Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Krapović dvije godine na čelu Opštine * Ko ne dolazi na sjednice ostaje bez plate * Bodrio Zvezdu u „Pioniru” * Vlada nas zadužuje još 2,67 milijardi * Habanera iz Atine donijela pehare * Komanskom mostu 5.000 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 24-12-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Daliborka Uljarević, izvršna direktorica CGO:
Država neprimjereno utiče na medijsko tržište i direktno finansijski podržava jedne, a diskriminiše druge medije.

Vic Dana :)

Doktore, treba mi potvrda da nisam sposoban za rad.- Aha. A šta vam fali?- Pa ta potvrda!


- Kako živiš? - pita prijatelj prijatelja.
- Luksuzno!
- Kako to?
- Pa jedem luk i lijem suze!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2016-12-23 SPECIJALNO TUŽILAŠTVO ODBILO DA OBJAVI FOTOGRAFIJE LICA OSUMNJIČENIH ZA ORGANIZOVANJE „DRŽAVNOG UDARA”
Katnić ne da slike Rusa
Katnić ne da slike Rusa Na ponudu „Dana” da besplatno objavimo fotografije osumnjičenih ruskih državljana, kako bi građani mogli da ih prijave ukoliko ih prepoznaju, iz Specijalnog tužilaštva su saopštili da im pomoć naše redakcije nije potrebna
Spe­ci­jal­no tu­ži­la­štvo od­bi­lo je da ob­ja­vi fo­to­gra­fi­je ru­skih dr­ža­vlja­na Edu­a­r­da Ši­ro­ko­va i Vla­di­mi­ra Po­po­va, ko­ji se sum­nji­če da su or­ga­ni­za­to­ri na­vod­nog „dr­žav­nog uda­ra” u Cr­noj Go­ri, ko­ji je pla­ni­ran za 16. ok­to­bar. Re­dak­ci­ja „Da­na” je po­nu­di­la spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću da bes­plat­no ob­ja­vi­mo fo­to­gra­fi­je glav­no­o­sum­nji­če­nih za pri­pre­me te­ro­ri­stič­kih na­pa­da, ka­ko bi gra­đa­ni mo­gli da ih pri­ja­ve uko­li­ko ih pre­po­zna­ju. Me­đu­tim, spe­ci­jal­ni tu­ži­lac je od­bio na­šu po­nu­du uz obra­zlo­že­nje da mu po­moć „Da­na” ni­je po­treb­na.
– Glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Vam za­hva­lju­je na pred­lo­gu za po­moć ko­ja Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu od Va­šeg li­sta ni­je po­treb­na. Ono što je po­treb­no je­ste da ne od­ma­že­te, što ste či­ni­li u pret­hod­nom pe­ri­o­du – pi­še u od­go­vo­ru iz Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva.
Re­dak­ci­ja „Da­na” je pri­je dva da­na po­sla­la pi­smo spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću, u ve­zi sa ob­ja­vlji­va­njem fo­to­gra­fi­ja glav­no­o­sum­nji­če­nih u po­me­nu­toj afe­ri.
