Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-12-23 SLUŽBENICI ZIKS-A NEZADOVOLJNI ODNOSOM UPRAVE Ponovo prijete protestima
Upra­va Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja na­sto­ji da na sve na­či­ne ugu­ši sva­ki vid po­bu­ne slu­žbe­ni­ka ko­ji već ne­ko­li­ko go­di­na po­ku­ša­va­ju da se iz­bo­re za svo­ja pra­va i bo­lje uslo­ve ra­da. Iz Sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je ZIKS-a za „Dan” su ka­za­li da ni­je is­pu­njen ni­je­dan uslov iz spo­ra­zu­ma ko­ji je sklo­pljen u ju­lu, ka­da su rad­ni­ci od­u­sta­li od ra­di­kal­nog štraj­ka. Zbog to­ga su u ne­ko­li­ko na­vra­ta po­ku­ša­li da raz­go­va­ra­ju sa upra­vom ka­ko bi na­šli za­jed­nič­ko rje­še­nje za pro­ble­me, ali su se nad­le­žni oglu­ši­li o za­htjev za di­ja­log.
Osim lo­ših uslo­va ra­da i za­htje­va ko­ji im ni­je­su is­pu­nje­ni, zbog če­ga su pret­hod­no pro­te­sto­va­li, slu­žbe­ni­ci ZIKS-a upo­zo­ri­li su upra­vu da ne­će do­zvo­li­ti ni da im se sma­nje pla­te, ka­ko je Vla­da naj­vi­la. Po­što je upra­va za­tvo­ra po dru­gi put iz­bje­gla raz­go­vor sa rad­ni­ci­ma, iz Sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je su sa­op­šti­li da će, uko­li­ko nad­re­đe­ni na­sta­ve ova­ko da se po­na­ša­ju, bez okli­je­va­nja stu­pi­ti u štrajk. Iz Sin­di­ka­ta su rad­ni­ci­ma upu­ti­li pi­smo u ko­jem su ih oba­vi­je­sti­li da je sa­sta­nak od­lo­žen za da­nas.
– Ova­kav od­nos mo­že se oka­rak­te­ri­sa­ti na dva na­či­na: ili oni ko­ji ni­je­su do­šli, a ni­je­su se iz­vi­ni­li, od­no­sno oprav­da­li iz­o­sta­nak su u kraj­njem ne­kul­tur­ni ili im uop­šte ni­je sta­lo do raz­go­vo­ra sa rad­ni­ci­ma o nji­ho­vim pro­ble­mi­ma. Mo­ra­mo da kon­sta­tu­je­mo da na­kon pot­pi­sa­nog spo­ra­zu­ma o rje­ša­va­nju pro­ble­ma ko­je smo de­fi­ni­sa­li pro­test­nim za­htje­vi­ma ni­je do­šlo do re­a­li­za­ci­je spo­ra­zu­ma, a u me­đu­vre­me­nu su se po­ja­vi­li no­vi pro­ble­mi o ko­ji­ma smo htje­li ovog pu­ta da raz­go­va­ra­mo – pi­še u oba­vje­šte­nju ko­je je pot­pi­sao no­vo­i­za­bra­ni pred­sjed­nik Sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je ZIKS-a Mi­lan Ili­ba­šić.
U oba­vje­šte­nju se na­vo­di i da je oči­gled­no da iz­me­đu kul­tur­ne ko­mu­ni­ka­ci­je o pro­ble­mi­ma ko­ji ti­šte rad­ni­ke upra­va ZIKS-a bi­ra rje­ša­va­nje pro­ble­ma sa­mo uko­li­ko do­đe do pro­te­sta.
– Na­ža­lost, bo­lje nas ra­zu­mi­ju i ču­ju ka­da ko­mu­ni­ci­ra­mo sa nji­ma is­pred pro­zo­ra mi­ni­star­stva ne­go ka­da sje­di­mo za istom sto­lom. Na­kon ova­kvog po­na­ša­nja, ne pre­o­sta­je nam ni­šta dru­go ne­go da pri­stu­pi­mo dru­gom vi­du bor­be, jer na kul­tu­ran na­čin ni­šta ne mo­že­mo po­sti­ći – do­da­ju iz Sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je, na­vo­de­ći da će ura­di­ti sve ka­ko bi se iz­bo­ri­li za pra­va rad­ni­ka.
Pre­drag Spa­so­je­vić ka­zao je da je Sin­di­ka­tu ja­sno da upra­va ZIKS-a iz­bje­ga­va­njem do­go­vo­re­nih sa­sta­na­ka na­sto­ji da ubi­je že­lju rad­ni­ci­ma da se iz­bo­re za svo­ja pra­va.
– Ipak, ne­će­mo od­u­sta­ti od na­ših za­htje­va, a ne­će­mo ni do­zvo­li­ti da nam sma­nje pla­te. Ne­ka ski­nu sa pla­ta vi­so­kim funk­ci­o­ne­ri­ma, a ne na­ma. Ta­ko bi se ušte­dje­lo vi­še ne­go da na­ma sma­nju­ju pla­te ko­je sva­ka­ko ni­je­su za­do­vo­lja­va­ju­će – ka­zao je Spa­so­je­vić, pod­sje­ća­ju­ći da slu­žbe­ni­ci ZIKS-a ni­je­su do­bi­li po­ve­ća­nja ove go­di­ne kao nji­ho­ve ko­le­ge iz po­li­ci­je.
M.V.P.


Upra­va bez od­go­vo­ra

Re­dak­ci­ja „Da­na” po­sla­la je ju­če pi­ta­nja Za­vo­du za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja tra­že­ći po­dat­ke da li su za­ka­zi­va­li raz­go­vo­re sa rad­ni­ci­ma i šta pred­u­zi­ma­ju ka­ko bi ri­je­ši­li nji­ho­ve pro­ble­me i po­bolj­ša­li uslo­ve ra­da. Ipak, ju­če nam ni­je sti­gao od­go­vor na ta pi­ta­nja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"