš u ključ­nom mo­men­tu, po­ki­sla teh­nič­ka opre­ma, svje­že bo­je ko­ji­ma pri­je­ti raz­li­va­nje.., ali ni­šta ni­je uspje­lo da po­kva­ri za­ba­vu. Ono što je naj­va­žni­je, vri­je­me je do­pu­sti­lo da se dio pro­gra­ma, po­sve­ćen naj­mla­đim ge­ne­ra­ci­ja­ma, odr­ži neo­me­ta­no i odu­še­vi ma­li­ša­ne. Li­men­ke, sta­re šer­pe, ci­je­vi, ko­no­pi, pod nji­ho­vim su se ru­ka­ma pre­tvo­ri­li u ve­o­ma po­dat­ne in­stru­men­te. I, što je naj­va­žni­je, dje­ca su osje­ti­la za­do­volj­stvo uče­šća, na tre­nu­tak su i oni bi­li umjet­ni­ci. A oni ma­lo sta­ri­ji, ko­ji svoj dar već raz­vi­ja­ju, za po­zor­ni­cu su do­bi­li Pi­ne. Vi­še uče­ni­ka Mu­zič­ke ško­le Nik­šić na­stu­pi­lo je na ri­vi, a pri­dru­žio im se i her­ceg­nov­ski gi­ta­ri­sta Dra­ško Du­kić.
Glav­ni dio dje­ci po­sve­će­nog pro­gra­ma sva­ka­ko je bi­la po­zo­ri­šna pred­sta­va „Ko pri­ro­du pr­lja, ima da na­dr­lja“ u iz­vo­đe­nju glu­mač­ke gru­pe iz Be­o­gra­da.
Go­sti iz No­vog Sa­da, Ha­os ani­ma­to­ri, pri­vu­kli su po­seb­no ve­li­ku pa­žnju svje­tlo­snim per­for­man­si­ma. Led ro­bot, led lep­tir, igra sa va­trom, ko­ja je odo­li­je­va­la ki­ši, ve­li­ki broj oku­plje­nih po­red bi­ne gdje je tre­ba­lo da se do­go­di svir­ka vi­še ben­do­va, sve je obe­ća­va­lo od­lič­nu žur­ku na otvo­re­nom.
Jed­na od glav­nih atrak­ci­ja Abru­ma bio je per­for­mans „Sli­ka­ne par­ti­je“ Slo­bo­da­na Ere Sto­ja­no­vi­ća i Sne­ža­ne Ar­na­u­to­vić Ste­pa­no­vić, svjet­ski pri­zna­tih umjet­ni­ka.. Po ri­je­či­ma Iva­na Pa­jo­vi­ća, ko­ji je imao pri­li­ku raz­go­va­ra­ti sa umjet­ni­ci­ma, mo­žda je ovaj rad upra­vo po­če­tak nji­ho­vog no­vog, za­jed­nič­kog ci­klu­sa.
Iako di­je­lom an­plagd, ben­do­vi su se od­lič­no sna­šli. Na­stu­pi­li su „Mr. Ed­ge & Pa­pa’s lit­tle hel­pers“, „Go­odbye win­dows“, te „An­sambl Toć“. I sa­zna­li smo ko je gost iz­ne­na­đe­nja- bio je to za ovu pri­li­ku for­mi­ran bend, na­zvan - „Falš bend“. U pi­ta­nju su glum­ci iz dječ­je pred­sta­ve, ko­ji su uze­li in­stu­men­te u ru­ke i iz­ne­na­di­li i se­be, i pu­bli­ku. Po ri­je­či­ma Iva­na Mi­haj­lo­vi­ća, jed­nog od naj­po­pu­lar­ni­jih srp­skih glu­ma­ca mla­đe ge­ne­ra­ci­je, in­ter­ak­ci­ja sa pu­bli­kom bi­la je od­lič­na.
Ž.K.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"