– U ci­lju što bo­lje in­for­mi­sa­no­sti gra­đa­na, a i zbog cje­lo­kup­ne jav­no­sti, mo­li­mo Vas da nam pro­sli­je­di­te fo­to­gra­fi­je dvo­ji­ce ru­skih dr­ža­vlja­na, ko­ji su op­tu­že­ni za pla­ni­ra­nje te­ro­ri­stič­kih na­pa­da 16. ok­to­bra. Ob­ja­vlji­va­nje tih fo­to­gra­fi­ja je od op­šteg in­te­re­sa, ka­ko bi se jav­nost upo­zna­la ko su oso­be ko­je su pla­ni­ra­le da „Cr­nu Go­ru za­vi­ju u cr­no”. Te fo­to­gra­fi­je, ko­je ne mo­že­mo na­ći ni na saj­tu In­ter­po­la, ob­ja­vi­će­mo u pr­vom na­red­nom bro­ju na­šeg li­sta. Mo­li­mo Vas da nam pro­sli­je­di­te i kon­takt te­le­fon, za slu­čaj da ne­ko od gra­đa­na pre­po­zna oso­be sa sli­ke, da Vam bla­go­vre­me­no da in­for­ma­ci­ju ko­ja mo­že bi­ti od zna­ča­ja za nji­ho­vo pri­vo­đe­nje prav­di – pi­še u pi­smu upu­će­nom Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu.
U na­red­bi za spro­vo­đe­nje is­tra­ge od 5. no­vem­bra na­vo­di se da su ru­ski dr­ža­vlja­ni Edu­ard Ši­ro­kov i Vla­di­mir Po­pov, kao i srp­ski dr­ža­vlja­ni Alek­san­dar Sin­đe­lić, Bra­ti­slav Di­kić, Pre­drag Bo­gi­će­vić i Ne­ma­nja Ri­stić, po­či­ni­li kri­vič­no dje­lo te­ro­ri­zam u po­ku­ša­ju.
Ob­ja­šnja­va se da su se ru­ski dr­ža­vlja­ni, na­vod­no, 26. sep­tem­bra u Mo­skvi sa­sta­li sa osum­nji­če­nim srp­skim dr­ža­vlja­ni­nom Alek­san­drom Sin­đe­li­ćem, iz­lo­ži­li mu plan, za­du­ži­li ga da pro­na­đe što ve­ći broj oso­ba u Sr­bi­ji ko­je će se u Cr­noj Go­ri „sta­vi­ti pod kon­tro­lu biv­šeg ko­man­dan­ta srp­ske Žan­dar­me­ri­je Bra­ti­sla­va Di­ki­ća.
Tu­ži­la­štvo je u na­red­bi za spro­vo­đe­nje is­tra­ge ob­ja­sni­lo ulo­ge čla­no­va or­ga­ni­za­ci­je po ko­jem je Sin­đe­lić bio za­du­žen da vr­bu­je oso­be za član­stvo u toj or­ga­ni­za­ci­ji, pri­ma i pre­da­je no­vac iz­me­đu or­ga­ni­za­to­ra i osta­lih čla­no­va gru­pe, kao i da obez­bje­đu­je ku­po­vi­nu opre­me – oruž­ja, po­li­cij­skih uni­for­mi, štit­ni­ka, me­tal­nih pa­li­ca, pan­ci­ra, su­za­va­ca, gas-ma­ski, sred­sta­va za ko­mu­ni­ka­ci­ju. Sin­đe­li­ću su Ru­si za ku­po­vi­nu uni­for­mi i oruž­ja da­li naj­ma­nje 200.000 eura, a on je za ku­po­vi­nu oruž­ja za­du­žio Mir­ka Ve­li­mi­ro­vi­ća ko­ji je ka­sni­je oti­šao u Upra­vu po­li­ci­je i pri­ja­vio joj plan or­ga­ni­za­ci­je, nje­ne čla­no­ve i lo­ka­ci­je na ko­ji­ma se na­la­ze.
Sin­đe­lić je u me­đu­vre­me­nu do­bio sta­tus svje­do­ka sa­rad­ni­ka i pu­šten je na slo­bo­du, dok je Ve­li­mi­ro­vić uslov­no ka­žnjen, šest mje­se­ci na go­di­nu da­na.
D.Ž.


Pri­tvo­re­ni

U pri­tvo­ru se na­la­ze Bra­ti­slav Di­kić, Kri­sti­na Hri­stić (39), Bran­ka Mi­lić (58), Mi­lan Du­šić (59), Dra­gan Mak­sić (50), Sr­bo­ljub Đor­đe­vić (52), Alek­san­dar Ču­ro­vić (33), Alek­san­dar Alek­sić (41), Ni­ko­la Đu­rić (34), Si­ni­ša Ćet­ko­vić (37), De­jan Sta­no­je­vić (42), Mi­loš Aći­mo­vić (26), Ivi­ca Ma­tić (36) i Pe­ri­ca An­drić (39).

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"